Nakon što je u listopadu 2018. g. podnesen zahtjev za pokretanje javne nabave za projektiranje Hospicija „Matošić“ te nakon uvođenja projektanta u posao u siječnju ove godine, u travnju je završen glavni projekt zgrade te su ishođene sve potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela.

Proteklih godinu dana poduzete su opsežne radnje kao priprema izgradnje hospicija, a sve u suradnji Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Doma zdravlja Splitsko- dalmatinske županije.

Grad Split je raspisao javnu nabavu za radove izvođenja Hospicija „Matošić“, a koja započinje prethodnim savjetovanjem sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Očekivani početak radova je na jesen ove godine.

Izgradnjom objekta Grad Split će postati treći grad u Republici Hrvatskoj, nakon Rijeke i Pule, koji će svojim građanima i građanima Splitsko-dalmatinske županije moći pružiti palijativnu skrb u hospiciju.