Posljednjih dana svjedočimo prepisci u medijima oko Sportskog centra Baterije na Bačvicama koji otvara mnoga pitanja. Najvažnije pitanje je koriste li se posredno djeca i njihova dobrobit za ostvarenje osobnih interesa i/ili financijsku dobit.

Napretkom medicine, iskorijenjene su ili značajno suzbijene mnoge akutne bolesti. Nasuprot tome, posljednjih se desetljeća prati porast učestalosti pobola i pomora od kroničnih nezaraznih bolesti. Prekomjerna tjelesna masa i nepravilna prehrana, uz oskudnu tjelesnu aktivnost, važni su čimbenici rizika ovih bolesti te je prepoznata značajnost i dobrobit promicanja zdravlja od najranije dobi.

Usporedbom podatka Hrvatske zdravstvene ankete iz 2003. godine s podacima iz 2015. vidljivo je značajno povećanje udjela djece s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Tako prema najnovijim pokazateljima, prekomjernu tjelesnu masu ima 20,9% djece, a debljinu 14%. Dakle, čak svako treće dijete, odnosno njih 34,9% ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu.

-Grad Split u poticanju zdravih stilova života mora imati aktivnu ulogu tako da stvara optimalne uvjete uređujući i redovito održavajući sportske terene u Gradu. Svi oni, uključivo i školske dvorane, moraju biti besplatni i lako dostupni za slobodnu rekreaciju djece i mladih. Tek nakon zadovoljenja njihovih potreba, može se razmišljati o komercijalnoj suradnji s raznim sportskim klubovima ili udrugama.

Sa željom da tereni na Baterijama uistinu budu na korist djeci i mladima, očekujem od Gradske uprave da ne bude pasivni promatrač. Jasno postavljena pravila koja stavljaju javni interes i javno dobro na prvo mjesto moraju se znati i provoditi. Stoga očekujem da nadležne službe Splita izvrše nadzor sustava upravljanja Sportskim centrom Baterije te nas brzo i objektivno izvjeste o utvrđenom stanju. Transparentnost i zakonitost rada je conditio sine qua non- navodi Joško Markić, gradski vijećnik i član predsjedništva SDP Split u priopćenju.
1 KOMENTAR

  1. To će nego Vegetar… Što su radila i rade vaša sportska društva? Punile i pune džepe podobnim trenerima i profesorima.

Comments are closed.