INTERVJU LUKŠA REGJO Čistoća ima novosti za istok Splita: Kontejnere uskoro zamjenjuju kante, nabavljena dva nova kamiona

"Onečišćenost biootpada će uvjetovati cijenu njegovog zbrinjavanja. Što bude čišći, bit će jeftiniji. Nadamo se skoroj realizaciji kompostane na području Kaštela"

Čistoća je nedavno modernizirala svoj vozni park i nabavila nekoliko odvoznih vozila koja su praktičnija za pražnjenje kanti i kontejnera u onim dijelovima grada gdje je zbog uskih ulica teško ili nemoguće proći standardnim kamionima.


Dobra je to vijest i za Žrnovnicu gdje će se od sada odvoz obavljati dvama novim, manjim kamionima. Bio je to povod da porazgovaramo s direktorom Čistoće, Lukšom Regjom.

Lukša Regjo

– Plan je da se do kraja mjeseca započne podjela malih spremnika individualnim domaćinstvima. Kroz pola mjeseca očekujemo da će svako od 900 domaćinstava, koliko ih Žrnovnica ima, dobiti svoj spremnik. Zapremnine spremnika su 80, 120 ili 140 litara, ovisno o veličini domaćinstva – rekao je Regjo za Dalmacija Danas.

Nakon podjele svih spremnika započinje period prilagodbe tijekom kojeg se povlače svi metalni kontejneri, a na cestama ostaju samo zeleni otoci. Nakon toga kreće projekt prikupljanja od vrata od vrata, miješanog komunalnog i biootpada.

– Mi smo do sad sustav implementirali u dijelovima kotara Sirobuja, Ravnih Njiva, Mejaša, Kamena, Bačvica te na području Donjeg i Gornjeg Sitnog. Ljudi drugačije percipiraju i odvajaju otpad kada je spremnik u njihovom dvorištu. Uklanjanje metalnih kontejnera ima psihološki efekt na ljude te je donijelo smanjenje otpada na cestama.

U fazi smo zaprimanja kanti za biootpad koje nabavljamo od Fonda za zaštitu okoliša, a financirane su od fonda Europske unije. Kada ih zaprimimo i vlasništvo se prebaci s Fonda za zaštitu okoliša na Grad i dobijemo dopuštenje Grada za upravljanje, svako od domaćinstava koje ima spremnik za miješani otpad dobit će i spremnik za biootpad – dodao je Regjo.


Na području Žrnovnice stanovništvo je više usmjereno na poljoprivredu nego u Splitu. Savjetuje li se da, ako su u mogućnosti, sami koriste kompost u vrtu ili da koriste spremnik?

– Mi besplatno dodjeljujemo kompostere, a trenutno smo naručili i nove. Građani koji su zainteresirani za vrtni komposter mogu nam se slobodno javiti. Postavljanjem vrtnog kompostera sami mogu odvajati biootpad i od njega raditi kompost koji će koristiti u svom vrtu. To je idealno za Žrnovnicu, gdje su uglavnom privatne kuće s vrtovima”, rekao je Regjo.Za odlaganje biootpada u Splitu postoji ugovor s dvije tvrtke. Radi se o manjim količinama čistog biootpada koji se prikuplja od restorana i trgovačkih lanaca. Naime, biootpad po kontejnerima je još uvijek onečišćen.

Onečišćenost biootpada će uvjetovati cijenu njegovog zbrinjavanja. Što bude čišći, bit će jeftiniji.

Nadamo se skoroj realizaciji kompostane na području Kaštela. To bi svima bio racionalniji i ekonomičniji način odlaganja biootpada.

Općina Podstrana je napravila reciklažno dvorište u Perunu, koji geografski pripada Žrnovnici, a administrativno Općini Podstrana. Ima li stanovnik Splita, odnosno Žrnovnice pravo tamo odložiti otpad?

– Ne. Samo stanovnik koji ima osobnu iskaznicu s adresom prebivališta na području Strožanca i Podstrane. Mjesni odbor Žrnovnica spada pod Split, stoga stanovnik Splita nema pravo na odlaganje otpada na reciklažnom dvorištu u Perunu. Stanovnik Splita trenutno ima pravo koristiti samo reciklažno dvorište Karepovac. No, čeka se primopredaja reciklažnog dvorišta Orišac, iznad Duilova te bi do kraja godine trebali imati još dva reciklažna dvorišta na Pujankama i Kopilici.

Reciklažno dvorište mogu koristiti samo fizičke osobe. Pravne osobe su dužne zbrinuti otpad o svom trošku, platiti njegovo zbrinjavanje.

Dolazi li do promjena na računima nakon prelaska na sustav od vrata od vrata?  Što je s građanima koji dijele zajedno jedan spremnik, kako će se oni podijeliti?

– Ako u jednoj zgradi, ili kući, imamo dva do tri domaćinstva takva će zajednica dobiti spremnik od 180 litara.  Mi imamo zaduženje po litrama za određeno kućanstvo. Trenutno, po odluci grada Splita minimalni broj pražnjenja je tri puta tjedno odnosno dvanaest puta u mjesecu.

Naš budući projekt je podjela individualnih spremnika i projekt podzemnih kontejnera u koji ćemo krenuti kroz sljedećih nekoliko godina. Taj projekt bi omogućio zatvaranje svih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Taj sustav vezan je za elektronsku evidenciju odvoda.

Svi naši kontejneri i kante su čipirani, a sada bi svako vozilo dobilo hardverski dio koji će čitati čipove. Nakon što vozilo podigne kantu ili kontejner u zadnji dignuti položaj za pražnjenje, čip će očitati zadužene litre koje će se vidjeti na računu – zaključio je Regjo.

 

 

 

 

 

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
14
Haha
6
Hagić
2
Hmmm
2
Plač
2
Grrr
5
Molim?
3

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime