Planinarsko društvo Mosor na svojoj službenoj Facebook stranici danas je imalo zanimljivu objavu. Naime, skupina planinara na vodospremi poviše Gornje Sitnog naišla je na planinarsku patiku. Ostaje sasvim nejasno kako je patika završila na tom mjestu i kako je nepoznatoj planinarki ili planinaru bilo planinariti samo u jednom komadu odjeće.

Bilo kako bilo, “mosoraši” pozivaju planinara koji je izgubio planinarsku patiku da im se javi!