Sveučilište u Splitu osiguralo je 100%-tno sufinanciranje, odnosno 189,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Riječ je o dosad najvećim projektima u gradu Splitu te jedinim infrastrukturnim projektima iz područja istraživanja i razvoja u Jadranskoj Hrvatskoj, koji će se realizirati do lipnja 2020. godine. Predstavljaju kapitalna infrastrukturna ulaganja, a pripremljeni su s ciljem jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije radi poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti.

O važnosti projekta za Sveučilište i gospodarstvo govorili su rektor Sveučilišta prof.dr.sc. Šimun Anđelinović s prorektorima, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije prof.dr.sc. Boris Trogrlić, prof.dr.sc. Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta prof.dr.sc. Zoran Đogaš, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof.dr.sc. Jasna Puizina, dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Igor Jerković, dekan Pomorskog fakulteta prof.dr.sc. Nikola Račić te Krešimir Budiša, direktor UNIST Tehnološkog parka.

Danas s ponosom možemo objaviti da je Ministarstvo evaluiralo i ocijenilo visokim brojem bodova tri projekta koja će Sveučilište u Splitu uvesti u novu eru. Ovo je budućnost našeg Splita i naše regije. Sveučilište želi biti otvoreno prema svom okruženju, prema lokalnoj zajednici, gospodarstvu te nastojimo da ta suradnja, koja  mora biti  dvosmjerna., bude još kvalitetnija – kazao je rektor Sveučilišta prof.dr.sc. Šimun Anđelinović naglasivši kako su sva tri projekta postavljena tako da će se njihovom realizacijom rješavati postojeći probleme našeg Sveučilišta, ali i lokalnih tvrtki i gospodarstvenika, odnosno benefiti projekta bit će višestruki.

Važnost nabavke opreme ovim projektima pokazuje činjenica kako istraživačke institucije i gospodarstvo cijele šire regije u krugu od gotovo 350 km od Splita ne posjeduje najveći dio instrumenata i opreme za testiranje, istraživanje i razvoj. Tako će nova oprema služiti ne samo akademskoj zajednici, već i značajnom dijelu lokalne industrije, građevinarstvu, geodeziji i arhitekturi, proizvodnji i preradi hrane, bioekonomiji, farmaceutici, pomorstvu i kemijskom inženjerstvu.

Realizacijom projekata očekuje se jačanje znanstveno-istraživačke pozicije Sveučilišta u Splitu kako bi postao zamašnjak razvoja ne samo Grada Splita i Jadranske regije, već i Hrvatske u cjelini.Projektom ”Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“  u vrijednosti od 85,1 milijun kuna nabavlja se znanstvena oprema za tri fakulteta Sveučilišta u Splitu. Ovim projektom se uvelike rješava problem trenutnog nedostatka znanstveno-istraživačke opreme u novoj Zgradi tri fakulteta otvorenoj na Kampusu u listopadu 2015. godine, za obavljanje znanstvenih istraživanja i jačanje suradnje s gospodarskim sektorom.

Projektom „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji“, u vrijednosti 84,5 milijuna kuna, rekonstruiraju se postojeće građevine Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i Žrnovnici, nabavlja se znanstvena oprema i provodi se organizacijska reforma. Projektom će se opremiti 11 laboratorija novom znanstvenom opremom. Cilj projekta je dati značajan doprinos u razvoju sektora graditeljstva, materijala, inteligentnog urbanog planiranja, urbanog transporta, korištenja obnovljivih izvora energije te održive i zelene gradnje na području Dalmacije, a u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske

Treći Projekt „Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu“ je ključan resurs za provođenje temeljnih i primijenjenih biomedicinskih istraživanja znanstvenika MEFST-a, Sveučilišta te regionalnih institucija te je jedina istraživačka nastamba za životinje u Južnoj Hrvatskoj. Projekt je vrijedan 20 milijuna kuna, a uključuje građevinsko-tehničke intervencije te nabavku znanstveno istraživačke opreme s ciljem osiguravanja najveće razine dobrobiti životinja. Lokacija nastambe za pokusne  životinje nalazi se na Medicinskom fakultetu i obuhvaća površinu od 579 metara četvornih.

Ciljne skupine odobrenih projekata su postojećih 1500 znanstvenika, istraživača i suradnika Sveučilišta u Splitu koji će provedbom predmetnih projekata dobiti mogućnosti suradnje i razvoja kolaborativnih projekata s lokalnim i inozemnim partnerima, gospodarskim i javnim sektorom, a sve u cilju rasta udjela BDP-a u istraživanju i razvoju te razvoja gospodarstva Jadranske Hrvatske temeljenoj na znanju. Uz predmetnu ciljnu skupinu, značajan utjecaj projekti će imati i na 20.000 studenta Sveučilišta u Splitu, koji će imati mogućnost razvoja projekata u sklopu svog studija, što će u konačnici posebno značajno doprinijeti cijelom društvu u cjelini, kao i gospodarskom i javnom sektoru u kojem će kasnije biti zaposleni

Dvije generacije dekana, brojni profesori, djelatnici tvrtke UHY Savjetovanje d.o.o.,i ostali sudionici zaslužni suza pripremu projekata i tehničku podršku te im se ovim putem Sveučilište u Splitu zahvaljuje.