Most nezavisnih lista danas je uz supotpis 16 vijećnika splitskog Gradskog vijeća zatražio da se održi tematska sjednica vezana uz stanje u predškolskim ustanovama na području grada Splita.

Ukupan obuhvat djece u ustanovama predškolskog odgoja na području grada Splita u pedagoškoj godini 2017./2018. godini bio je 6317 djece, od toga je u ustanovama Grada Splita upisano 4751 djece, dok je u dječjim vrtićima čiji su osnivači fizičke osobe, udruge i vjerske zajednice upisano 1566 djece što s odgajateljima/cama izravno pogađa više od 20.000 ljudi na području Grada.

Predškolske ustanove Grada Splita zaprimile su 1607 zahtjeva za pedagošku godinu 2018./2019, od čega je nakon žalbenog postupka ostalo neupisano 148 djece.

“Prateći ovu temu vidio sam da su iz Grada manipulirali s dijelom podataka, naime, govorilo se o tome da će djeca kojima je odbijen zahtjev za upis u gradske vrtiće biti usmjerena prema vrtićima koji su u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica kao i da Grad sufinancira njihove programe. Ali je prešućeno to da su u biti djeca usmjerena na programe koje roditelji i nakon sufinanciranja plaćaju u iznosu od 1100 kuna po djetetu.” – izjavio je Ante Čikotić te nastavio: Nesrazmjer cijene veliki je problem i opterećenje za roditelje, stoga smo analizirali ekonomsku cijenu 10-satnog jasličkog programa i došli do iznosa od 2400 kn, postavili smo i vijećničko pitanje ali na isto do danas nismo zaprimili odgovor. U cijeni ovog programa kojeg smo uzeli kao primjer roditelji djece upisane u vrtiće čiji je osnivač Grad Split sudjeluju s iznosom od 495 kn dok je u privatnim vrtićima i pored sufinanciranja taj iznos dva puta veći i roditelji izdvajaju 1100 kuna za svako dijete.

Troškovi dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području grada Splita rasli su i zbog Državnog pedagoškog standarda a uvjeti i sufinanciranje od strane Grada Splita se tijekom godina nisu mijenjali. Radi toga plaće odgajateljima nisu jednake u gradskim i privatnim vrtićima te bi se moralo ići u smjeru izjednačavanja plaća, tj. povećanju iznosa, pokrivanju i troškova bolovanja, sufinanciranju kuhinje, čistačica i dr. troškova. Dakle, iako Grad Split sufinancira bruto plaće zaposlenika u vrtićima čiji nije osnivač smatramo da se Gradsko vijeće mora napokon raspraviti ove iznose te zauzeti stav.

Osim toga, pogledamo li izvršenje proračuna za 2018. godinu gdje je plan kapitalnih ulaganja na objektima predškolskog odgoja iznosio 4,5 mil kn, od čega je izvršeno samo 5% dolazimo do zaključka da je izostala vizija vladajućih. Nadamo se da ćemo kvalitetnom raspravom jasno definirati buduće smjernice i izbjeći praksu prebacivanja odgovornosti na roditelje i sve ostale kojih se to tiče a ujedno je i vrijeme da se vidi koliko se Gradu Splitu isplati kapitalno ulaganje te ima li interesa u poticanju ostalih osnivača i eventualno poticanju obrta za čuvanje djece, djelatnostima i poslovima dadilja.

S ciljem demografskog oporavka Split je prošle godine povećao naknadu za novorođenu djecu dok s druge strana ta ista djeca se sutra nemaju gdje upisati u vrtić, što smatramo apsurdom.

Brojni su problemi vezani uz ovu temu zato smo smatrali da se stvari mogu početi mijenjati isključivo koncentriranom ili tematskom raspravom, počev od postupka upisa gdje su se zahtjevi odbijali jer „nema mjesta u programima ustanova“ iako je bilo udovoljena svim uvjetima za upis  ili žalbenog postupka gdje roditeljima dostavljeni šprancirani odgovori. Nije jasno tko je i pod kojim kriterijima donio odluku o upisu npr. u zamjenske objekte, je li na to ovlašten, je li upravo taj zamjenski objekt bio sadržan u zahtjevu za upis i radi čega drugo dijete s istim brojem bodova nije upisano. Osim toga, sam obrazac zahtjeva za upis djeteta uopće ne sadrži mogućnost navođenja boravka ili adrese stanovanja ako se ista razlikuje od adrese prebivališta, a traži se da roditelji navedu „željeni objekt“ i kao drugi izbor „zamjenski objekt“.

Jedan od glavnih uvjeta za upis u gradske vrtiće je zaposlenost oba roditelja, te je tako onemogućen upis npr. roditeljima s koji su nezaposleni a  imaju dijete s posebnim potrebama, nezaposlenim roditeljima uskraćen je prostor za aktivno traženje posla kroz primjerice dodatnu edukaciju i veću konkurentnost na tržištu rada, a djeci je uskraćena mogućnost socijalizacije.

Ovim putem zahvaljujemo svim vijećnicima na potpisu za tematsku sjednicu i pozivamo sve zainteresirane da se uključe u ovu važnu raspravu, zaključio je Čikotić.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime