Splitskim vijećnicima ne ide, barem kada je u pitanju elektroničko glasovanje. Prvi pokušaj da vijećnici elektroničkim putem pošalju svoje glasove dogodio se u rujnu prošle godine. Vijećnici su tada, među ostalim, raspravljali o stanju odlagališta otpada Karepovac i gospodarenju otpadom.

Ipak, zbog manjkavosti sustava, njegova konačna primjena odgođena je za buduće vrijeme, kada se otklone tehnički nedostaci. I otklonili su se danas, za vrijeme 31. sjednice Gradskog vijeća.

Nakon točne dnevnog reda o prijedlogu davanja u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita na području grada Splita za postavljanje kioska, štandova, štekata i pokretnih naprava, uslijedila je poduka vijećnicima koju je obavio predstavnik tvrtke čija je tehnologija implementirana u vijećnicu.

Vijećnici su sustav prvo malo testirali, a onda krenuli glasovati elektroničkim putem. Nakon što su vijećnici glasovali, na ekranu se pojavilo i ime Marina Pauka koji je bio evidentiran da je glasovao, iako nije bio prisutan u vijećnici. Zbog nečije šale glasovanje se poništilo te se pristupilo glasovanju na konvencionalan način.

Ipak, iduća točka, “Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području grada Splita” konačno je izglasana elektroničkim putem i to jednoglasno.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime