Sve točke dnevnog reda možete pronaći OVDJE.

TIJEK SJEDNICE:

22:54. – Izglasan  je i  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2018. godinu.

Otvorena je i rasprava o preustroju Gradske uprave. Gradonačelnik je prezentirao dokument i plan novog ustroja.

22:51 – Prilikom glasovanja za proračun bilo je 32 vijećnika u vijeću. 20 vijećnika je glasalo za, protiv je bilo 12 vijećnika čime je prijedlog proračuna za 2018. godinu usvojen.

22:42 – Renato Čupić predlaže informatizaciju Grdaskog vijeća, a njegov amadman prihvaćaju gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća. Bradarić Šljujo je imao dva amadmana i oba nisu usvojena. Također, nisu prihvaćeni ni amadmani Ivane Ninčević Lesandrić.

22:31 – Čikotić ima 5 amadmana. Gradonačelnik je odbio sve amadmane i nisu prošli na glasovanju.

SDP nije ponavljao amadmane, a Aida Batarelo traži odgovor na pitanje što se događa s gubitkom kod HNK. Gradonačelnik će odgovor dostaviti pismeno.

Prihvaćen je amadman Tonćija Blaževića. Amadman vijećnika Markotića o izradi strategije poticajne stanogradnje je prihvaćen i izgradnja dječjeg igrališta u Žrnovnici, dok preostala 2 amadmana nisu prošla.

22:26 – Ivana Ninčević Lesandrić je u raspravi održala lekciju vladajućim vijećnicima što je zapravo “investicijski proračun te navela niz primjera zašto ovaj proračun to nije”. Referirala se na Petra Škorića koji je kao investicijski dionaveo i Poduzetničke zone, na što mu je rekla da to nije investicija već samo potpora za stvaranje budućih poduzetnika, a investicija bi bila osigurati im uvjete za opstanak. Kazala je i kako bi razumjeli ono što govori da su radili kao privatnici ili bili privatnici.

21:50 – Žustru raspravu su imali Čikotić i Škorić. Škorić se referirao na dug ŽUC-a prema Gradu i naveo kako je on nastupio u vrijeme promjene zakona o cestama i da nije pristiglo dospijeće za njegovu naplatu. Potom je kazao da se Čikotić bavi demagogijom, na što mu je Čikotić u odogovoru kazao da ga može biti sram da oporbu optužuju za demagogiju dokle njegova stranka vlada Gradom, Županijom i državom. Napomenuo je kako je jutros u odgovoru od gradskih službi dobio odgovor u kojem stoji da je ŽUC dužan gradu 300 tisuća kuna te da je na Škoriću kao direktoru te tvrtke i gradskom vijećniku vladajućih da taj dug riješi.

21:27 – Slijedeća u raspravi je Aida Batarelo. Ona se osvrnula i Kerumovu raspravu i tvrdi da se radi o nenaplativim potraživanjima koja su bila slična i 2015. godine jer se radi o tvrtkama koje su završile u stečaju ili više ne postoje u sudskom registru.

Osvrnula se i na proračun.

-Teško mi je kazati da je proračun u službi građana i u svrhu socijalne zaštite građana. – rekla je Batarelo.

21:21 – Kerum se javio za raspravu. Zanima ga stvaka iz prezentacije.

-Spominjali ste da postoji 500 milijuna kuna potraživanja. Jeste li razmišljali možda da bi ta potraživanja mogli naplatiti da se da određeni rok za otplatu vjerovnicima uz otpis kamate? Na taj način bi vjerovnici možda našli načina da plate ta potraživanja. – kazao je Kerum, upitao je i je li Grad dao mogućnost obročnih plaćanja prilikom otkupa gradskih prostora.

Replicirao mu je Čikotić koji se osvrnuo na nenaplaćena potraživanja i da ona iznose trenutno 400 milijuna kuna. Naveo je da tu ima državnih firmi, među kojima se nalazi i ŽUC kojim upravlja čelnik gradskog HDZ-a Petar Škorić. Naveo je i niz drugih državnih tvrtki.

-Hvalili ste se da imate vertikalu pa evo iskoristite je. – kazao je Čikotić.

21:13 – Puljak je završnoj riječi naglasila da neće podržati proračun, ali da pozdravlja smanjenje odjela u Gradskoj upravi, samo da ne vidi uštede u slijdeće tri godine.

Replicirao joj je Duje Sučić iz HDZ-a koji je ponovio stavke iz prezentacije i ponovno ih pojasnio. Puljak je u odgovoru ponovila svoju raspravu.

Replicirao joj je i Petar Škorić koji tvrdi da je jedino realno povećanje zapošljavanje vatrogasaca.

-Vaše izlaganje na proračun je isto kao i prema prošloj vlasti. Nije Baldasar više gradonačelnik već Andro Krstulović Opara. Ne mogu vjerovati da ste ostali na istoj razini kao i prije godinu dana. Začudio bi se da ste zapravo prihvatili proračun. I ako vi ne vidite investicije i projekte ovdje to je stvarno onda samo vaš probem.- kazao je Škorić.

 

21:00 – Kako je već 21 sat i već smo sve točke i amadmane predali, neću puno duljiti o ovom proračunu. Vidjeli smo sve dokumente i ponovno ću naglasiti da na jednoj od idućih sjednica tražiti da se odluka o proračunu radi kroz dva čitanja. Rade to i drugi gradovi, pa zašto ne i mi ne bi počeli u tom smjeru. Jedna stvar koju ću naglasit, a to je spominjanje Pamatnog grada, viziji o kojoj smo mi govorili ranije. Mi zapravo čekamo cijelo vrijeme i jednu Gradsku upravu koja će raditi na racionalizaciji. Uvijek su bila opravdanja to će neko drugi platiti i uvijek su bila opravdanja zašto nema racionalizacije Gradske uprave. – kazala je Puljak. Potom je dodala da građane Gradska uprava košta 70 milijuna eura. Osvrnula se i na ostale stavke proračuna.

20:33 – Proračun je detaljno obrazložio savjetnik Brtan. U proračun su uključeni razni infrastrukturni projekti, razvoj sportskih objekata te sve iz prethodnih točaka. Za raspravu se prijavilo 11 vijećnika, a Batarelo, Čikotić, Puljak i Kerum su se javili u ime klubova.

20:28 – Slijedi rasprava o Prijedlog proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Dokument proračuna prezentira gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

-Pozivam vas da uhvatite vlak razvoja usvajanjem ovoga dokumenta danas. – središnja je misao i poruka gradonačelnika vijećnicima. Proračun je rađen u smjeru najvećeg razvoja na istočnim djelovima Splita.

20:26 – Točka je usvojena jednoglasno po prvi puta danas.

20:23 – Vijećnik Zoričić smatra da se treba prestati iz sjednice u sjednicu tražiti lokaciju za stanicu HGSS-a i stavlja sebe na raspolaganje da se uhvati tog probelma do rješenja.

Replicirao mu je Stipe Božić koji je zahvalio Zoričiću na lijepim riječima te najavio kako će HGSS najvjerojatnije dobiti prostor u Lori. To je saznao na sastanku s DUDI-jem i ministarstvom državne uprave. Već do slijedeće sjednice će biti poznato rješenje ili potvrđeno.

20:18 – Točka je usvojena s 26 glasova za, dok su sudržani bili samo vijećnici stranke Pametno. Prelazi se na 11. točku dnevnog reda Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Splita za 2018. godinu.

20:10 – Kreće rasprava o Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za  2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

20:06 – Čikotić je replicirao kako to nije po zakonu jer Park šuma po zakonu treba pripasti Hrvatskim šumama i kako je sada kasno o tome raspravljati.

Amdmani SDP-a su odbijeni, dok je MOST povukao svoje amadmane. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. usvojen je s 20 glasova za, 7 glasova protiv i 5 suzdržanih glasova.

19:56 – Gradonačelnik ističe kako će se ove godine za kulturu izdvajati 100 milijuna kuna, dok će se za nepofitne udruge izdvajati 3,8 milijuna kuna. Povukao je i paralelu za ulaganja u staru gradsku jezgru te istaknuo kako se 2016. izdvajalo 1,9 milijuna, dok se ove godine izdvajalo oko 3 milijuna, a sada će se izdvajati 4,8 milijuna kuna.

Najavio je i tematsku sjednicu za ulaganje u Marjan, a za Javnu ustanovu Park šume Marjan izdvajat će se preko 7 milijuna kuna. Ističe kako neće dozvoliti da se država uknjiži na Marjan iz poštovanja prema brojnim splitskim obiteljima koje su godinama davale svoje parcele za “pluća grada” i da će se boriti da ostane u vlasništvu Splita.

19:28 – Nakon glasanja usvojena je osma točka sjednice s 19 glasova za, 6 protiv i 5 suzdržanih. Prelazi se na raspravu o Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

19:25 – Stranka Pametno ima jedan amadmana, dok drugi ima SDP. Jedan je za asfaltiranje igrališta u Vukovarskoj na Manuš, od stranke Pametno, ali je nakon obrazloženja Akrapa kako će ta ulaganja svakako biti izvršena amadman je povučen od strane vijećnika. Svoj amadman je nakon obrazloženja pročelnika Akrapa povukao i SDP.

19:22 – Čupić je napomenuo da nije dobio odgovore za bazene. Akrap kaže da je riječ o dva bazena i da će se ovaj na Ravnim Njivama graditi točno na ulazu u Split. Čupića je zanimalo i hoće li se ranije dobivati izviješća, a Akrap je kazao kako izvjštaji ovise o tome kada se neki sportaš ili klub negdje plasira na neko natjecanje pa ne mogu biti fiksni.

19:15 – Akrap je odgovorio Čupiću kako Savez splitskih športova može financirati događaje i udruge izvan saveza, a koji su od značaja za Grad. Odgovorio je i ostalim vijećnicima koji su se javili za raspravu. Gradonačelnik je uzeo riječ.

-Kamo sreće da Grad ima i u ostalima partnera kao što je Splitski savez športova. Oni su točno svaku stavku precizno odredili, a mi smo odrezali gdje se moglo ili dodali gdje se moglo. Želimo i velike uštede postići kroz korištenje EU fondova. – kazao je gradonačelnik, osvrnuo se i na brendiranje za koje smatra da se najviše može postići s novim medaljama i uspjesima u sportu.

19:09 – Za raspravu se javio i SDP-ov Joško Markić koji je pohvalio sve aktivnosti koje idu poboljašnju uvjeta za sportaše s invaliditetom. Priložio je i amadman o rekreacijskom sportu, jer smatra da je važno promicanje rekreacije i zdravog načina života.

