U idućih 7 godina, Republika Hrvatska će iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova imati na raspolaganju nešto više od 22 milijarde eura. Razlog je to da počnete razmišljati o ulaganju u nova znanja i vještine kojima ćete unaprijediti poslovne kompetencije i poboljšati svoj poslovni status, bilo da tražite novi posao ili da želite unaprijediti posao kojim se već bavite.

Hrvatska je kao najmlađa zemlja članica EU do sada imala koristi od povlačenja sredstava iz EU fondova, ali ta sredstva ipak nisu iskorištena onoliko koliko su mogla i trebala. Da bi se osigurala sredstva potrebna za razne projektne aktivnosti, važno je imati određena znanja i vještine pomoću kojih administrativna šuma podataka neće izgledati toliko neprohodna.

Sve traženiji program usavršavanja

Ipak, znanje o EU fondovima nisu samo brojevi i administracija, već je riječ o širem projektnom ciklusu koji obuhvaća vještine planiranja i pisanja projekata, budžetiranja, izvještavanja, sklapanja partnerstva te u konačnici razvijanja ideja koje čine razliku i poboljšavaju poslovanje, ali i društvo u cjelini. Naučiti kako upravljati EU fondovima, znači mijenjati društvo na bolje.

Stečeno znanje o EU fondovima primjenjivo je u različitim sektorima, pa tako i u obrazovnom, koji upravo kroz europske projekte u kojima su uključeni nastavnici i učenici, pomaže rastu kvalitete obrazovnog programa, ali i sredine u kojoj se projekt provodi.

Jedna od institucija koja radi na osvještavanju važnosti upravljanja EU projektima je Centar izvrsnosti Splitsko dalmatinske županije, koji je pokrenuo Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata, s posebnim naglaskom na odgojno-obrazovne djelatnice i djelatnike. Sve se radi u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

160 sati progarma

Jedan od ciljeva programa je omogućiti odgojno-obrazovnim institucijama unaprjeđivanje nastavnih programa te inovativni pristup radu s učenicima. Moduli koje će polaznici obraditi su EU fondovi i programi, Projektno planiranje, Izrada projektne prijave, Upravljanje provedbom projekata EU te Evaluacija i izvještavanje na projektu.

Uvjet za prijavu na program je da osoba ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.). Program obuhvaća skupne i individualne konzultacije te praktične vježbe, a ukupno trajanje programa je 160 sati.

Ovim programom odgojno-obrazovni djelatnici stječu nove vještine i znanja koja će pomoći njima kao djelatnicima, ali i učenicima, školi te lokalnoj zajednici u cjelini.  Centar izvrsnosti će po uspješnom završetku svakom polazniku dodijeliti Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata, zato se pozivaju nastavnici u odgojno-obrazovnim ustanovama da se pridruže i budu promjena za bolje sutra svih nas, a posebno djece.

Sve informacije o programu, načinu upisa i cijeni dostupne su na linku, a za sve dodatne informacije i upite zainteresirani se mogu javiti na email info@ci-sdz.hr

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
1
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
1
Molim?
1

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime