Klub vijećnika SDP-a predlaže nekoliko zaključaka za tematsku sjednicu Gradskog vijeća o Karepovcu

Jedan od njih će biti poziv na formiranje Radne skupine grada Splita za analizu utjecaja čimbenika iz okoliša na zdravlje građana grada Splita

Iznimno je važno što jače i aktivnije uključenje neovisnih stručnjaka kao procjenitelja rizika tijekom postupaka donošenja raznih odluka. Stoga će pred predstojeću tematsku sjednicu Gradskog vijeća o odlagalištu otpada Karepovac klub vijećnika SDP-a predložiti nekoliko zaključaka. Jedan od njih će biti poziv na formiranje Radne skupine grada Splita za analizu utjecaja čimbenika iz okoliša na zdravlje građana grada Splita. Članovi bi trebali biti predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Odjela za procjenu rizika i logistiku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Instituta za medicinska istraživanja, Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, Ministarstva zdravstva te Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Temeljem rezultata rada Radne skupine kao neovisnog višeinstitucijskog tima bilo bi moguće predlagati proširenje ili suženje parametara praćenja u zraku, vodi i tlu, ne samo oko odlagališta, već i na širem području grada.


Gradski vijećnik SDP-a doc.dr.sc. Joško Markić napominje kako je za dugoročno i sustavno planiranje zdravog življenja u gradu Splitu te zdravstvenu procjenu rizika po preporučenim metodologijama potrebno stručno i znanstveno utemeljeno interpretirati utjecaje moguće prisutnih čimbenika iz okoliša na zdravlje građana. Cilj Radne skupine bi bio analiza rezultata dosadašnjih mjerenja u okolišu (ne samo u zraku), analiza dostupnih zdravstvenih pokazatelja (obolijevanja i smrtnosti u gradu i županiji), procjena povezanosti rezultata tih analiza te sustavna analiza dostupnih rezultata istraživanja o utjecaju dokazano prisutnih čimbenika iz okoliša na ljudsko zdravlje.

Osim ovoga, klub vijećnika SDP-a se zalaže da se u Splitu pojačaju aktivnosti koje bi dovele do razvoja GIS (Geografski informacijski sustav) transparentnog prikaza rezultata mjerenja u okolišu prema ključnim dionicima i javnosti u skladu s INSPIRE direktivom.

– INfrastructure for SPatial Information (INSPIRE) je direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije koja se odnosi na prostorne podatke i podržava kreiranje politike vezane uz okoliš. INSPIRE direktiva je stupila na snagu 15. svibnja 2007. i tvori budući okvir za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) unutar država članica EU. Zbog toga se smjernice INSPIRE-a mogu smatrati obveznim za bilo koje daljnje aktivnosti NIPP-a. U zakonodavstvo Republike Hrvatske je ova direktiva ugrađena 2013. Svima preporučam da posjete web stranicu Ekološke karte grada Zagreba na: http://ekokartazg.westeurope.cloudapp.azure.com. I Split zaslužuje imati sličnu Ekološku kartu. – zaključio je dr. Markić.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0