“ČA ĆE MI COPACABANA” Doznajte sve detealje pobjedničkog rješnja za Žnjanski plato

"Trenutna gradska uprava, koja je dovela plato u nulto stanje i provela natječaj ulijeva nam povjerenje kako će do same realizacije doći što prije"

Prekjučer je u Banovini prezentirano najbolje izabrano rješenje za Žnjanski plato čiji su autori Arhitektonski biro Ante Kuzmanića s grupom autora. Ocjenjivački sud kojemu je predsjednik ovl. arhitekt Vjekoslav Ivanišević, a članovi gradonačelnik Andro Krstulović Opara, dipl. ing. arh. Gojko Berlengi, ovl. arhitekt Dragan Žuvela i dipl. oec. Mario Šerić izabrao je 5 između 12 pristiglih radova, a prvu nagradu dobio je Arhitektonski biro Ante Kuzmanić.


Inače, Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh. je autor idejnoga rješenja Alkarskih dvora i Muzeja Sinjske alke.

VEZANI ČLANAK:

Autori pobjedničkog rješenja “Žnjan 3.0” su Ivan Jurić, mag.ing.arh., Mirjana Radoš, mag.ing.arh., Marin Kaliterna, dipl.ing.arh. Luka Mužinić, mag.ing.arh, svi iz Arhitektonskog biroa Ante Kuzmanić. Suranici su bili Marijan Katić (3d vizualizacije) i Ivona Maračić, mag.ing.agr. savjetnik za hortikulturu.

Prezentirano rješenje pozitivno je odjeknulo u splitskoj javnosti, a mi smo o detaljima pobjedničkog rješenja za Žnjan porazgovarali s ekipom Arhitektnonskog biroa Ante Kuzmanić.

U svojoj novoj anketi, pitamo vas da školski ocijenite pobjedničko rješenje za Žnjanski plato:


[interaction id=”5a8ea4c887638c0001933a6f”]

Prvo su nam otkrili detelje pobjedničkog rješenja:– Žnjanski plato prostorni simbol je tranzicijskog urbanizma. Nastanak platoa i njegov ˝razvoj˝ kroz vrijeme precizan su pokazatelj ad hoc rješenja, loših prostornih politika te neočekivanih iskoraka koji su se nedavno dogodili.

Naše rješenje karakteriziraju 4 osnovne premise:

Žnjan kao graska praznina – park: planiranje javnih prostora osnovni je alat urbanističkog promišljanja grada. Mapa grada jasno govori o disbalansu u količini i lokaciji zelenih površina unutar splitskog poluotoka. Marjan, Poljud i Turska kula jedini su konkretni ˝odmori˝od gradnje i svi su locirani u zapadnom dijelu grada te dijelom topografski opterećeni za prihvat različitih sadržaja i veće koncentracije ljudi. Plato Žnjana, svojom lokacijom i površinom ima kapacitet prihvatiti nužne javne i besplatne javne prostore grada. Istodobno, potrebno je raskrstiti s tradicijom gradnje nauštb slobodnih prostora grada. Zato predlaženo novi centar grada u obliku parka – ˝zelene palače˝. Povećanje gradnje na platou koja bi financirala ukupno uređenje platoa nije jedino rješenje. Ukupna potreba za izgradnjom te financijska opravdanost za zadržavanjem postojeće izgradnje unutar zone R2 kompenzira se dodavanjem prostora za izgradnju na prostoru istočno od Duilova. Proglašenjem prostora od Duilova do Stobreča lukom od županijskog značenja s marinom osigurani su preduvjeti da se prostor ispred klifa urbanizira. S obzirom na visinu klifa na području prema Stobreču lakše je pretpostaviti gradnju viših objekata i kvadrature na tom području.

Važnost plaže u gradu: plaža unutar grada predstavlja rijedak benefit i komparativnu prednost Spita pred drugim gradovima na moru. Utoliko plažu kao prostorni resurs treba potencirati i prikazati kao izuzetnu  priliku u okviru urbane i turističke ponude. Mi nudimo kontinuirano kupalište s plažama širine 30 m na što se nastavlja 15m šetnice. To rezultira time da su svi objekti udaljeni minimalno 45m od morske linije. Nadalje, plato duilova u nastavku žnjana dobija urbaniji tip plaža (slično kao na Jadrana) uz pontone koji se postavljaju u more. Ukupni kapacitet plaža povećava se s postojećih 2,2ha na 4,5ha.

Prenamjena platoa Duilova_turističko u javno: Priobalni plato Duilova prirodni je prostorni nastavak uređene priobalne šetnice. Zbog svoje obalne linije u vidu školjere obala nije privedena svrsi i nije moguć jednostavan pristup moru. Takav karakter obale nudi osmišljavanje prostora Duilova kao urbanog waterfronta s brojnim javnim sadržajima. Novostvoreni plato prihvatio bi dio veliki dio javnih sadržja koji nedostaju Splitu i koji se nepotrebno guraju i planiraju  unutar centra grada čime se dodatno zasićuje a ostatak grada ostaje kao spavaonica lišena  sadržajne dogradnje. Dostupnost mora osigurava se pontonima i stvaranjem deckova iznad kamenog nabačaja. Topografija samog platoa rješava se stvaranjem dvaju razina od kojih jedna služi kao riva s ugostiteljskim i sličnim sadržajima u službi kupača dok gornja razina postaje javni plato s većim objektima društvene namjene utopljenim u zelenilu čiji karakter zahtjeva veće vanjske površine i lakšu dostupnost. Nove građevine prilika su za nove arhitektonske iskorake zapostavljene u splitu od Mediteranskih igara. Uređenjem platoa Duilovo osigurava se kontinuitet široke dužobalne šetnice,  jedinog prostora, nakon gradske luke, na kojem grad izlazi  u široj zoni prema moru (Lisabonski expo poučak). Bliže moru planiraju se ugostiteljski sadržaji i prostori za klubove (jedrenje, ronjenje, kitesurfing i sl.) dok se na višoj koti stvara urbana šetnica uz sadržaje kao što su kongresni centar, koncertna dvorana, gastro centar, akvarij, itd.

Prometno rješenje: pristup platou nije adekvatan, a u svijetlu stvaranja novog centra grada potrebno je značajno unaprijediti prometnu infrastrukturu kako bi prostor postao čim dostupniji različitim korisnicima. U tom smislu, predviđa se naprijeđene pješačkih, biciklističkih, kolnih i javnoprometnih pristupa lokaciji.

PJEŠAČKE ˝ZELENE˝PROMENADE: pješačke promenade najavljene i djelomično realizirane kroz planove za Split 3 (Mušić, Bežan, Starc) i Žnjan-Dragovode (Hržić, Mance, Šegvić) dobijaju svoj adekvatan nastavak kao zelene promenade prema obali kao osnovne pješačke transferzale prema platoima Trstenika, Žnjana i Duilova. Promenada Ruđera Boškovima, zbog sukoba s topografijom uz samu obalu, dobija i svoju alternativu u vidu blažeg spuštanja prema uvali Trstenika. Dužobalna šetnica lungo mare provlači se čvrsto preko Žnjanskog parka te urbanog Duilova s društvenim i edukativnim sadržajima sve do prostora za izgradnju novih luka nautičkog turizma podno klifova  u smjeru Stobreča. Biciklističke staze planiraju se duž svih cestovnih koridora unutar zahvata.

REKONSTRUKCIJA CESTOVNE MREŽE: Na sjevernom djelu  žnjanskog platoa izgradnjom treće trake ulice I.Pavla II osiguravaju se  neprekinuti prometni tokovi. Produžetak prometnice I.Pavla II prema zapadu i spajanje na Put Radoševca ispod hotela Split presudno bi povećalo prokrvljenost, pomirilo probleme slijepih ulica, granica izgradnje, sanacije pokosa i prekinutih prometnih tokova javnog gradskog prijevoza. Izgradnjom prometnog i hidrotehničkog tunela ORIŠAC – VUKOVARSKA ULICA omogućilo bi se  infrastrukturno povezivanje dužobalnog kolektora južne obale Splita sa predviđenim pročišćivačima na području TTTS-a u sklopu EKO KAŠTELANSKI ZALJEV – SOLIN -SPLIT. Nije zanemariva činjenica da bi se predmetnim zahvatom omogućio i direktni prometni spoj na planirano područje luka nautičkog i športskog turizma a otkopanim materijalom nasuo bi se dio obale za izgradnju tih sadržaja.  Produžetak Lovrinačke i spoj sa priobalnom ulicom I.Pavla II omogučio bi konačnu optimalizaciju prometnih tokova predmetnog područja. Parkirališne površine predviđaju se unutar žnjanskog platoa (kapacitet cca 600 PM) te parkiralične i garažne površine na platou duilova (kapacicet cca 800PM).

JAVNI PROMET: uređenjem adekvatnih autobusnih stajališta s ugibalištima, nove autobusne linije, poboljšanje prometnih tokova te uvođenje dužobalne brodske linije demokratiziralo bi način pristupa području i približilo prostor široj bazi korisnika.

Upitali smo kakva su rješenja samog Žnjanskog platoa i koji će se sadržaji naći na njemu.

– Sam plato Žnjana kao centralna točka područja tretiran je kao gradski park. Prema koncepciji zoniranja sadržaja neizgrađeni prostor Žnjanskog platoa dijeli se planski oblikovanom priobalnom šetnicom, lugo mare, koja razgraničava područje rekreacijske namjene – plaže i zone javnog parka, prostora potpune dostupnosti,  a minimalne umjerenosti.

Zadovoljavanje potreba parkirališnih mjesta koncentrirano se rješava na zapadnom najdubljem dijelu žnjanskog platoa uz postojeću sjevernu prometnicu u cilju ostvarenja što većih funkcionalnih i planski ozelenjenih praznina sa određenim pratećim rekreacijskim, edukativnim, ugostiteljskim sadržajima. Paviljonske građevine  u parku smještaju se rubno. Veći sportski tereni oblikuju se kao dio topografije i djelomično prekrivaju parkirališta oslobađajući pri tom maksimalno ozelenjenu zonu. Simbioza plavog (morskog) i zelenog (parkovnog) okoliša kreira novi ambijent za grad, novu točku atrakcije – za novi identitet.

Uz logičnu priobalnu cjelinu kupališta na nastavku platoa oblikuje se neprekinuta ozelenjena površina parka sa visokim srednjim i niskim planiranim zelenilom. Cilj je stvoriti PARK S REKREACIJSKIM SADRŽAJIMA izbjegavajući pri tom mogućnost pretvaranja cijelog prostora u rekreacijsko-zabavno-sportski centar sa po kojim ozelenjenim otokom koji vremenom nestane. Rješenjem se daje odgovor na osnovno pitanje regulacije i zaštite javnog dobra.

U sklopu parka predviđaju se slijedeći sadržaji:

 1. Cafe barovi
 2. Polivalentni Amfiteatar
 3. Edukativni info centar
 4. Cage ball teren
 5. Dječja igrališta
 6. Topografski trg sa pješčanicima
 7. Trg Kulture
 8. Vodeni trg
 9. Šljunčani trg
 10. 2 balotaška igrališta
 11. 3 terena za odbojku na pjesku
 12. Skate park
 13. Street workout
 14. Trim staza
 15. 3 igrališta za tenis (izdignuto iznad parkirališta) sa svlačionicama i restoranom
 16. Rukometno igralište (izdignuto iznad parkirališta) sa svlačionicama i cafe barom
 17. Košarkaško igralište (izdignuto iznad parkirališta) sa trgovinom i restoranom

Omogućava se sposobnost prihvaćanja svakodnevnih (sport, odmor) ili sezonskih događanja (festivali, koncerti) individualnog i masovnog karaktera. Ovisno o godišnjim dobima izražena je promjenjivost boja i oblika hortikulturnog rješenja – osigurat će promjenjivost splitske razglednice.

Upitali kakve su bile reakcije unutar tima nakon što su doznali da su pobjednici…

– Naravno da smo zadovoljni rezultatima natječaja i nestrpljivo čekamo daljnje korake na putu prema realizaciji projekta. Trenutna gradska uprava, koja je dovela plato u nulto stanje i provela natječaj ulijeva nam povjerenje kako će do same realizacije doći što prije. Također, moramo istaknuti i djelovanje predsjedništva Društva arhitekata Split koje trenutno služi kao glavni korektiv sumnjivim urbanističkim praksama grada te daje dozu sigurnosti da se stvari odvijaju transparentno i stručno u vezi provedbe samog natječaja i daljnjih koraka koji nam predstoje. Sigurno da nam ovaj projekt zauzima važno mjesto u našim dosadašnjim karijerama s obzirom da se radi o jednom od ključnih gradskih prostora koji zaslužuje maksimalan stručni angažman.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0