ZNATE LI ŠTO JE POLJIČICA? Nalazi se na Listi zaštićenih kulturnih dobara RH, baš kao i soparnik

Soparnik se na toj listi nalazi od 2009. godine, a sada mu se pridružila i poljičica