U četvrtk, 8. listopada, u trajanju od 45 dana,  u potpunosti se zatvara promet na cesti DC70 a sve zbog čišćenja i obaranja nestabilnih blokova na zapadnoj litici kanjona rijeke Cetine. Za cijelo vrijeme trajanja navedenih radova državna cesta DC70 bit će trajno zatvorena. Izvođenje radova na obaranju uvelike ovisi o vremenskim (ne)prilikama, te se uslijed kiše ili jačeg vjetra isti ne mogu izvoditi. Alternativni pravci za stanovnike iz zaleđa Omiša su preko Pavića mosta na istoku i Žrnovnice na zapadu.

– U ovom trenutku još uvijek pokušavamo iznaći rješenje u suradnji sa lokalnom samoupravom vezano za prijevoz školske djece, a o čemu ćemo i naknadno izvijestiti javnost – poručuju iz Hrvatskih cesta.

“U pogledu potpunog zatvaranja predmetne ceste, svjesni smo činjenice da je alternativni pravac duži, no molimo građane za strpljenje jer su ovi radovi dio projekta koji će po završetku dugoročno donijeti mnoge pozitivne učinke za ovaj kraj. Ovim putem napomenuli bismo kako smo maksimalno pokušali izaći u susret lokalnom stanovništvu radi njihovih dnevnih migracija, te pronaći rješenje za alternativno prometovanje, a da pritom ne ugrozimo rokove koje imamo za završetak istih. U interesu svih je da se radovi čim prije završe kako bi se svakodnevni život stanovnika tog područja čim prije vratio u normalu i kako bi se radovi koji uvjetuju zatvaranje ceste dovršili bez prekoračenja rokova predviđenih unutar dinamičkog plana. Nažalost, unatoč dobroj volji svih prisutnih donijeta je odluka kako izvedba pontonskog mosta nije moguća kao niti djelomično propuštanje prometa po trasi zahvata. Oba sagledana alternativna rješenja nemaju sigurnosno uporište te s time ne mogu biti odobrena”, poručuju iz HC-a i dodaju:

“Naime, u ponedjeljak 28.9.2020. održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Omiša, Hrvatskih cesta, MORH-a, Hrvatskih voda i Strabaga, a na kojem se pokušalo iznaći rješenje kojim bi se lokalnom stanovništvu omogućilo jednostavnije prometovanje za vrijeme izvođenja ovih složenih radova. Raspravljalo se o potencijalnoj izvedbi pontonskog mosta preko rijeke Cetine, međutim po svim sagledanim aspektima istog donijeta je zajednička odluka da pontonski most ne zadovoljava sve potrebne sigurnosne aspekte za prometovanje. Naime, most se sastavlja od sekcija dužine 6,90 m koji su punjeni svojevrsnom „pjenom“ koja pontonske sekcije održava na površini. Zbog svoje dotrajalosti pojedine sekcije upijaju vodu i s vremenom dobiju na težini, a samim time i dodatno potone, pa se na spojevima pojedinih sekcija javljaju denivelacije („zub“) koje predstavljaju nepremostive prepreke za civilna vozila. Također na završnim sekcijama koje su spoj vode i kopna, javljaju se veliki uzdužni nagibi uslijed fluktuacije rijeke (plima oseka) što također predstavlja potencijalnu barijeru i mjesto potencijalnih oštećenja vozila. Nadalje, pontonski most zbog svoje vojne namjene nije predviđen za pješački promet, te na njemu nema ograda. Zbog prije navedenih problema sa neravnošću i istakama, pješački promet je skoro pa i opasan. Zaključno, pontonski most s kojim raspolaže vojska namijenjen je za potrebe kratkotrajne upotrebe preko vodenih prepreka za vojne potrebe, što znači za prelazak teških robusnih vozila poput tenkova. Dakle, nije predviđen za promet civilnih vozila, odnosno osobna vozila kao i autobusi za prijevoz školske djece ne mogu prometovati tim pontonom.

Nadalje, spomenuta alternativa povremenog propuštanja prometa po trasi nije moguće iz razloga jer su  inženjersko geološkim kartiranjem detektirani svi potencijalno nestabilni blokovi koji ugrožavaju sigurnost prometovanja na državnoj cesti DC70, te bi se u ovom periodu kad je cesta zatvorena, oborili isti oni koji se mogu oboriti ručnim tehnikama i hidrauličnim pomagalima. Budući da postoji mogućnost da navedeni blokovi padnu na trup državne ceste, a u kojoj se nalaze visoko naponski energetski kabeli te magistralni vodovod kojim se opskrbljuje šire omiško područje te niz otoka, potrebno je izvršiti predradnje kojim će se prometnica i navedene instalacije zaštititi. Isto je predviđeno postavljanjem 200 m betonskih elemenata New Jersey, postavljanje čeličnih limova iznad energetskih kabela, te nasipanje same ceste nasipnim materijalom kako bi se cesta i magistralni vodovod zaštitile od oštećenja uslijed pada kamenih gromada. Nakon završetka radova na zaštiti prometnice i instalacija, profil ceste će biti sužen do te mjere da neće biti moguće prometovanje istom.

Ovim putem podsjetili bismo kako je predmetni zahvat izgradnje državne ceste od DC8 u čvoru Omiš istok preko kanjona rijeke Cetine do spoja na DC70 dio velikoga projekta nove obilaznice od Splita do Omiša – Nove multimodalne platforme splitske aglomeracije i predstavlja složen pothvat u svakom smislu: prometno-projektnom, oblikovnom i građevinsko-konstruktivnom, te posljedično tome predstavlja iznimno složen izazov za izvođača radova. Na kratkom potezu od 1.000 metara novoga zahvata izvođač mora organizirati nekoliko gradilišta: tunela od 600 m, mosta od 215 m između dva tunela preko visokog kanjona i iznad postojeće prometnice, te ceste i križanja na serpentini. Poseban organizacijsko-tehnološki rizik projekta predstavlja i stabilizacija nestabilnih blokova iznad kanjona rijeke i samoga mosta Cetine i postojeće prometnice ispod mosta za vrijeme gradnje i tijekom uporabe.  Dodatno, izvođač u okviru istoga obuhvata ugovora treba dovršiti i 2.500 m ranije sagrađene ceste s dva tunela i križanjem na DC8. Gledano po udjelu objekata u trasi, od cca. 1.000 metara tlocrtne duljine samo nove trase prometnice, u objektima je cca. 750 metara, ili 75% ukupne duljine, trasa se razvija u brdsko-planinskoj konfiguraciji terena, što sve zajedno ovu prometnicu čini građevinskim pothvatom kakav do sada nije građen u RH. Projektno rješenje reprezentativnog i konstruktivno najsloženijeg dijela projekta – mosta „Cetina“ odabrano je od strane projektanta u odnosu na lokacijske uvjete, propisane mjere zaštite okoliša i strukovnih pravila odabira rješenja konstrukcije. Rezultat tih uvjeta je odabir projektnog rješenja za koje je ishođena i ranije konzumirana građevinska dozvola: kontinuirani gredni nosač raspona 30,00+152,00+30,00 m, sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine. Kolnička konstrukcija je ortotropna čelična ploča s uzdužnim ukrućenjima. Izvođač je uveden u posao 25.09.2019. g. na dva dijela ugovorenog zahvata: izgradnje mosta „Cetina“ i dovršetka izgradnje ranije započete ceste od križanja s DC8 do mosta „Cetina“. Vrijednost radova iznosi 174,46 mil. kn (bez PDV-a), dok je ugovorni završetak svih radova predviđen je za dvije godine, odnosno u rujnu 2022. godine. Po završetku najavljenih radova, napomenuli bismo kako će tijekom ukupnog trajanja radova na projektu promet na trasi biti obustavljen još tri puta, a što ćemo na vrijeme najaviti putem medija.Još jednom napominjemo kako smo svjesni činjenice da je alternativni pravac duži te da će lokalnom stanovništvu stvoriti određenu problematiku, no molimo iste za strpljenje jer ovi su radovi dio projekta koji će po završetku dugoročno donijeti mnoge pozitivne učinke za ovaj kraj.”, zaključuju.


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime