U ponedjeljak ujutro počela je 16. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Sjednica ima 13 točaka dnevnog reda, a počela je aktualnim satom.

Danica Baričević (HDZ) pitala je direktora TZ SDŽ Joška Stellu o rezultatima srednje Dalmacije na Danima hrvatskog turizma i turističkim rezultatima posezone čime je Stella ponovio izrečeno za naš portal prije nekoliko dana.

Danica Baričević

Kruno Peronja (HDZ) se zahvalio medijima što su na uvjerljiv način prenosili Dane hrvatskog turizma u Hvaru povodom 150 godina organiziranog turizma na ovom otoku. Primijetio je da su regionalni mediji to dobro “pokrili”, ali da nije bilo dobro popraćeno u nacionalnim tiskanim medijima.

Kruno Peronja

– Koje je odluke donijela Vlada RH, a tiču se SDŽ? – pitao je vijećnik.

Odgovorio je župan Blaženko Boban.

– Ovo je primjer beskompromisnosti naše Županije da se borimo za interese stanovništva. Neke od odluka su: – da se Vlada uključuje u izgradnju trajektne luke Sućuraj, a kroz mjesec dana se raspisuje natječaj. To je pretpostavka za prometnicu Jelsa – Sućuraj, a nastavlja se na prometnicu Ravča – Drvenik i tunel. Kad smo kod tunela, Hrvatske ceste su izuzele dokumentaciju od Hrvatskih autocesta, kako bi projekt ušao u postojećih 50 milijuna eura.

Blaženko Boban

Potpisano je puno ugovora o ustupanju nekretnina pa su dobili Vis, Komiža, Supetar, a moramo znati da su se odluke donosile za sve otoke, ne samo srednjodalmatinske.

Što se tiče Zakona o otocima, ako bude prijedloga prije drugog čitanja, to ćemo pokušati implementirati u zakon s načelnicima i gradonačelnicima.

Donesene su odluke vezano uz zelene otoke, trajektna pristaništa, nekretnine.

Nikola Tokić je pitao o sustavnom upravljanju energijom.

Nikola Tokić

– Smanjenje potrošnje energije i očuvanje okoliša su ciljevi. Koliko je bilo zahtjeva, što su bili najveći nedostaci i hoće li se ovaj program nastaviti u 2019. godini.

Anđelko Katavić, pročelnik za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.

Anđelko Katavić

– Program sadrži tri potprojekta. Za sva tri programa izdvojit ćemo preko 3 milijuna kuna. Nadam se da je program ispunio očekivanja.

Ante Renić (Pametno) pitao je što je sa koncesijom nad pomorskim dobrom u Vruji.

– Bilo je najavljeno oduzimanje koncesije, a vidimo da na dnevnom redu nema nijednog oduzimanja, a pogotovo ovog za Vruju. Nadamo se da nećete odustati zbog političkog pritiska.

Ante Renić

Uz čiju dozvolu se naplaćuje vez brodova na Zapadnoj obali? Znači li to da Splitska obala to nelegalno obavlja ako nema rješenja?

Odgovorio je pročelnik Stipe Čogelja.

– Radili smo intenzivan nadzor, u izvješću smo sve napisali. Tamo je opisana i koncesija u Vruji. Naši Zakoni su takvi da procedura ide sporo. Potrebna su sva prethodna ispitivanja. Koncesionar je dostavio dodatnu dokumentaciju za gradnju na području Vruje, a mi moramo te materijale ispitati. Taj predmet će biti točka dnevnog reda. Ako mi napravimo nešto pogrešno, materijalno odgovaramo.

Stipe Čogelja

Vezano uz Splitsku obalu, detaljno smo pregledali cijeli predmet. Samo naplaćivanje nije unutar obuhvata koncesije. U nadležnosti je lučkog kapetana. Predložili smo izmjenu GUP-a i da to postane otvorena luka za Dane prometa. U nadzoru nije uočena nepravilnost, a Gradu Splitu ide požurnica da se moraju uskladiti prostorno planski.

Renić je postavio dopunska pitanja.

– Zaprepašten sam da u Županiji nema stručnjaka koji mogu procijeniti potrebno. Valjda Županija zna ponaša li se koncesionar sukladno koncesiji.

Što se tiče Zapadne obale nevjerojatno je čuti da je nadzor obavljen i da nisu uočene nepravilnosti. Zatražit ću imena tko je bio u nadzoru. Koji to slijepac ne može vidjeti da se tamo vežu brodovi, koncesija se koristi za nešto za što nije data. Sami kažete da je potrebna izmjena GUP-a da bi se to tako moglo koristiti. Je li to u skladu s ugovorom o koncesiji to znači da je neuredna i da se ne može izdavati.

Odgovorio je Stipe Čogelja.

– U postupku nadzora sudjeluju stručnjaci koji su uočili nepravilnosti. Privezište nije u obuhvatu i to ne znači da je povezano s koncesijom. Ne možemo raditi posao nekih drugih službi, mi kontroliramo samo koncesije koje smo mi dali.

Slijedi inspekcijski nadzor. Ne možemo preuzeti odgovornost za sve. Nastojimo da situacija bude uredna, pišemo svim institucijama da se radi.

Denis Bobeta pitao je oko otvaranja škole u Ninčevićima.

– Što se čeka u Sinju sa školom fra Pavla Vučkovića? Bilo je govoreno da će realizacija biti u nekoliko faza, prenosi se iz godine u godinu i ništa se ne događa.

Drugo pitanje, 13. kolovoza u Sinju javno ste obećali da će se dvorana srednjoškolskog centra obnoviti već 2019. godine. Pitao sam više puta kada će ići obnova, dvorana je napravljena 1979. nikad nije uloženo ni kune. Hoće li obećanje biti ispunjeno?

Odgovorio je župan.

– Osnovna škola kralja Zvonimira u Solinu je napravljena u najmlađem gradu u Hrvatskoj. Zbog toga sam ponosan. Ta osnovna škola ima cjelodnevni boravak, za 614 učenika, ima vanjsku dvoranu, zatvoreno parkiralište. Projektno je cijena 32 milijuna kuna. Škola je prije znanja Županije procijenjena na 117 milijuna kuna. U Solinu su dvije škole napravljene za 64 milijuna kuna. Revidirat ćemo projekt iz Sinja i krenuti u projekt. Nije korektno da porezni obveznici financiraju spomenike arhitektima.

Za 117 milijuna kuna možemo napraviti četiri moderne i prostrane škole. Neće ići!

Dožupan Luka Brčić odgovorio je na pitanje o dvorani.

 

Luka Brčić

– Dvorana je najpoznatija što u njoj igra KK Alkar. Dvorana je školskog karaktera i koriste je tri škole, klubovi i institucije u Sinju. Posjetili smo je prije 10-ak dana. Osobno znam u kakvom je stanju dvorana, nužna je potpuna obnova. Pripremamo izradu projektne dokumentacije gdje bi školske projekte prijavili na projekte energetske obnove; krov, fasada i elektroinstalacije, a Županija parket i svlačionice. Vjerujem da ćemo to u 2019. i učiniti.

Bobeta je odgovorio da ni on ne zna zašto projekt toliko košta.

– Možda je megalomanski projekt, ali slažem se da se projekt revidira da se konačno i napravi. Što se tiče dvorane, evo jučer smo postavljali kante i šugamane jer je padala kiša.

Miro Bulj (MOST) postavio je pitanje oko posjeta premijera koji je obećao preko 5 milijardi kuna projekata.

Miro Bulj

– Što je od svih tih projekata za Dalmatinsku zagoru dosad odrađeno, u kojim su fazama? Hrvatska je do sada uplatila 5 milijardi eura u EU, a oko 900 tisuća milijuna je zasad vraćeno. Koji su to projekti, u kojim su fazama, to je minimum minimuma koje mi vijećnici moramo znati jer mene kampanja premijera Plenkovića za Europarlament ne zanima.

Drugo pitanje zaobilaznica Sinja. 2016. je prezentirana studija izvodivosti u Sinju, 564 tisuće kuna plaćena je prezentacija IGH. Od tada samo imamo obećanje od Kukuzovca do Križica. Tada je obećano da će kroz 2-3 godine biti dokumentacija. U kojoj je fazi taj projekt.

Prvo pitanje odgovorio je župan.

– Ovdje je besmisleno tako postavljati pitanje jer je sjednica Vlade mahom bila posvećena problemima na otocima. Nijedna od 49 projektnih točaka ne odnosi se na Zagoru i kopneni dio Hrvatske, to je bila namjena sjednice Vlade. Imali smo sastanak u Županiji dan ranije, trajao je 1:45. Dotakli smo se zaključaka Vlade iz svibnja u Splitu. Što se tiče tunela kroz Kozjak pokrenuli smo prve korake, a imenovat ćemo koordinatore za Vladine projekte.

Bulj je postavio dopunsko pitanje.

– Vidio sam na stranicama Županije da je premijer bio ovdje tri dana, ponavljao je obećanja kao i dosadašnji premijeri. Bojim se da će on dolaziti i češće. Nadam se da će se usvojiti Zakon o Dalmatinskoj zagori. Imamo 9 od 10 pročelnika iz Zagore, tko će se brinuti o Zagori koja se masovno iseljava?

Natalija Rajčić pitala je što je s izgradnjom skloništa za napuštene životinje.

– Zanima me je li se po ovom pitanju igdje stiglo s obzirom na zakonsku obvezu na to do kraja 2018. Drugo pitanje – prema strateškom planu EU do 2020. ide se smjeru povećanja zelene javne nabave. Što je naša Županija na tom pitanju uradila i koliki je sklopljeni udio “zelenog” dijela u odnosu na cjelokupni?

Odgovorio je Anđelko Katavić, pročelnik za gospodarstvo i EU fondove.

– U komunikaciji smo sa svim JLS, upitali smo ih žele li na svom području organizirati takva skloništa. Radimo na tom projektu i detaljno ćemo vas pisano izvijestiti o tome, sankcije ne postoje, ali ćemo vas detaljno informirati pisanim odgovorom.

Odgovor za zelenu javnu nabavu dala je Marija Vuković rekla je da će odgovor doći pisanim putem.

Igor Skoko pitao je o plaži na predjelu Bajnice i nasipanju na tom području. Drugo pitanje bilo je o postojanju dokumentacije za spoj u Krilu.

Stipe Čogelja kazao je da je u lanjskom izvješću bila prijava za Bajnice, nije stigao odgovor pa je odgovor ponudio pisanim putem.

Župan je odgovorio da se dokumentacija nalazi u Hrvatskim cestama i trebala bi biti dostupna svima. Skrećem pozornost da odete na tematsku sjednicu u Dugi Rat u 18:30. Tamo će biti nazočni ljudi iz HC-a i SDŽ, a mi možemo pismeno zatražiti informacije od HC-a.

Marko Vukasović podsjetio je na aktivnosti Županije povodom 25. obljetnice osnutka, a rezultate mi je prezentirao župan.

Danijel Kukoč pitao je za planirane projekte Hrvatskih cesta i jesu li dostavile zatraženu dokumentaciju, a odgovorio je dožupan Ante Šošić.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime