Zaželi sretniju starost 2: Nastavak hvalevrijedne socijalne usluge u Splitu

Projekt je namijenjen starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju  kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu u periodu od 12 mjeseci.


Grad Split po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi sretniju starost 2“ – UP.02.1.1.13.0327 u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu “Zaželi sretniju starost 2“.


Projekt je namijenjen starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju  kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu u periodu od 12 mjeseci. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi. Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl.

Potpora i podrška uključuje:

  • pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi/priprema obroka,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.),
  • pružanje podrške kroz razgovore i druženje itd.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području grada Splita i okolnih naselja koja mu pripadaju: Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica.
Uvjet za uključivanje u projekt za krajnje korisnike je da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora – putem institucija socijalne skrbi ili udruga civilnog društva, odnosno da socijalnu uslugu potpore i podrške ne ostvaruju po drugoj osnovi, kao što je usluga pomoć u kući, doplatak za pomoć i njegu, usluge asistencije, pratitelja i slično.

Ukupna vrijednost projekta je 4.999.999,80 kuna i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe od 4. siječnja 2021. – 4. srpnja 2022. godine (18 mjeseci).  Grad Split projekt provodi u suradnji s partnerima: Centrom za socijalnu skrb Split i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split koji sudjeluju u odabiru krajnjih korisnika, odnosno odabiru žena koje će biti zaposlene u sklopu projekta.

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 342 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem i obrazovanjem 57 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu (1 žena na 6 korisnika) u periodu od 12 mjeseci čime se direktno doprinosi procesu deinstitucionalizacije usluga u zajednici.Obrazac prijave za korisnike koji čini sastavni dio ovog poziva se nalazi na Internet stranicama: www.split.hr, u pisarnici Gradske uprave i Centru za socijalnu skrb Split.

Ovim Javnim pozivom se pozivaju pripadnici ciljanih skupina ili članovi njihovih obitelji da dostave iskaz interesa (Obrazac prijave za korisnike) za sudjelovanje u projektu „Zaželi sretniju starost 2“  do 28. veljače 2021. godine na e-mail: pisarnica@split.hr, osobno u pisarnici u prizemlju Gradske uprave ili pošalju poštom na adresu:
GRAD SPLIT, Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
Sa naznakom: „Zaželi sretniju starost 2 – KORISNICI“Tijekom mjeseca ožujka će svi zainteresirani korisnici dobiti povratnu informaciju o statusu svoje prijave, a planirani početak zaposlenja žena te pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima je tijekom mjeseca travnja 2021. godine.

Sve informacije se mogu dobiti putem e-maila: zazeli@split.hr ili na telefon 021/310-449 radnim danom u vremenu od 14-15 sati.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
2
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime