HZJZ je objavio Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obranu završnog rada u srednjim strukovnim školama.

Upute su, pišu, izrađene u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Prvo što se preporučuje, ako je moguće, je nastava na daljinu.

Nadalje, nalaže se da se smanji broj učenika ako nastava na daljinu nije moguća ili je moguća samo djelomično.

“S epidemiološkog stajališta, ispite, vježbe, praktičnu i dopunsku nastavu, popravne i razlikovne ispite u srednjim školama (uključujući i umjetničke škole) te obranu završnog rada u srednjim strukovnim školama preporučljivo je organizirati na način da se tako organizira na razini škole kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom terminu (danu) dolaze u ustanove. Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće distance (2 m razmaka) te organizacija praktičnih vježbi i polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika”, stoji u dokumentu.

Također, preporučuju se redovite pauze.

“Predlaže se da se veće aktivnosti organiziraju s pauzama od barem 30 minuta između aktivnosti kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak učenika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra”, piše u dokumentu.

Svakodnevne izjave

Pristupnici i djelatnici svaki će dan trebati popunjavati izjave.

“Izjavljujem da nemam znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa te izjavljujem da neću pristupiti ispitima ili vježbama te ući u ustanovu ako ću u vrijeme polaganja ispita imati navedene simptome

Izjavljujem da mi nije propisana mjera samoizolacije, da nemam saznanja da sam zaražen(a) s novim koronavirusom te da neću pristupiti ispitima ili vježbama te ući u ustanovu ako mi bude izrečena mjera samoizolacije ili ako ću imati saznanja da sam zaražen(a) s novim koronavirusom u vrijeme polaganja ispita”, stoji u izjavi.

“Svrha izjave je informirati sve pristupnike i djelatnike da u slučaju gore navedenog ne mogu sudjelovati na vježbama, praktičnoj i dopunskoj nastavi, ispitima i obrani završnog rada u školi. Ovu izjavu obavezno treba prikupiti od svakog sudionika prije njegove prve aktivnosti taj dan. Prije ulaska u ustanovu pristupnik zaduženoj osobi daje na uvid osobnu iskaznicu te od nje saznaje u kojoj prostoriji ima vježbe, praktičnu nastavu, obranu završnog rada ili pisanje ispita, ako tu informaciju prethodno nije dobio elektroničkim putem”, stoji u uputi, prenosi Index.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime