UNIST

U ASUS su udružene udruge alumna (nekadašnjih studenata) sastavnica Sveučilišta u Splitu i to Ekonomskog fakulteta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Kineziološkog fakulteta, Pomorskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišnog odjela za…