Rijeka Žrnovnica je jedina rijeka u Hrvatskoj čiji se tok u cijelosti nalazi na području jednog grada, konkretno grada Splita. Njen donji dio, od punte Perunića do ušća u more, prirodna je granica između grada Splita i općine Podstrana.

Taj donji tok rijeke Žrnovnice protječe kroz Žrnovačko polje koje je gotovo u cijelosti devastirano posljednjih nekoliko desetaka godina. “Smrtonosni” udarac polju bila je izgradnja TTTS-a osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Kao da to nije bilo dovoljno, uslijedilo je tzv. uređenje korita rijeke Žrnovnice od strane Hrvatskih voda. U tom eko zločinu uništeno je u cijelosti jedno od najpoznatijih ornitoloških rezervata i staništa u ovom dijelu Dalmacije, a sama rijeka gotovo je svedena na izgled kanala.

Današnje obradive parcele na Žminjači (Žrnovačko polje) samo su blijeda slika nekada velikog i plodnog polja koje je povrćem i voćem snabdijevalo gotovo sve potrebe Splita. Na Žminjači raste i žrnovačka jabuka, autohtona jabuka ovog podneblja.

Tek posljednjih godina, kada su uspjele stasati nove vrbe, smokve, jablanovi i ostala vegetacija, životinjski se svijet tek djelomično vratio u ovom područje. Zelenilo je privuklo i rekreativce, pa je šetnica od ušća do Žrnovnice postala omiljena rekreativna zona za pješačenje, trčanje, vožnju biciklom i sl.

Prošle godine je uz šetnicu uređen prostor konjičkog kluba Dalmacija Equino, a klub svakoga dana ima sve više posjetitelja.

U tijeku je otkup zemljišta za šetnicu prema samoj Žrnovnici, pa bi i taj zahvat uz rijeku mogao uskoro početi. Nadamo se uz najviše ekološke standarde.

Današnji foto đir šetnicom do ušća rijeke Žrnovnice pogledajte u priloženoj fotogaleriji.