Nekad se dinamičnost atmosferskih procesa prikazati fotografijom, već je za to potrebna ubrzana snimka ili timelapse od niza fotografija. Jedan takav timelapse napravio je splitski fotograf Robert Pleško na Spinutu.

Kadrirao je atraktivan kadar s neboderima na Spinutu te dijela Kaštela, Kozjaka i podneblja iznad Kaštela. Na timelapseu se može vidjeti razvoj naoblake uz jednu kratkotrajnu neveru koja se preko Kaštelanskog zaljeva premještala sa zapada prema istoku.