Replicirali su Zoričić i Prljević koji su se osvrnuli na stavku o preraspodjeli sredstava za ekipne i pojedinačne sportove, koji su sada pravilnije raspoređeni.

19:03 – Idući se za raspravu javio vijećnik Zoričić koji smatra da je potrebno više izdvajati za sport jer se više izdvaja za kulturu i smatra da budu u najmanju ruku izjednačeni. Muči ga i što Grad nije učinio dovoljno za brendiranje Splita kao “Grada sporta”. Referirao se i na to kako među kolegama vijećnika imaju Stipu Božića, kao vrhunskog alpinista i da se Grad više treba posvetiti brendiranju Grada sporta uz sve olimpijce i prvake svijeta koji dolaze iz Splita.

19:00 – Prvi se za raspravu javio Renato Čupić.

-Meni je drago vidjeti ovako dobrih stvari kao što je bazen na Ravnim Njivama. Zanima me gdje je drugi bazen koji se spominje. Vidim da tu ima značajnih povećanja i da su ukinute neke naknade. Vjerujem da će se iznaći rješenja u savezu splitskih športova. Mislim da je potrebno promjeniti stavku da klubovi budu 4 godine pridruženi član, kao što je u Zagrebu npr. 2 godine. Znam da se savez boji da se nenagomilaju klubovi koji će uzeti novac, ali treba se naći određeno rješenje. Smeta me i što nema transparentnosti u izvještajima. – kazao je Čupić. Dodao je kako ima i stavki koje su dobro objašnjenje ali inzistira na transparentnosti.

18:56 – Krenula je rasprava o Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2018. godinu. Točku će prezentirati Hrvoje Akrap. U programu je predviđena gradnja bazena na Ravnim Njivama, kao i stipendije za vrhunske sportaše te izgradnja igrališta. Predviđeno je 5 milijuna kuna za Omladinsku školu Hajduka.

18:50 – Vijećnici su se vratili s pauze. Prije rasprave o javnim potrebama u sportu, gradonačelnik je darovao replikama službenih povijesnih zastavica Grada Splita. Zastavice datiraju još iz 19. stoljeća.

18:25 – Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i obrazovanju prihvaćen je s 20 glasova. Vijećnici idu na pauzu za kavu, a potom će raspravljati o Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2018. godinu.

18:09 – Nije prošao MOST-ov amadman za sufinanciranje produženog boravka. SDP ima isti amadman koji isto nije prošao. I Pametno je imalo isti amadman, koji je zamjenica gradonačelnika također odbacila i nije prošao na glasovanju. Razlika u ovim amadmanima je bilo samo u visini financija. Pametno je imalo još dva amadmana koja nisu prošla na glasovanju i odbačeni su od zamjenice Hrgović. Do početka glasanja o stavci obrazovanja je bilo još nekoliko amadmana oporbenih vijećnika, a svi amadmani su odbačeni osim amadmana HNS-ovog vijećnika Kovačevića. Njegov amadman se tiče STEM-a i prihvaćen je od zamjenice Hrgović.

18:03 – Vijećnik HGS-a Stanišić predlaže novčano nagrađivanje prosvjetnih radnika na kraju svake školske godine. Cilj ove mjere je da se na simboličan način vrednuje njihov rad. Predlaže to za iduću godinu.

Bradarić Šljujo je replicirao da je prijedlog zanimljiv, ali da je Stanišić se toga trebao sjetiti ranije s obzirom da dolazi iz vladajuće koalicije. Stanišić je odgovorio kako je to moguće provesti kroz rebalanse. Replicirao mu je Pauk da što ako prođe tko Istanbulska konvencija jer je Stanišić predložio da nagrađeni budu jedno muško i jedno žensko. Stanišić mu je odgovorio da je radio po postojećem stanju.

17:31 – Za raspravu se javila i Aida Batarelo koja ima isti prijedlog amadmana.

-Maksimalno ću skratiti jer mi i MOST imamo isti amadman bez prethodnog dogovora. – kazala je Batarelo, a netko je iz redova HDZ-a dobacio da se nacionalna koalicija spušta na lokalnu. MOST-ovci su ironično odgovorili “naravno”.

17:29 – Čikotić se osvrnuo na sufinanciranje produženog boravka u školama. Trenutno su samo 4 škole s produženim boravkom, a želja mu je da se proširi i na ostale. MOST amadmanom predlaže sufinanciranje od 700 kuna mjesečno za djecu u produženom boravku.

17:19 – Usvojena je šesta točka dnevnog reda s 19 glasova za, 11 glasova protiv i 1 suzdržanim. Kreće Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Raspravljat će se o dogradnji OŠ Pujanke, kao i o besplatnim udžbenicima.

16:37 – Nije prošao amadman MOST-a o izradi dokumentacije za dom za starije i nemoćne u Splitu. Na glasanju je usvojena peta točka dnevnog reda. Krenula je rasprava o šestoj točci koja se tiče Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju.

16:17 – Bradarić Šljujo tvrdi da je stavka u proračunu izrađena koda je seminarski rad, a ne službeni dokument s objašnjenjima. Primjer je uzeo za prijašnje stavke koje su napravljene i opisane detaljno. Smatra da su ove stavke neprimjereno napravljene s obzirom da je socijalna skrb najbitniji dio proračuna

15:57 – Za rapravu se javila i Kristina Vidan iz stranke Pametno. Svoje izlaganje počela je osvrtom na incident koji se dogodio između Blaževića i Keruma. Rekla je da bi se najrađe pridružila kolegi Prkiću, koji je napustio sjednicu te da smatra da je ovo jako loša poruka djeci s obzirom da nije izrečena opomena za incident.

Potom je obrazložila svoja mišljenja na stavku o kojoj se raspravlja. Kaže da nije naišla na obrazloženja o prijevozu osoba s invaliditetom. Na ovu stavku proračuna priložit će dva amadmana.

15:45 – Prvi se za raspravu javio Joško Markić iz SDP-a koji za ovu stavku prilaže 3 amadmana.

15:43 – Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu izglasan je s 20 glasova za, jednim glasom protiv i 12 suzdržanih. Prelazi se na iduću točku dnevnog reda, a to je Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2018. godinu  s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

15:37 – Nakon rasprave gradonačelnika i vijećnika Bradarića Šljuje amadman o čipiranju kućnih ljubimaca stavljen je na glasanje i nije prošao s 12 glasova za.

15:11 – Amadman vijećnika Pauka o gradnji parka braniteljima na Neslanovcu nije prošao. S 13 glasova oporbe za nije mogao proći. Nije prošao ni amadman o izgradnji doma za stare i nemoćne.

14:47 – Ovo je Dalmacija, nije Švedska, a cilj je da bude Švedska.- kazao je Blažević na ponovljenom izlaganju. Osvrnuo se na Bračku ulicu i na otkupe zemljišta za izgradnju cesta kako se Grad tu često nađe u problemima. Istaknuo je i problem nedostatka dokumentacije.

14:44 – Vijećnici su se vratili nakon incidenta u vijećnici. Situaciju smiruje Šundov i traži od Blaževića da priča o točci dnevnoga reda. Pametno želi prekinuti sjednicu. Prkić je pokazao slikovito kako to izgleda kada se ponaša neprimjereno u Gradskoj vijećnici.

-Ovo je mjesto nulte tolerancije na ovakve stvari. Ja mogu sada vama svima upadat u riječ i govoriti što me volja i neću dobiti opomenu. Ako je to poruka ajmo se svi potući ići kući. Znači poruka je budi agresivac i nećeš dobiti opomenu. Čekam opomenu. – kazao je Prkić.

14:36 – Zaiskrilo je između Blaževića i Keruma, pale su teške riječi, a bilo je i psovanja majke. Kerum je kazao da će ga nokautirati nakon što je Blažević kazao kako neće uzimati riječ na sjednici više “na radost Keruma i koalicijskih partnera.”

– Šta me stavljaš u usta više majmune glupi. Nokautirat ću te prvom prilikom.- kazao je Kerum. Na to mu je Blažević odgovorio istom mjerom, krenula se spominjati majka u negativnom kontekstu i potom je Kerum nasrnuo na njega u čemu su ga spriječili članovi njegove stranke.

Vijećnici su napustili sjednicu zbog ovog ispada.

14:22 – Idući amadane ulaže MOST, a obrazlaže ih vijećnik Martin Pauk. Jedan od njih je građenje parka za djecu u kvartu Neslanovac koji ima 4000 stanovnika te spomenika braniteljima iz tog gradskog kotara. Prijedlog je da se smanji stavka iz odnosa s javnošću za 300 tisuća kuna.

Drugi amadman se tiče rješavanja katastarskih knjiga. Treći o komunalnim zahvatima na Sućidru i četvrti o praćenju kretanja gostiju u staroj gradskoj jezgri zbog izrade kvalitetnije ponude u centru grada.

Čikotić je u replici naglasio da je tema katastra najvažnija za investicije. Naveo je kako je pojačana investicijska aktivnost upravo u onim općinama gdje su riješene katastarske knjige.

14:16 – Vijećnik stranke Pametno Renato Čupić održao je powerpoint prezentaciju svojih amadmana. Na jedan neobičan način za splitsko Gradsko vijeće vizualno je prezentirao komunalne i prometne probleme s kojima se susreću stanovnici Žnjana, prvenstveno Lovrinačke ulice.

14:10 – Čupić u svom izlaganju tvrdi da bi izviješća trebala biti sadržajnija. Naveo je primjer da nije dovoljno samo navesti naziv ceste i širinu, već da bi trebala biti i oznaka čestice. uz to je naveo da se treba dopisati što se prošle godine radilo jer se često ponavljaju stavke iz prošlog proračuna. Smatra da bi vijećnici trebali dobiti 20 dana prije proračun i onda 15 dana prije imali za predati amadmane. Zaključak je da bi bilo dobro da svi budu upoznati sa svime. Unutar riječi odlučio održati power point prezentaciju svojih amadmana.

14:05 – Markić je dobio riječ te se osvrnuo na uređenje Žnjana. Njega zanima na što će se potrošiti 15 milijuna kuna za uređenje Žnjana u 2018. za što kaže da smatra da je dobro, ali ga zanima na što točno će ići taj novac.
Zamjenik gradonačelnika Vela mu je odgovorio da će ta sredstva ići prvenstveno na module te da će biti dostatna za urediti Žnjan za predstojeću sezonu. Tvrdi da su prema procjeni ta sredstva dostatna za uređenje.

Uložio je amadman kojim reducirao sredstva za Žnjan i prenamijenio u Sprječavanje i suzbijanje nasilja, savjetovanje za pojedince i obitelji povećava se iznos s 440.000 na 940.000 kn.

13:58 – Na red je došla četvrta točka dnevnog reda o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Ovu stavku prezentirala je Ana Pogorelić. Procjena je da će za izvršenje ove stavke trebati 117.225.000,00 kuna.

13:45 – Nakon pauze usvojena je 3. točka dnevnog reda s 20 glasova za. Usvojen je amadman HSLS-a.

12:50 – Nakon poduže rasprave gradonačelnik je kazao kako je još u šestom mjesecu tražio sastanak s vijećnicima oko proračuna. Smatra da je neozbiljno da se amadmani tek danas na sjednici predaju, a mogli su biti dio radne skupine još tada.

Stanku za raspravu o amadmanima je zatražio predstavnik kluba vijećnika HDZ-a, Petar Škorić. Smatra da ako vijećnici predaju amadmanu da bi onda i gradonačelnik trebao imati vremena za pogledati te amadmane.

Vijećnici idu na stanku za ručak.

12:17 – Škorić je iznio stavke iz ove točke te naglasio kako su one pokazatelj da će se nešto učiniti po pitanju infrastrukuture. On tvdri da će se sve ceste sigurno završiti. Replicirao mu je Bradarić Šljujo koji kaže da mu vjeruje da će tako bit i da se nada da ga neće razočarati te da će tražiti izvještaj od ŽUC-a svako dva mjesta dokle je došla određena cesta.

12:10 – Bradarić Šljujo se u raspravi osvrnuo na niz stavki. Prva je održavanje tunela Marjan. Smatra da se trošenje na 50 tisuća kuna na odjeću bobija ne može trošiti jer je to napuhivanje i da je ona uvijek ista. Tvrdi kako je bolje da se taj iznos prenese za plaće bobija i da bude redovitija isplata plaće. Dotaknuo se i javne rasvjete za koju smatra da se esco modelom(led+solarna energija) Grad može uštediti puno više. Predložio je i asfaltiranje Mišine ulice i Vrgoračke ulice. Dodao je još nekoliko amadmana koji se tiču raznih lokacija za parkinge i ostalu komunalnu infrastrukturu te šetnicu od Lovrinačke ulice put Žnjana.

Replicirao je Renato Čupić koji podržava prijedloge Bradarića Šljuje.

12:08 – Čupić je u replici naveo kako dosta toga ovisi o samoj izmjeni zakona o gradnji za provedbu plana.

12.02 – Mardešića zanima smanjenje stavke za odvod na Lovrincu, povećenje za javnu rasvjetu te je dodao kako ga veseli usvojen admandan koji su predložili zadnji put. Pametno će uložiti amadman da se stavka s 40 tisuća kuna poveća na 80 tisuća kuna za čišćenje podmorja. Mardešić smatra da bi se za taj novac moglo podmorje trajno očistiti. Pohvalio je povećanje stavke za investicijska ulaganja u komunalnu infrastrukturu i obrazložio to primjerom Bračke ulice koja će uskoro dobiti rotor na križanju s Velebitskom.

Replicirao je Prljević. On je pojasnio kako će stavke možda ostati i iste, ali cilj je da se kvaliteta usluge poveća i da ne bude lošija. Kaže kako će komunalna poduzeća snositi troškove koje je dosad snosio Grad.

11:56  – Usvojen je zapisnik s prošle sjednice. Krenulo se na točku Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Točku je otvorio je pročelnik za komunalu Damir Babić. Nakon prezentacije riječ su dobili predstavnici klubova Sani Mardešić ispred Pametno, Bradarić Šljujo ispred MOST-a i Škorić ispred HDZ-a.
 

11:52 – Gotova su vijećnička pitanja. Na kraju je Ljubica Vrdoljak replicirala Čikotiću kako u proračunu Grada renta za Karepovac. S obzirom da je koristila repliku na vijećničkom pitanju Čikotić smatra da je onda potrebna izmjena statua vijeća da se replicira i za vrijeme vijećničkih pitanja u svrhu kvalitetne rasprave vijećnika koji su odabrani od strane građana.

Šundov je primiro situaciju i naglasio kako će poštivati svaku izmjenu i odluku donesenu na Gradskom vijeću.

11.45 – Jedno od vijećnika postavio je i sam presjedavajući vijeća Jure Šundov. Njegovo pitanje tiče se prijevoza osoba s invaliditetom koje nisu zadovoljne sadašnjim stanjem. Razgovarao je s udrugom spinalno oboljelih i obrazložio svoje pitanje na temelju razgovora s njima. Predložio je niz rješenja i postavio pitanje zamjenici gradonačelnika Jeleni Hrgović.

– Niz korisnika je uputio primjedbu na koncesionara prijevoza osoba s invaliditetom. Grad je razmotrio te primjedbe i uputio koncesionara na to. Ovo o čemu vi govorite je ozbiljan probelm. Znamo s kojim se sve preprekama susreću. Jedna od stvari koje smo napravili u smjeru rješavanja ovog problema je i napravljena jedna rampa na jednoj osnovnoj školi za osobe s invaliditetom. Krenuli smo s rješavanjem kolnika, a plan nam je za 2018. godinu ići s planom rješavanjem niza trasa za prolaz invalida. Povećat će se stavka u proračunu i sportskom savezu osoba s invaliditetom. – kazala je između ostalog u svom odgovoru zamjenica gradonačelnika i dodala kako će Grad pristupiti ozbiljno rješavanju ovog problema i da će učiniti sve da se olakša život sugrađanima s invaliditetom.

11:26 – Vijećnicu Nataliju Tafru Bazinu zanimalo je koliko je kazni naplaćeno neodgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca. Smatra da broj naplaćenih kazni nije dovoljan s obzirom na postojeće stanje.

Gradonačelnik je odogovorio da je kazna sigurno jedan od elemenata edukacije.

-Sigurno znate da je komunalna služba pod velikim presingom na moju inicijativu. Na listi prioriteta trčanje za neodgovornim vlasnicima pasa je pri dnu što je razumljivo na broj ljudi. Molim ljude koji inače šalje slike neprimjereno parkiranih automobila da isto učine za neodgovorne vlasnike kućnih ljubimaca. Naša komunalna služba ne može kontrolirati 16 tisuća vlasnika ljubimaca, ali mogu kazati da ću s velikim zadovoljstvom potpisati naloge po dojavama građana. Želim senzibilizirati građane da upozore neodgovorne sugrađane da se to ne može raditi. Kada dobijemo prijavu mi ćemo ih znati odraditi. Moram napomenuti da mi nemamo dovoljno komunalnih redara u 5 ili 6 ujutro kada ljudi šetaju pse. Ovo je problem s kojim imaju i veći građani. – rekao je Krstulović Opara.

Pročelnik za komunalno redarstvo Damir Babić, dodao je kako nema puno toga dodati iza gradonačelnika. Napomenuo je kako je komunalna služba postavila nekoliko spremnika za odlaganje izmeta kućnih ljubimaca. Smatra kako Grad treba osigurati minimalne uvjete. Dodao je kako komunalni redari vrše te akcije, ali kako sati u kojima se najviše šetaju ljubimci otežava situaciju. Zaključio je kako komunalni redari imaju samo preventivne ovlasti.

Vijećnica iz stranke Pametno nije zadovoljna odgovorom. Kazala je kako nije sve na građanima nego da Grad treba preuzeti uvođenje reda na sebe.

11:00 – Prkića zanima zašto srebrna paraolimpijka iz Rija nije dobila brončanu ploču na Zapadnoj obali Gradonačelnik je odgovorio da će je dobiti uskoro i da će osim nje dobiti atletičarka Balek s paraolimpijade.

Prkić je naveo da je i više nego zadovoljan odgovorom.

10:50 – Pitanje vijećnika Prljevića tiče se Karepovca. Napominje kako smo svi svjesni da sanacija neće riješiti sve naše probleme i da rješenje polazi od naših vrata, tj. pravilnim planom za gospodaranje otpadom i korištenjem reciklažnih dvorišta. Zanima ga kako Grad Split to planira provesti.

Odgovor je dobio od zamjenika Vele i savjetnika Krešimira Budiše.

-Grad Split je učinio puno toga. Svjesni ste kako nam je žalba usporila sanaciju, a sada smo ponovno stali na zdrave noge. U ovoj osjetljivoj fazi dolazimo do razumnijeg razmišljanja o otpadu. Kada se sanira Karepovac tamo će biti oko 6 milijuna kubika postojećeg otpada i milijun kubika novog otpada. Reciklažnim dvorištima bi trebali riješiti taj problem. znači nećemo više smjeti bacati sve u istu kantu. – kazao je zamjenik i dodao kako će se prostor Karepovca pretvoriti u zelenilo i da će se građani uključiti u sve.

Budiša je kazao kako postoji 8 projekata koji će se financirati iz EU fondova. Plan gospodarenja otpadom će kao projekt biti u planu oko prvog mjeseca iduće godine. Ustvrdio je kako je postojala prva faza iz 2014. godine, u kojoj je bilo 12 lokacija koje su navodno bile gradsko zemljište, ali uvidom u zemljišne knjige nijedna lokacija nije bila 1/1 gradska. Trenutno su odabrane 3 lokacije, jedna je kod Dalmacijavina u Koplici, jedna je na Poljudu. Replicirao je i vijećniku Čikotiću da će u idućoj godini sanacija Karepovca ući u projektnu dokumentaciju za EU fondove.

10:44 – Slijedeći za pitanje se javio Branimir Urlić iz stranke Pametno. Njegovo pitanje se tiče rada gradskih službi. Tvrdi da nakon niza upita nije dobio odgovore te da je poslao pitanja na minimalno 3 adrese, a pitanja su se ticala popravljanja komunalne infrastrukture.

Gradonačelnik je kazao da mu se zahvaljuje na ovom pitanju jer mu ga je “bacio na volej”. Kaže kako ga oduvijek živcira nepristojnost gradskih službenika i da se nada da će mu se prilikom današnje točke o radu gradske uprave dati podršku. Dodao je da mu se svaki put jave kada je neki problem i da će on pratiti kad je odgovor stigao i kakav je odgovor stigao.

Na kraju je zaključio kako je upravo iz tog razloga zaposlena Čuvalo, da mu “pomogne u krčenju pristupu informacijama” i da je prošli saziv odredio preko 4 milijuna kuna za informatizaciju, a da on upravo na tome radi.

10:30 – Vijećnik stranke Pametno, Sani Mardešić, postavio je pitanje o postavljanju i nabavljanju mobilne mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na Karepovcu i proširenja mjerenja. Zamjenik gradonačelnika, Nino Vela, je izvijestio o trenutnom stanju sanacije te budućim planovima i tijeku sanacije. Kazao je kako se trenutno vrše mjerenja zbog zaštite na radu i da je u planu proširenje mjerenja. Dodao je na kraju kako nema opasnih koncentracija za ljude.

10:18 – Počinju pitanja vijećnika. Prvo pitanje je postavila Kristina Vidan iz stranke Pametno.
– Moje pitanje je ponovno postovaljeno jer nisam zadovoljna odgovom. Pitanje je vezano za tjelesni odgoj u školi Mertojak. S obzirom da se gradnja dvorane u OŠ Mertojak ne nazire uskoro, a tjelesni odgoj se odvija u školskom atriju, može li se odvijati barem za starije razrede odvijati u dvorani škole Trstenik? – pitala je. Smatra da odgovor koji je dobila nije primjeren i da je uvredljiv za onoga tko ga je postavio, jer se ovaj problem može riješiti i organizirati kroz nekoliko telefonskih poziva.

– Nadležnost za ovakvu organizaciju nastave je u rukama ravnatelja. Mi još nismo dobili takvu vrstu zahtjeva da bi je uzeli u obzir. Djelim s vama zabrinutost i za ostalih 7 škola. Svjesni smo problema, važan nam je. Što se tiče predmetne škole čekamo upit onoga tko održava svoju nastave, a nije zadatak gradonačelnika da to radi. – kazala je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović i dodala da će se kroz proračun raditi na tome da se grade dvorane za škole. Vidan je naglasila da nije zadovoljna odgovorom jer se to može riješiti s razgovorima s ravnateljima koje imenuju školski odbori.

Vijećnik HDZ-a Prljević javio se s poslovničkom replikom. Kaže da se vijećnica Vidan javila za pitanje, a ne za pojašnjenja. Dodao je kako je vijećnica u krivu i kako se treba postupati po zakonu, a ne da se “poziva na zakon kada im paše”. Zamjenica Hrgović se ispričala vijećnici ako je odgovor shvatila deklarativnim.

10:10 – Gradonačelnik kaže kako ovu informaciju o uređenju nije dao kako bi primao pohvale, već da uputi vijećnike u plan sređivanja stanja na Žnjanu. Zahvalio se i vijećnicima na pohvalama. Pitao je vijećnika Prkića je li vidio ijedan bager ili su vlasnici uklonili sami objekte. Napomenuo je kako bi volio da su podmirili svoja dugovanja te kako smo na drugoj splitskoj plaži gledali scene koje nije htio na Žnjanu.

-Odgovornost je političara, pa tako i vas, dati struci najbolje uvjete. Odgovornost je politike da preuzme teške odluke na sebe. Upravo smo mi donijeli te odluke u suradnji s ministarstvom. –  dodao je kako je na njima da omoguće struci najbolje uvjete za rad. Potom se referirao na vijećnika Zoričića i kazao da bi arhitektima samo otežala situacija koja je njega dočekala.

10:06 – Nezavisni vijećnik Ante Zoričić je kazao kako su imali istu ideju, ali su im se putevi mimoilazili. Kazao je da mu ovaj natječaj ulijeva nadu za konačno uređenje Žnjana. Napomenuo je i kako je sada vrijeme da se pokrene uređenje Rive.

Ninčević-Lesandrić je kazala kako ovdje nema prostora za pohvalu i kako joj nije jasno čemu puste pohvale kada je to njihov posao. Napomenula je kako gradonačelnik radi svoj posao za koji je plaćen. Zoričić je replicirao da ovaj potez zaslužuje pohvale s obzirom da se češće čuju negativne kritike.

09:59 – Prvi se za raspravu javio vijećnik SDP-a Markić, koji je pozdravio ideju uređenja Žnjana. Apelirao je da se povede više računa o prirodnoj hladovini u suradnji s Parkovima i nasadima i češće uređenje plaža. Poslije riječ dobio vijećnik MOST-a Bradarić-Šljujo koji je upitao mogu li se staviti rasvjetni stupovi na Žnjanu u funkciju jer trenutno tamo vlada mrak.
Čikotić je kazao kako je maoprije bio žestok jer nepodnosi nepravdu, ali da će uvijek pohvaliti kad je nešto dobro. Tako je u svom izlaganju pozdravio raspisani natječaj za Žnjana i dodao kako bi se za koncesijsko odobrenje trebala javiti gradska tvrtka Splitska obala.
Natječaj je pozdravio i Sani Mardešić iz stranke Pametno. Apelirao je da se sačuva postojeće zelenilo, kao i na buku. Spomenuo je i učestale požare na Duilovu, a na tom području ima dosta i otpada te je apelirao na uređenje toga.
Pohvale su stigle i od vijećnika stranke Pametno Renata Čupića.

09:53 – Prezentirani su rezultati  ankete o Žnjanskom platou u kojoj je glasovalo 6 tisuća građana. Više od 92 posto ljudi ćele dodatne pristupe Žnjanu, a više od 90 ljudi želi neprekinutu šetnicu, kao i prirodnu hladovinu na plažama. 78 posto ljudi je da se vrate kafići bez uzurpacije plaža. Što se tiče komunalne i prometne infrastrukture više od 80 posto ih želi da se prošire ceste, poveća broj parking mjesta i poveća prostor za rekreaciju.

Ovi rezultati biti će uvršetni u natječajnu dokumentaciju te će služiti natjecateljima kao podloga u izradi rješenja.

09:41 – Gradonačelnik je prezentirao vijećnicima projektni natječaj za Žnjanski plato. Detaljna analiza obavljena je na platou gdje su dosad bili kafići, a anketna analiza je obavljena za Trsteničku valu i plato prema Duilovu, tj. hotelu Zagreb. Kazao je kako će to biti jedno od najatraktivnijih arhitektonskih rješenja u Europi.

Grad će potrošiti na uređenje 15 milijuna kuna, a aplicirat će da dobije plato od države koji se proteže od Žnjana prema hotelu Zagreb. Proveddba natječaja se temelji na Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita iz 28.03. 2017. Predmet natječaja je izrada stručnog rješenja za izradu izmjena i dopuna Detaljnog plana na području Trstenik-Radoševac.

 

09:38 – Jure Bučević je u vijeću zamijenio Sašu Franjkića, koji je postao direktor Parkova i nasada. Oba dolaze iz redova HGS-a. Bučević je potpisao prisegu.

09:36 – Čikotićev prijedlog za Karepovac je stavljen na glasovanje i s 14 glasova za nije stavljen u dnevni red.


09:22 –
Sjednica se nastavila. MOST je prikupio potpise. Nije odobren prijedlog vijećnika Jakova Prkića o imenovanju intendanta HNK-a. Točka je stavljena na glasovanje i s 14 glasova za nije usvojena. Drugi prijedlog je bio imenovanje intendanta za kazalište lutaka i s 15 glasova za nije uvršten u dnevni red.
Prijedlog Ante Čikotića da se točka 81 stavi na dnevni red danas i sa 17 glasova za nije prikupljena dovoljna većina za uvrštavanje. Čikotić je komentirao da je ovakvo vijeće smijurija.

– Cijenim nastojanja gradskih vijećnika koje su od koristi naših sugrađana. Naši sugrađani su se okupili na tribini u blizini Karepovca kojoj su prisustvovali svi koji sudjeluju na sanaciji Karepovca. Da su neki vijećnici bili na tom skupu vidjeli bi kakvo vlada tamo ozračje onda ne bi tražili tu naknadu za građane. u ovom opsežnom dokumentu niste naveli koliko bi to koštalo i niste ispunili sve uvjete za ovu točku. Kad pripremite sve potrebno za taj prijedlog vrlo rado ću to uvrsititi i s vama razgovarati o tome.  – kazao je između ostalog gradonačelnik Andro Krstulović Opara na Čikotićev prijedlog za naknadu stanovnicima Karepovca.

– Naša intencija nije bila, niti mi imamo alate da brojimo ljude koji žive na tom području. To su trebali raditi oni koji su ocijenili da se sanacija vrši 30 mjeseci. Mi ćemo platiti sto posto ovu sanaciju, umjesto da se 80 posto ove sanacije plati od fondova EU. Mi statistički ne možemo sve pobrojati, ali je minimum pristojnosti da zbog tih građana koji žive na tom području da danas pokrenemo raspravu o tome. – kazao je Čikotić i dodao kako je sramota da se danas ne raspravi o lex šerifu dok će Sabor ovog tjedna raspravljati o tome. Vijećnik HDZ-a Tomislav Prljević uputio je primjedbu predsjedniku vijeća da dozvoljava raspravu.

09:16 – MOST je zatražio stanku zbog prikupljanja potpisa za izmjenu dnevnog reda oko zaključaka za Karepovac i da se danas održi točka oko “lex šerifa”. Predsjednik vijeća im je odobrio stanku od 5 minuta.

09:00 – Vijeće je otvorio predsjednik vijeća Jure Šundov. Sjednicu je otvorio riječima kako nije dozvolio dolazak Roberta Pilipovića, za kojeg tvrdi da je najavio show i da zbog toga ne može pustiti ga na vijeće. Naveo je kako svi građani imaju pravo prisustvovati Gradskom vijeću. Održana je i minuta šutnje za generala Slobodana Praljka. Čelnik HSLS-a Tonči Blažević naveo je kako je odluka koalicije donesena bez njega. Njegova konstatacija prouzrokovala je blagi konflikt između njega i HDZ-ove vijećnice Ljubice Vrdoljak. Spomenimo da minuti šutnje nisu prisustvovali vijećnici iz SDP-a, dok su vijećnici stranke Pametno napustili vijećnicu.
“Sjednica Gradskog vijeća Splita počela je minutom šutnje za generala Praljka. Mi, vIjećnici stranke Pametno, smo u tom trenutku napustili sjednicu. Ova minuta šutnje je čista farsa koja se koristi u dnevno-političke svrhe. Dobro znamo da je upravo HDZ poslao generala Praljka u Haag 2004. godine. I sam premijer Plenković je izjavio kako trebamo poštovati presude suda u Haagu. Iskreno žalimo za svakom žrtvom koja je stradala u ratu ili kao posljedica ratnih zbivanja. Sjetimo se poruke generala Gotovine, nakon što je oslobođen krivnje, kojom nas je pozvao da se okrenomo budućnosti. To je i naša poruka.” – poručili su iz stranke Pametno.


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0