Vijeće gradskog kotara Bol na čelu s predsjednikom Antom Šunjićem, na prijedlog vijećnice kotara Mirne Kovačić, donijelo je jednoglasnu odluku o pokretanju ekološko – edukativne akcije “Trebam stablo, sadim stablo”.

– Odlučili smo se za ovakvu akciju kako bi sačuvali najzeleniji kotar grada i svojim primjerom potaknuli i ostale kotareve u obnovu i očuvanje svojih zelenih površina. Posadili smo sedam stabala u tjednu kada obilježavamo Dane kotara Bol, stabla su simbol zajedništva svih sedam vijećnika koji žele zeleniji i čistiji Split – kazao nam je Ante Šunjić.

Ante Šunjić, Marko Žaja, Mirna Kovačić, Zlatan Leko, Ivan Ćurković, Marija Definis-Gojanović i Boba Matković u suradnji s Parkovima i nasadima su stablima melije (poznatija kao očenašica) i robinije našli novo stanište.

Vijećnici ističu kako će nastaviti akciju tijekom svog cijelog mandata, a pozivaju i sugrađane da im daju svoje prijedloge za neke pogodne lokalitete sadnje.

– Pozivamo sve građane na centralnu proslavu Dani kotara Bol u nedjelju u 18 sati na igralištu OŠ Bol – poručuju predsjednik kotara Ante Šunjić i potpredsjednik Marko Žaja.