Izražena plima u subotu poslijepodne pogodila je dijelove otoke Hvara, najgore je bilo u Starom Gradu. Oko 16 sati more se naglo diglo za više od pola metra, a onda se isto tako naglo počelo povlačiti. Pojavu ovako izražene plime možemo povezati s naglim promjenama u tlaku zraka, ali i prostranim poljem niskog tlaka zraka čiji se centar danas preko sjeverne Italije premještao dalje na istok, prema kopnu. U takvoj sinoptičkoj situaciji, Dalmacija se našla u izraženom jugozapadnom visinskom strujanju, a u samom Jadranu nalazio se i frontalni poremećaj koji je ponegdje donio olujne oblake – kumulonimbuse.

Ovakva pojava na otocima se zove šćiga ili seš, ali u modernoj meteorološkoj literaturi ponegdje se naziva i meteorološkim tsunamijem.

Sinoptička situacija nad Europom u subotu posslijepodne (Crometeo WRF @MeteoAdriatic)

Za vrijeme plime, more se izlilo na čitavu starigradsku rivu, prodirući u ugostiteljske objekte i skladišta. More je, uslijed naglog nadiranja, za sobom povlačilo stolove i stolice s rive. S obzirom na poplavljene objekte, štete je sigurno bilo, no još nije poznato u kojoj mjeri.

Kretanje tlaka zraka na postaji Stari Grad u subotu poslijepodne

Nagle plime u Starom Gradu nisu rijetkosti, ali današnja je bila najizraženija nakon dužeg vremena. U dramatičnost prizora možete se uvjeriti i sami: