Gradski vijećnik Pametnog, Jakov Prkić, u ime Stranke, podnio je Uredu državne uprave Zahtjev za nadzorom zakonitosti rada 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Nakon usvajanja 14. točke dnevnog reda 24. sjednice „Godišnji izvještaj o poslovanju komunalnog trgovačkog društva Čistoća d.o.o. za 2018. godinu“, većinom glasova vijećnika odlučeno je kako će se za točke dnevnog reda od 15.-22. provesti jedna zajednička rasprava. Navedene točke dnevnog reda odnosile su se na godišnje izvještaje o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Gada Splita: Lovrinac d.o.o.,Parkovi i nasadi d.o.o., Promet d.o.o.,Vodovod i kanalizacija d.o.o., Stano-uprava d.o.o., Split parking d.o.o., Spalatum D.M.C. d.o.o., Splitska obala d.o.o..

Za svih osam točaka dnevnog reda vijećnici su mogli raspravljati pet minuta što je prosječno niti četrdeset sekundi za svaku točku, odnosno za godišnji izvještaj svakog poduzeća. Time je prekršen članak 44. Statuta Grada Splita temeljem kojeg vijećnik ima pravo raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća.

Temeljem Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita (članak 103.) rasprava može trajati duže ili kraće od uobičajene, ali Poslovnik ne daje mogućnost objedinjavanja rasprava više točaka dnevnog reda u jednu raspravu.

Kako je riječ o važnim točkama (godišnjim izvještajima o poslovanju gradskih poduzeća) odluka većine spriječila je uobičajeni tijek rasprave i onemogućila normalan demokratski rad Vijeća.

Predlažemo da se zbog grubog kršenja Statuta i Poslovnika navedeni dio 24. sjednice proglasi nezakonitim, a akte ništetnima.”

Jakov Prkić