Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan na mišljenje je Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP) prije desetak dana poslala prijedlog svog godišnjeg programa djelovanja. Tek kada godišnji plan dobije pozitivno mišljenje Agencije, on se šalje na suglasnost splitskom gradonačelniku.

Kako doznajemo, uobičajena je procedura da HAOP iznese svoje primjedbe na prijedlog godišnjeg plana, a to se dogodilo i ovoga puta.

Prvo mišljenje HAOP-a:

misljenje-haop1

HAOP je tako u početku svog mišljenja naveo:

“Nakon analize prijedloga Godišnjeg programa, mišljenja smo da je donekle prikladno strukturiran te da u glavnom prati Smjernice za izradu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Međutim, aktivnosti Javne ustanove predviđene za 2018 godinu svojim sadržajem ne odgovaraju potrebama očuvanja prirodnih vrijednoti područja te su pojedini segmenti upravljanja u značajnoj neravnoteži Zbog svega navedenog smatramo da su potrebne značajne izmjene prijedloga Godišnjeg programa.”

Navode da je jedan od najvećih problema u Javnoj ustanovi nedostatak stručnog kadra:

“Uvidom u ustroj Javne ustanove i strukturu djelatnika unutar istoimene tablice, u Stručnoj službi Javne ustanove primjećujemo nedostatak kadra za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode. Agencija je u mišljenjima na Godišnje programe 2014. i 2015. godine navela, odnosno podržala potrebu zapošljavanja stručnih djelatnika. Od tada do danas, u Stručnoj službi zaposlen je samo jedan djelatnik odgovarajuće struke (stručni suradnik šumar)”.

HAOP je u prvom mišljenju zamjerio nespecificiranje broja stabala koji se planiraju posjeći zbog potkornjaka kao i nenavođenje vrsta s kojim se planira obnoviti posječena šuma.

“Unutar specifičnog cilja A.5. „Sanacija štete uslijed djelovanja potkornjaka”, odnosno aktivnosti 4.2 „Utvrđivanje stanja oštećenosti stabala nakon izvršenja radova sječe”, vidljivo je da se planira i aktivnost sječe stabala. Tu aktivnost potrebno je navesti unutar specifičnog cilja A.5., uz odgovarajući indikator planirane količine posječenih stabala. Također, molimo navesti kojim vrstama se planira obnova posječene šume”.

Društvo Marjan: Marjanska šuma umire

Na ovakvo mišljenje HAOP-a reagirao je Upravni odbor Društva Marjan poslavši apel gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari za spas marjanske šume.

– Šuma na Marjanu nestaje, umire pred očima sviju nas, a odgovarajuća, stručna reakcija izostaje. Izrade zakonom propisanih planova upravljanja i sanacije, koji uz sječu uključuju i obnovu šume, nema. Ovlaštenih stručnih osoba koji bi pripremali, izvodili i nadzirali stručne šumarske radove na Marjanu, nema – ističu u društvu Marjan, a cijeli njihova apel možete pročitati ovdje:

apel-drustvo-marjan

Nakon što je Javna ustanova za pravljenje Park šumom Marjana poslala izmijenjen i dopunjen plan godišnjeg rada, HAOP je jučer izdao konačno mišljenje koje je pozitivno.

“Nakon analize izmijenjenog prijedloga Godišnjeg programa, mišljenja smo da je prikladno strukturiran te da prati Smjernice za izradu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, čuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Javna ustanova prihvatila je većinu izmjena, dopuna i prijedloga Agencije, dok je ostatak primjereno obrazložila u popratnom dopisu s pojašnjenima. Stoga izmijenjeni prijedlog Godišnjeg programa smatramo primjerenim” – stoji u konačnom mišljenju HAOP-a.

Konačno mišljenje HAOP-a:

misljenje-haop2

Ovakav razvoj situacije komentirao nam je ravnatelj JU za upravljanje Park šumom Marjan, Robert Koharević.

– Ovim putem želim Vas obavijestiti da je jutros JU PŠ Marjan dobila konačno mišljenje HAOP-a na svoj Godišnji program 2018.kojega vam u privitku i dostavljam.

Naime, priopćenje tzv Društva Marjan temelji se na tekstu u jučerašnjim dnevnim novinama ali i na korektivnom Mišljenju koje su oni tražili i dobili od HAOP-a.

Prošli tjedan dobiveno je Mišljenje korektivnog karaktera gdje su kolege iz HAOP-a ukazali na neke možebitne propuste, te nakon što smo te njihove primjedbe usvojili i poslali korigirani GP dobili smo jutros pozitivno konačno Mišljenje.

“Sami sebi svrha”

Zaista je žalosno da tzv. Društvo Marjan nastavlja i dalje dokazivati kako su sami sebi svrha jer upravo nerazumijevanje javnosti u sektor zaštite prirode, te način kako isti funkcionira dovodi do ovakvih situacija.

Što se tiče pojašnjenja pojma ugroženo područje naglašavam što piše pod objašnjenje zadanih vrijednosti u zadanom obrascu HAOP-a
– ugroženo područje (potrebna je promjena načina korištenja i/ili poduzimanje dodatnih mjera zaštite)
Dodatne mjere naravno da ćemo poduzimati i poduzimamo ih u suzbijanju potkornjaka i to je i nama samima bilo jasno samo jednostavno nismo to evidentirali u tom obrascu kako treba li smo na drugim stranicama definirali predmetne aktivnosti.

U svom priopćenju spominju provođenje tzv. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Orthotomicus erosus (Woll.) – mediteranski potkornjak’.

Na saborskom odboru za poljoprivredu na kojem je prisustvovao i predsjednik tzv. Društva Marjan rečeno je da nema potrebe za izdavanje Naredbe.

Što se radova oko suzbijanja potkornjaka javnosti je poznato da nismo bili u mogućnosti pronaći izvođača radova, ali sada smo u završnim pregovorima s jednim izvođačem i trebao bi ovih dana započeti radove – navodi u svom odgovoru ravnatelj Koharević.