Čistoća Split od kraja listopada prošle godine kontinuirano, po nalogu Komunalnog redarstva, čisti divlja odlagališta građevinskog otpada u svim gradskim kotarima i mjesnim odborima, a zatim ga dalje predaje ovlaštenoj tvrtki na zbrinjavanje. Samo je u prvih pola godine prikupljeno ukupno 650 tona otpada, a svaka tona koja je predana na zbrinjavanje plaćena je po 450 kuna iz gradskog Proračuna.

Trenutno najveće ilegalno odlagalište otpada ne nalazi se daleko od onog legalnog. To je put između TTTS-a i Karepovca. Cijeli taj put, koji ljudi koriste ili da dođu do svog polja ili da prikrate put od Kile prema TTTS-u, doslovno je s obje strane zatrpan otpadom – prvenstveno građevinskim, a onda i glomaznim.

Mjesec za mjesecom količina otpada na ovom području drastično se povećava. Na našem portalu pisali smo više puta o ovom problemu, no situacija se ne rješava i postaje sve gora. “Akcija” se događa noću kada razna vozila ovdje dolaze i odlažu otpad.

Lokalno stanovništvo, a ovo je granično područje između grada Splita i općine Solin, obraćalo se svim nadležnim institucijama, no pomaka jednostavno nema! Provozali smo se putem između Karepovca i TTTS-a, a na prizore koje možete vidjeti u videu svaki je komentar suvišan!

Kako građevinski otpad nije dopušteno ostavljati na javnim gradskim površinama, građani su ga dužni zbrinuti kod ovlaštenog koncesionara. Trenutno je za to najbliža ovlaštena tvrtka Brkan-Plano d.o.o. Tvrtka Cemex u suradnji s Gradom Splitom i susjednim gradovima i općinama do kraja godine trebala bi osigurati novu lokaciju prihvata građevinskog otpada za šire splitsko područje.

Kada je u pitanju glomazni otpad, stari namještaj, madraci, otvori…  građani imaju pravo na besplatan odvoz, a raspored odvoza po kotarima i mjesnim odborima nalazi se na web stranici Čistoće Split. Molimo vas da se pridržavate tog rasporeda te da odgovornim postupanjem prema otpadu iz svog kućanstva pridonesete čistoći gradskih ulica.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime