Suvremena tvornica namještaja – ICT od skice do finalnog proizvoda

Doprinos projekta društvenoj zajednici se postiže otvaranjem pet novih radnih mjesta, povećanjem prihoda općine i smanjenjem razlika u regionalnoj razvijenosti

Naprijed d.o.o. je u završnoj fazi realizacije projekta „Suvremena tvornica namještaja – ICT od skice do finalnog proizvoda“. Projekt je u prosincu 2015. godine prijavljen na natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”, a njegova realizacija je započela u siječnju 2017. godine. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 1.342.249,57 kn, od čega udio EU financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 966.419,66 kn.


Ciljevi projekta su optimizacija proizvodnje implementacijom softvera za konstruiranje     namještaja i unaprjeđenje upravljanja poslovnim procesima tvrtke uvođenjem informacijskog sustava ERP.

Projektom će se riješiti ključni problemi ručnog vođenja poslovnih procesa koje dovodi do neusklađenosti rada poslovnih jedinica, zastoja u proizvodnji, većeg utroška vremena u    koordinaciji i obavljanju zadataka te nedostatka podloga za strateško planiranje.

Inovacije u procesu proizvodnje

Izradom informacijskog sustava i implementacijom softvera za konstruiranje i prezentaciju namještaja prijavitelj će objediniti sve poslovne procese, unaprijediti upravljanje poslovanjem, poboljšati postojeće i razviti nove proizvode te unaprijediti tehnološku osnovu poslovanja. Inovacijama u procesu proizvodnje unaprijedit će projektiranje namještaja i organizaciju proizvodnje, osigurati kupcima vrhunske proizvode, unaprijediti komunikaciju s kupcima i dobavljačima te povećati dostupnost proizvoda ciljnim grupama. Provedbom projekta će se optimizirati poslovni procesi svih poslovnih jedinica i poboljšati obavljanje radnih procedura, planiranje i upravljanje na razini organizacijskih jedinica i tvrtke te povećati kapacitet djelatnika.

Sredstvima iz EU fondova financirana je nabava informacijskog sustava ERP, softvera za konstruiranje namještaja i softvera za tehničko crtanje i 3D modeliranje, integracija            informacijskog sustava, nabava informatičke opreme za implementaciju informacijskog    sustava i edukacija djelatnika u korištenju novih tehnologija. Projekt je u završnoj fazi izrade i bit će implementiran u rujnu ove godine.

Modernizacijom poslovanja stvaraju se preduvjeti za geografsko širenje tržišta tvrtke i       osvajanje novih ciljnih segmenata.


Doprinos projekta društvenoj zajednici se postiže otvaranjem pet novih radnih mjesta, povećanjem prihoda općine i smanjenjem razlika u regionalnoj razvijenosti.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Naprijed d.o.oMoja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0