Pisali smo i često raspravljali o pojavi agresivnog pajasena na Marjanu, Tvrđavi Gripe i nekim drugim dijelovima grada, ali nažalost, pojavio se i na zidinama Dioklecijanove palače, i to u blizini Ure na Pjaci.

Pajasen je najagresivnija poznata biljka, vrlo otporna na sva urbana zagađenja. Lako i brzo raste u svakoj kamenoj rupici ili fugi, a ni suša ni vrućina je ne ometaju i sve što joj je potrebno za brzi rast je dnevna doza sunca jer potpunu sjenu ne podnosi.

Budući da je na tvrđavi u velikoj mjeri oštetio dio bedema svojim jakim i brzorastućim  korijenjem (na ulazu gdje su oštećenja bila najveća grad je izvršio sanaciju), za pretpostaviti je da mu ni jaki zidovi Dioklecijanove palače neće odoljeti ako se ne poduzmu preventivne mjere.

Stoga je važno da komunalna služba grada Splita u suradnji s konzervatorima poduzme što hitnije mjere za njihovo uklanjanje dok su relativno mali (poznato je da pajasen raste u vis brzinom od oko 1-2 m godišnje). Njihovo potpuno vađenje s korijenom je jedini način da se spriječe veća oštećenja na inače dobro očuvanim zidinama palače.