Nakon desetak godina nastojanja, ovaj tjedan stigla je velika vijest za Dalmaciju – Dinara će postati Park prirode.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“ na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje.

Masiv Dinare (Dinara, dio Troglava i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu, potrebno je proglasiti parkom prirode te tim režimom zaštite sačuvati iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima, uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji, u mjeri u kojoj se neće ugroziti njegova bitna obilježja i uloga ovoga prostora.

Donošenjem predloženog zakona zaštitit će se cjelovitost i prirodne te druge vrijednosti masiva Dinare, temeljene na ekološkim, krajobraznim i drugim vrijednostima.

POVEZANI SADRŽAJI

O značaju ovog projekta porazgovarali smo s Domagojem Lažetom, ravnateljem Javne ustanove “More i krš”, koja trenutno upravlja jednim dijelom dinarskom masiva. Naime, ustanova na čelu koje je Lažeta, upravlja zaštićenim područjima druge kategorije. Primjerice, krajobrazima kao što su kanjon rijeke Cetine, Graba, Rude i Rumin. Sada će dio njih ući u sastav Parka prirode “Dinara” i neće više biti pod upravom JU Krš i More.

Iako će JU “More i krš” “izgubiti” dio teritorija kojim upravlja, Lažeta ne skriva oduševljenje postignutim uspjehom.

– Uložen je znatan napor da se dođe do ovoga. Cijeli proces sada traje već cijelo desetljeće. Začetnik ideje su Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija. Tadašnji Zavod za zaštitu prirode, koji je sada dio Ministarstva zaštite okoliša i energetike izradio je stručnu podlogu, koja je temeljni dokument potreban za zaštitu. U njemu su opisane sve karakteristike i značajke dinarskog masiva. Nakon izrade je dugo vremena cijela stvar “tapkala” na mjestu, da bi se sada zajedničkim naporima dviju županija i Ministarstva proces primakao kraju. Nakon što prođe savjetovanje, Sabor će donijeti posebni Zakon o proglašenju Dinare Parkom prirode, čime će postati zaštićena na nacionalnoj razini, opisao nam je Lažeta razvoj ideje od samih početaka.

JU “More i krš” je aktivno sudjelovala u izradi projekta na stručnoj razini.

– Sudjelovati ćemo i u postupku savjetovanja. Pretpostavljam da će se javni uvid odvijati na području Knina ili Sinja, ovisno o epidemiološkim mjerama. Za sada je otvoreno e-savjetovanje, koje traje sve do 1. lipnja. Svatko tko je zainteresiran, može iznijeti svoje primjedbe na tekst zakona. Osobno smatram da je tekst dobar. Najbitniji dio toga su granice. Nekoliko puta su se mijenjale, obzirom na razne čimbenike. I na terenu postoje različite želje. Mi ćemo poduprijeti sve ono što će voditi većoj zaštiti dinarskog krajolika, jasno nam je rekao Lažeta.

Dinara je posebna po mnogočemu.

– Ovaj masiv ima krajobrazne i biološke značajke raznolikosti. Kad pričamo o krajobrazima, tu je potrebno napomenuti litice stijena i pašnjake koji su nastali ljudskim djelovanjem. Oni su produkt višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora. Istodobno se daje značaj i tradicijskim djelatnošćima, kao što je stočarstvo. To je bit Dinare – suživot čovjeka s prirodom. Lokalno stanovništvo bi moglo puno profitirati od ovoga. Štitit će se njihov način života, ali što je još važnije, i poticati će se.

Što se tiče biološke raznolikosti, ostala je dom mnogim endemskim vrstama. I s tog aspekta nam je također neprocjenjiva, govori nam Lažeta te je i nabrojio koje endemske vrste obitavaju na Dinari.

– Planinska ševa, dinarski voluhar, koji je reliktna vrsta i simbol je krškog područja Dinare. Dobar dio populacije orla se nalazi na području Dinare. Također, nalaze se i određene endemske biljne vrste, kazuje Lažeta.

Od neprocjenjive važnosti je značaj proglašenja Dinare Parkom prirode.

–  Ukazat će se brojne prilike za Dinaru i stanovništvo koje gravitira na ovom području. Osnivanjem same Javne ustanove, otvorit će se nova radna mjesta. Obzirom da se radi o ogromnom području, bit će potreban i određen broj čuvara prirode, koji će sve to nadgledati. Područje će se okrenuti održivom turizmu te izvorima financiranja iz EU fondova. To područje se nalazi uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom te se otvara mogućnost za korištenje fondova, kako nacionalne tematike, tako korištenja fondova vezanih za prekograničnu suradnju.

Pozvao je sve da sudjeluju u e-savjetovanju.

– Volio bih da se svatko tko je zainteresiran javi u ovoj fazi, da daju svoje prijedloge, koji bi mogli biti uvršteni u Zakon. Nadam se da će i lokalno stanovništvo prepoznati prednosti i priliku koja se otvara proglašenjem Dinare Parkom prirode, zaključio je Lažeta.1 KOMENTAR

  1. S dužnim poštovanjem moram primijetiti da ej poštovanom ravnatelju Domagoju Lažeti promaklo spomenuti velike zasluge za skoro proglašenje PP”Dinara” svom prethodniku, bivšem ravnatelju JU ” More i krš” gospodina Ivana Gabelicu, pa kako je taj Gospodin, a i njegov stručni savjetnik Gvido Piasevoli, proveo jako mnogo vremen i truda tvrdim da su obojica zaslužili biti spomenuti! No, u Hrvata je zaborav uobičajen.

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime