RJEČNIK FRAZEMA I POSLOVICA MEĐIMURSKOGA GOVORA SVETE MARIJE: Djelo Mire Menac-Mihalić i Anđele Frančić će vas oduševiti

Pogledajte o čemu se radi


Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije: Kaj? Storijapa Kanižaj! djelo je vrsnih znanstvenica – Mire MenacMihalić, začetnice i najznačajnije hrvatske dijalektne frazeografkinje, i Anđele Frančić, izvorne govornice svetomarskoga govora, koja je pomnim izborom govornoga konteksta u kojemu se pojavljuju frazemi nastojala prikazati minijaturne životne situacije koje oslikavaju život međimurskoga sela i njegovih stanovnika.


Knjiga je ogledni primjer dijalektnoga frazeološkog rječnika, u kojem je obilna vlastitim istraživanjem prikupljena dijalektna frazeološka i paremiološka građa zabilježena prema suvremenim dijalektološkim načelima i obrađena prema suvremenim frazeografskim uzusima. Autorice su vodile računa o svim segmentima važnim za razumijevanje središnjega dijela knjige, te su Rječnik frazema i poslovica popratile vrlo informativnim, znanstveno i stručno oblikovanim poglavljima koja se odnose na posebnost svetomarske frazeologije u usporedbi s dosad istraženom hrvatskom frazeologijom te dodale rječnik manje poznatih dijalektnih leksema prijeko potreban za razumijevanje samoga frazema i širega rečeničnoga konteksta u koji je uklopljen.

Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije: Kaj? Storijapa Kanižaj! vrlo je vrijedan prinos hrvatskoj jezikoslovnoj kroatistici i slavenskoj dijalektnoj frazeologiji uopće.

Svojom će koncepcijom i metodologijom obrade frazeološke i paremiološke građe zadovoljiti znatiželjne stručnjake, ali i one kojima dijalektna riječ nije predmetom stručnoga bavljenja.Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije: Kaj? Storijapa Kanižaj! autorica Anđele Frančić i Mire Menac-Mihalić vrlo je važan znanstveni doprinos dosad još uvijek nedovoljno istraženoj i leksikografski obrađenoj hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji.

Ovim je djelom prvi put znanstveno prezentirana dijalektna frazeologija i paremiologija jednoga međimurskog govora. Ono je frazeološki dokument jednoga vremena i iz njega se iščitavaju utjecaji stranih jezičnih sustava, kao i hrvatskoga standardnog jezika.Frazemi i poslovice prikupljeni na terenu posljednjih desetak godina u razgovoru s izvornim govornicima različitih generacija, pregledno su prezentirani te popraćeni poglavljima važnim za njihovo razumijevanje. Pouzdano zabilježenim terenskim potvrdama te njihovom uzornom obradom autorice su sačuvale dio bogate frazeološke građe svetomarskoga govora, građe kojoj prijeti zaborav. Način prezentacije frazema i poslovica u ovom rječniku može poslužiti kao model budućim sličnim leksikografskim pothvatima.

Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije: Kaj? Storijapa Kanižaj veoma je vrijedan doprinos istraživanju i frazeografskoj prezentaciji hrvatske dijalektne frazeologije.

Njime se hrvatska dijalektna frazeologija i frazeografija još čvršće pozicioniraju u europskim slavističkim krugovima.

Moja reakcija na članak je...
Vau
4
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime