Planinar i fotograf Domagoj Šimac objavio je predivnu fotografiju snimljenu s Dinare. Pogled seže prema snijegom prekrivenoj Svilaji i Peručkom jezeru u dolini.