Novorođena – Dea Maria Računica u autorskom projektu o postporođajnoj depresiji beskompromisno progovara o tabuima zbog kojih svaka peta rodilja prolazi agoniju

[PIŠE MAGDALENA MRČELA] Pamtljiv i društveno angažiran uradak mlade glumice i postpartum doule progovorio je o zabrinjavajućim paradigmama naše okoline koja stvara plodno tlo za porođajne i postporođajne traume