NAJSTARIJE BRAČKO NASELJE Stižu briselski euri za revitalizaciju Škripa

Cilj projekta revitalizacije naselja Škrip je njegova turistička valorizacija i stvaranje novog turističkog proizvoda temeljenog na kulturnoj baštini

Ruralni prostor grada Supetra, a osobito područja u zaštićenoj kulturnoj povijesnoj cjelini naselja Škrip još je uvijek relativno slabo turistički valoriziran, a time i nedovoljno turistički korišten.


Najstarije naselje Brača postalo je prva adresa u otočkom glavnom gradu na koju je direktno iz Bruxellesa stigao novac za sufinanciranje jednog lokalnog projekta.

Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škripa, mjesta čija je povijest broji gotovo 3000 godina, projekt je Grada Supetra koji u suradnji s tamošnjom Turističkom zajednicom i Muzejem otoka Brača nastoji u turističku i gospodarsku funkciju staviti prebogate kulturno-povijesne resurse naselja u kojem danas živi tek osamdesetak ljudi, piše Poslovni.

Više informacija o samom projektu se može naći ovdje:

skrip_idejno_rjesenj

– Sredstva su osigurana i provedena je javna nabava za odabir izvođača projektne dokumentacije. – rekla je supetarska gradonačelnica Ivana Marković precizirajući da je ukupna vrijednost u ovoj fazi (izrada projektne dokumentacije) oko dva milijuna kuna, a EU odobrava sufinanciranje vrijedno 1,5 milijuna.

Projekt podrazumijeva uređenje arheološkog nalazišta uz otočki Muzej, sanaciju crkve sv. Ivana Krstitelja te potpornog zida crkve sv. Jelene, uređenje Kaštela Radojković izgrađenog 1570. godine, kao i uređenje lokaliteta rudnika bitumena gdje je planirana gradnja prezentacijskog centra “Rudnik Minjera”. Kako bi ovaj otočni dragulj bio što bolji mamac za turiste, namjera je unaprijediti ponudu postojećeg, jedinstvenog Muzeja uja koji bi postao multimedijalni centar, bivša crkva sv. Ante prenamijenila bi se u muzejski prostor, park skulptura preuredio bi se u rekreacijsku zonu, a planirano je i uređenje pješačkih i biciklističkih staza.U tom kontekstu, uz sakralne građevine (Sv. Jelena, Sv. Ivan Krstitelj) projekt revitalizacije obuhvaćao bi pojedinačna kulturna dobra unutar zaštićene jezgre u privatnom vlasništvu (Kaštel Cerineo, „Muzej uja“), te izdvojeni objekt rudnika “Minjera”, a njihovi vlasnici su u ovom projektu partneri odnosno suradnici. Uz navedene dionike, partner u projektu će biti i „Centar za kulturu Brač“, odnosno sastavnica „Muzej otoka Brača“ u Škripu, smješten u Kaštel Radojkoviću, također, nepokretnom kulturnom dobru.Cilj projekta revitalizacije naselja Škrip je turistička valorizacija istog i stvaranje novog turističkog proizvoda temeljenog na kulturnoj baštini odnosno potrebi očuvanja i kvalitetne prezentacije/interpretacije ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada bračkih težaka.
Ostvarenjem navedenog, a u suradnji s javnim i privatnim dionicima, dobio bi se dodatan turistički sadržaj Grada Supetra kojim bi se poboljšala kvaliteta turističke ponude Grada te stvorila nova, međunarodno prepoznatljiva, turistička atrakcija.

– Premda samo naselje Škrip u ukupnoj turističkoj aktivnosti Supetra ostvaruje zanemarive brojke, činjenica da Muzej otoka Brača posjeti godišnje više od 15 tisuća gostiju možda najbolje svjedoči o važnosti Škripa za naš grad i otok u cjelini. Staviti sve škripske znamenitosti u gospodarsku i turističku funkciju glavni je cilj. Siguran sam da ćemo provedbom ovog, ali i drugih projekata definiranih u Strategiji razvoja turizma na području Supetra do 2020. učiniti Škrip još atraktivnijim turističkim mjestom, oživiti njegove prebogate resurse i osigurati ostanak i kvalitetan život mladih ljudi – poručuje Ivan Cvitanić, direktor TZ Grada Supetra.

Već sutra slijedi otvaranje natječaja za odabir izvođača dokumetacije. Radi se o iznosu od oko 2 milijuna kuna. Cijeli projekt je “težak” oko 50 milijuna kuna.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0