Kakvo god bilo vaše stajalište o umjetnosti, zasigurno ste čuli za neko u stilu da se umjetnost ne bi trebala instrumentalizirati. E, pa, to možda najbolje potvrđuje nevjerojatan slučaj u Trogiru. Ne samo da se instrumentalizira umjetnost (ili “umjetnost”) već i pokojni papa Ivana Pavao II. koji je u stripovskom izdanju poslužio kao objekt za žicanje novca za izgradnju crkve. Svaka čast na kreativnosti, danas je očito dobar marketing ipak ispred svega.

Naime, nad crkvom u gradnji bdije lik pokojnog pape poručivši ljubljenom puku hrvatskom da mu zahvaljuje što mu diže ovu crkvu na čast. Možda tehnologija još nije toliko napredovala da pohvata razgovore između neba i zemlje, možda je to običnim smrtnicima vječna tajna, ali za sve sentimentalnije zato je tu IBAN i SWIFT CODE. Ako se tko čuje s papom neka javi, a dotad: ZEMLJO HRVATSKA, BOG TE BLAGOSLOVIO!

Pametnome dosta!
4 KOMENTARI

 1. “KATOLIČKU CRKVU TREBA ,POD HITNO,ZABRANITI!! KATOLIČKU, ODNOSNO, KRŠAĆANSKU CRKVU TREBA ,KAKO SADA STAVR STOJI, ODMAH ZABRANITI U INTERESU LJUDSKE SLOBODE,DOSTAOJANSTVA I CIVILIZACIJSKOG NAPRETKA, JER JE TO KORPORACIJA KOJA SVOJIM USTROJEM KAO KASTINSKA I PLJAČAKŠKO-EKSPLOATATORSKA ORGANIZACIJA SVOJIM USTROJEM UTEMELJUJE KULT SMRTI ,KULT KRVI I ZLOČINA , OMALOVAŽAVAJUĆI BIT LJUDSKOG BIĆA ,NJEGOVO DOSTOJANSTVO I SLOBODU KAKO NAM NAJČEŠĆE TUMAĆE NJENI ADVOKATI ,ZATUCANI TEOLOZI ,U OSOBI NAŠEG POŠTOVANOG ŠOLE. DAKLE,ONA UPORNO,NASILNO I KRVOLOČNO ,DESTRUIRA LJUDSKU ZAJEDNICU SVOJIM ZLOČINAČKIM DJELOVANJEM ODUZIMAJUĆI PRAVO SVAKOM LJUDSKOM BIĆU ,KOJE JU SLIJEDI ,DA BUDE LJUDSKO BIĆE SVJESNO SEBE I SVOGA POSTOJANJA ,SVOJE SPOSOBNOSTI DA MIJENJA SEBE I SVIJET U KOJEM ŽIVI.ONA GA ,NAPROTIV, OTUĐUJE ,POPREDMEĆUJE I TRAŽI DA BUDE,PONIZAN ,POSLUŠAN ,SPREMAN NA SVE PATNJE ,ŽRTVE I ZLOČINE , OBEĆAVAJUĆI MU ONAJ ESHATOLOŠKI SVIJET U KOJEM SE ŽIVI NOVI ,DRUGI I BOLJI ŽIVOT ČOVJEKA.O TOME JE AUTENTIČNO,I NAJAUTENTIČNIJ REKAO SVOJE M IŠLJENJE ,PAPA U OSTAVCI BENEDIKT XVI-TI NA JEDNOIM MEĐURELIGIJSKOM SKUPU U TALIJANSKOM GRADU ASSISSIU REKAVŠI JAVNO DA JE KRŠĆANSTVO ,POVIJESNO SE MOŽE KONSTATIRATI I REČI, DO JUČER BILO USMJERONO NA ZGRTANJE OVOZEMALJSKIH BOGATSTAVA I STREMILO, U ČEMU JE I USPJEVALO, DOMINACIJI VLADAVINE NAD SVJETOVNOM VLAŠĆU. MAKAR SU SE VELIKI KRŠĆANSKI UMOVI PROTIVILI TAKVOM KONCEPCIJOM VLADANJA ,ALI SU UVIJEK BILI U MANJINI I ZAVRŠAVALI ŽIVOT NA LOMAČAMA.DAKLE ,OSIM BOGAČENJA, KRŠĆANSVTO SE SLUŽI NOTORNIM I JAVNIM LAŽIMA, PREVARAMA, KOJE DO SADA CIVILIZACIJSKO-SVJETOVNO -USTROJENO DRUŠTVO ,ODNOSNO, ZAJEDNICA NIJE SANKCIONIRALA ,ZABRANOM,PA SE JOŠ UVIJEK DOPUŠTA NJENIM ADVOKATIMA,ODNOSNO TEOLOZIMA ,ZATUCANIM TIKVAMA LJUDSJKIH BIĆA ,KAO ŠTO JE NAŠ ,POŠTOVANI ŠOLA ,ČIJA SVIJET STOLUJE,REKAO BI HEGELE, NA STUPNJU OPAŽANJA ,A RAZUM SPREMAN NOGAMA GAZITI KORIJE LJUDSKE HUMANIOSTI.. A KAKO STOJI STVAR SA KRIŽEM I RASPELOM,KOJI SU SIMBOLI KULTA ZLOČINA I SMRTI , POVIJESNO JE ZNANO. OBORUŽANA TIM SIMBOLIMA KRŠAĆNSKA CRKVA JE ,U SVOM POVIJESNOM HODU PROIZVELA NAJVEĆE I NAJMONSTRUOZNIJE ZLOČINE PROTIV ČOVJEKA I ČOVJEĆNOSTI ,UNIŠTAVAJUĆI FIZIČKI LJUDSKE SKUPINE I CIJELE NARODNE ZAJEDENICE SA POSTOJEĆIM NJIHOVIM CIVILIZACIJSKIM DOSTIGNUĆIMA. POSEBNO I JAVNO KAŽNJAVANJE BILE SU ORGIJE PALJENJA LJUDSKIH ŽIVIH BIĆA ,DOK SU SVAKA DRUGA SMAKNUĆA BILI PRIVILEGIJA, MAKAR SU I ONA BILA NAJSVIREPIJEG NAČINA IZVRŠENJA. NAJMASOVNIJE I NAJSVIREPIJE ZLOČINE , KOJE JE KRŠĆANSTVO IZVELO U SVOM HODU KROZ POVIJEST, JEST CONCQUISTADA SREDNJE I CIJIELE JUŽNE AMERIKE , KADA SU U SVOM POHODU VRŠILI MASOVNA ISTREBLJENJA TAMOŠNJIH STANOIVNIKA I RAZARANJE SVIH NJIHOVIH CIVILIZACIJSKIH DOSTIGNUĆA . POVIJEST SVJEDOČI DA JE TO BIO TEK POČETAK KRŠĆANSKOG ZLOČINAČKOG, OSVAJAČKO-PLJAČKAŠKGO POHODA KOJI SE NASTAVIO DO DANAŠNJIH DANA ,KROZ RAZNE RATOVE ,NJENOG ISPRTKA KAPITALISTIČKOG SUSTAVA ODNOSA,A KOJI SU UVJEK KRVOLOČNI. KRAŠĆANSTVO JE EKSPLOATATORSKA KORPORACIJA KOJA SVOJE POTREBE APSOLUTNOG VLADANJA I ŽELJE ZA BOGAČENJAM, OSTAVRUJE I DANAS ,UVIJEK ZLOČINOM PROTIV ČOVJEKA I ČOVJEČNOSTI,PROIZVODEĆI PODIJELE MEĐU LJUDIMA ,NA ONE SVOJE ,APSOLUTNO POSLUŠNE I ONE DRUGE PROTIV KOJI SE IDE ,MAČEM ,RASPELOM I PATRICA OKO VRATA ,KAO SIMBOLIMA , A ZAVRŠAVA HOLOKAUSTSKIM ISTEREBLJNJEM ILI KONCENNTRACIJSKIM LOGORIMA U KOJIMA SE UMIRE NA NAJSVIREPIJI NAČIN.TREBA SE SJETITI VJERSKOG RATA U JUGOSLOAVIJI KOJI JE REZULTIRAO PODIJELOM NARODA NA ONE DRUGE I DRUGAČIJE,NARAVNO,U PRVOM REDU ,PO VJERI ,NACIJI I POLITIČKOM SVJETONAZORU. PA DANAS IMAMO OPLJAČKAN I DEVASTIRAN CIJELI BALKAN NA KOJEM SU ŽIVJELI JUGOSLAVENI.

 2. KATOLIČKU CRKVU TREBA ,POD HITNO,ZABRANITI!! KATOLIČKU, ODNOSNO, KRŠAĆANSKU CRKVU TREBA ,KAKO SADA STAVR STOJI, ODMAH ZABRANITI U INTERESU LJUDSKE SLOBODE,DOSTAOJANSTVA I CIVILIZACIJSKOG NAPRETKA, JER JE TO KORPORACIJA KOJA SVOJIM USTROJEM KAO KASTINSKA I PLJAČAKŠKO-EKSPLOATATORSKA ORGANIZACIJA SVOJIM USTROJEM UTEMELJUJE KULT SMRTI ,KULT KRVI I ZLOČINA , OMALOVAŽAVAJUĆI BIT LJUDSKOG BIĆA ,NJEGOVO DOSTOJANSTVO I SLOBODU KAKO NAM NAJČEŠĆE TUMAĆE NJENI ADVOKATI ,ZATUCANI TEOLOZI ,U OSOBI NAŠEG POŠTOVANOG ŠOLE. DAKLE,ONA UPORNO,NASILNO I KRVOLOČNO ,DESTRUIRA LJUDSKU ZAJEDNICU SVOJIM ZLOČINAČKIM DJELOVANJEM ODUZIMAJUĆI PRAVO SVAKOM LJUDSKOM BIĆU ,KOJE JU SLIJEDI ,DA BUDE LJUDSKO BIĆE SVJESNO SEBE I SVOGA POSTOJANJA ,SVOJE SPOSOBNOSTI DA MIJENJA SEBE I SVIJET U KOJEM ŽIVI.ONA GA ,NAPROTIV, OTUĐUJE ,POPREDMEĆUJE I TRAŽI DA BUDE,PONIZAN ,POSLUŠAN ,SPREMAN NA SVE PATNJE ,ŽRTVE I ZLOČINE , OBEĆAVAJUĆI MU ONAJ ESHATOLOŠKI SVIJET U KOJEM SE ŽIVI NOVI ,DRUGI I BOLJI ŽIVOT ČOVJEKA.O TOME JE AUTENTIČNO,I NAJAUTENTIČNIJ REKAO SVOJE M IŠLJENJE ,PAPA U OSTAVCI BENEDIKT XVI-TI NA JEDNOIM MEĐURELIGIJSKOM SKUPU U TALIJANSKOM GRADU ASSISSIU REKAVŠI JAVNO DA JE KRŠĆANSTVO ,POVIJESNO SE MOŽE KONSTATIRATI I REČI, DO JUČER BILO USMJERONO NA ZGRTANJE OVOZEMALJSKIH BOGATSTAVA I STREMILO, U ČEMU JE I USPJEVALO, DOMINACIJI VLADAVINE NAD SVJETOVNOM VLAŠĆU. MAKAR SU SE VELIKI KRŠĆANSKI UMOVI PROTIVILI TAKVOM KONCEPCIJOM VLADANJA ,ALI SU UVIJEK BILI U MANJINI I ZAVRŠAVALI ŽIVOT NA LOMAČAMA.DAKLE ,OSIM BOGAČENJA, KRŠĆANSVTO SE SLUŽI NOTORNIM I JAVNIM LAŽIMA, PREVARAMA, KOJE DO SADA CIVILIZACIJSKO-SVJETOVNO -USTROJENO DRUŠTVO ,ODNOSNO, ZAJEDNICA NIJE SANKCIONIRALA ,ZABRANOM,PA SE JOŠ UVIJEK DOPUŠTA NJENIM ADVOKATIMA,ODNOSNO TEOLOZIMA ,ZATUCANIM TIKVAMA LJUDSJKIH BIĆA ,KAO ŠTO JE NAŠ ,POŠTOVANI ŠOLA ,ČIJA SVIJET STOLUJE,REKAO BI HEGELE, NA STUPNJU OPAŽANJA ,A RAZUM SPREMAN NOGAMA GAZITI KORIJE LJUDSKE HUMANIOSTI.. A KAKO STOJI STVAR SA KRIŽEM I RASPELOM,KOJI SU SIMBOLI KULTA ZLOČINA I SMRTI , POVIJESNO JE ZNANO. OBORUŽANA TIM SIMBOLIMA KRŠAĆNSKA CRKVA JE ,U SVOM POVIJESNOM HODU PROIZVELA NAJVEĆE I NAJMONSTRUOZNIJE ZLOČINE PROTIV ČOVJEKA I ČOVJEĆNOSTI ,UNIŠTAVAJUĆI FIZIČKI LJUDSKE SKUPINE I CIJELE NARODNE ZAJEDENICE SA POSTOJEĆIM NJIHOVIM CIVILIZACIJSKIM DOSTIGNUĆIMA. POSEBNO I JAVNO KAŽNJAVANJE BILE SU ORGIJE PALJENJA LJUDSKIH ŽIVIH BIĆA ,DOK SU SVAKA DRUGA SMAKNUĆA BILI PRIVILEGIJA, MAKAR SU I ONA BILA NAJSVIREPIJEG NAČINA IZVRŠENJA. NAJMASOVNIJE I NAJSVIREPIJE ZLOČINE , KOJE JE KRŠĆANSTVO IZVELO U SVOM HODU KROZ POVIJEST, JEST CONCQUISTADA SREDNJE I CIJIELE JUŽNE AMERIKE , KADA SU U SVOM POHODU VRŠILI MASOVNA ISTREBLJENJA TAMOŠNJIH STANOIVNIKA I RAZARANJE SVIH NJIHOVIH CIVILIZACIJSKIH DOSTIGNUĆA . POVIJEST SVJEDOČI DA JE TO BIO TEK POČETAK KRŠĆANSKOG ZLOČINAČKOG, OSVAJAČKO-PLJAČKAŠKGO POHODA KOJI SE NASTAVIO DO DANAŠNJIH DANA ,KROZ RAZNE RATOVE ,NJENOG ISPRTKA KAPITALISTIČKOG SUSTAVA ODNOSA,A KOJI SU UVJEK KRVOLOČNI. KRAŠĆANSTVO JE EKSPLOATATORSKA KORPORACIJA KOJA SVOJE POTREBE APSOLUTNOG VLADANJA I ŽELJE ZA BOGAČENJAM, OSTAVRUJE I DANAS ,UVIJEK ZLOČINOM PROTIV ČOVJEKA I ČOVJEČNOSTI,PROIZVODEĆI PODIJELE MEĐU LJUDIMA ,NA ONE SVOJE ,APSOLUTNO POSLUŠNE I ONE DRUGE PROTIV KOJI SE IDE ,MAČEM ,RASPELOM I PATRICA OKO VRATA ,KAO SIMBOLIMA , A ZAVRŠAVA HOLOKAUSTSKIM ISTEREBLJNJEM ILI KONCENNTRACIJSKIM LOGORIMA U KOJIMA SE UMIRE NA NAJSVIREPIJI NAČIN.TREBA SE SJETITI VJERSKOG RATA U JUGOSLOAVIJI KOJI JE REZULTIRAO PODIJELOM NARODA NA ONE DRUGE I DRUGAČIJE,NARAVNO,U PRVOM REDU ,PO VJERI ,NACIJI I POLITIČKOM SVJETONAZORU. PA DANAS IMAMO OPLJAČKAN I DEVASTIRAN CIJELI BALKAN NA KOJEM SU ŽIVJELI JUGOSLAVENI.”.
  Prijedlozi:

 3. Napisao je besmrtni Baudelaire: “Nema strašnije opačine nego činiti zlo iz gluposti.”
  Dokaz su i ova dva (umnožena) polupismena, na jedvite jade sklepana, napisa.
  Bezbožni i polupismeni jugofili pišu o stvarima o kojima nemaju volje ni kapaciteta da bi ih razumjeli.
  Napomena novinaru/ki: pastoralni centar koji je u izgradnji, na ulazu u Trogir, nosi ime Ivana Pavla II.
  Ah, vi komunisti, vazda tako: malo, a glupo.

 4. POŠTOVANA REDAKCIJO,ZAŠTO NISTE OBJAVILI MOJ ODGOVOR OVOM TRIBALNO-ANTROPOIDNOM, STEPČINČEVSKOM ,DINARSKOM TALIBANU SA DINARSKIH OSDOJA I PRISOJA ,ČIJA SE SVIJEST ,REKAO BI HEGEL ,GNIJEZDI NA STUPNJU NESRETNE SVIESTI KOJA N IKADA NIJE PO SEB I NI SA SOBOM ,UVIJEK JE ONOSTRANA,ALI UVIJEK SPREMNA NOGAMA GAZITI KORIJENE LJUDSKE HUMANOSTI, A MARX JE TAKVE DVONOŽNE SPODOBE NAZIVAO OVNOVIMA KOJI VIŠE IMAJU U MOŠNJAMA NEGO U TIKVAMA/GLAVAMA/

Comments are closed.