Današnjim danom završava dvogodišnji projekt FINAME PRO kojeg su kao nositelji uspješno realizirali nastavnici Ekonomske i upravne škole Split sa suradnicima. Partneri projekta su Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Ekonomski fakultet i CEDRA – Cluster za eko društvene inovacije i razvoj. Prisustvovali smo završnoj konferenciji projekta te smo razgovarali sa ravnateljicom Nedom Bartulin te voditeljicom projekta Suzanom Mikulić.

Kako je nastao ovaj projekt?

– Sve je započelo nakon raspisanog natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja, na prijedlog ravnateljice  Nede Bartulin  da se kao škola uključimo u europske projekte koji imaju za cilj razvoj učeničkih kompetencija. Na samom početku uključeni nastavnici iznosili su  svoje prijedloge i ideje iz kojih je iznjedrio dokument prijave za raspisani natječaj.

30. studenog 2017. u Ministarstvu potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projekt smo nazvali FINAME PRO  (FINANCIJE, MEDIJI, PROJEKTI) – kompetencije za uspješno cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva.

Što je cilj projekta?

– Cilj projekta je kreiranje i provedba dvaju kurikuluma za fakultativnu nastavu – Upravljanje osobnim financijama i Mediji u suvremenom društvu te provedba izvannastavne aktivnosti Upravljanje projektima i društveno poduzetništvo.

Svrha projekta je povećanje financijske, digitalne, medijske,  matematičke, čitalačke i multikulturne pismenosti učenika.

Kako su učenici prihvatili nove predmete?

– Učenici su s velikom zainteresiranošću pratili nastavu i njihove povratne informacije su jako dobre. Svjesni vremena u kojem živimo prepoznali su potrebu i važnost medijskog i financijskog opismenjavanja. Realizacija nastavnog procesa uključivala je puno terenske nastave u kojoj se teorijski sadržaji predmeta povezuju sa životnom stvarnošću što doprinosi stjecanju kompetencije potrebnih za tržište rada.

Smatrate li da su i nastavnici napredovali ovim projektom?

– Projekt je donio višestruku korist za nastavnike i za školu. Nastavnici su putem niza stručnih usavršavanja ojačali svoje kompetencije u  području izrade kurikuluma. Škola je profitirala sa dva nova fakultativna predmeta koji uključuju izrađene kurikulume, priručnik za učenike, metodičke priručnike za nastavnike te računalnu aplikaciju „Upravljanje osobnim financijama“. Zanimljivost sadržaja, metode rada, digitalni materijali izrađeni u sklopu predmeta, računalna aplikacija te  izvannastavne aktivnosti u koje su uključeni  učenici i nastavnici, daju nam za pravo pohvaliti se učinjenim i sa sigurnošću planirati nastavak rada u idućim školskim godinama. Fakultativni predmeti i osnovana učenička zadruga kroz izvannastavnu aktivnost dugoročno ostaju u Školskom kurikulumu.

Na kraju ovako vrijednog projekta jeste li spremni za nove izazove?

– Mislimo  da škola ima potencijal za kreiranje novih sadržaja, nastavnih predmeta, kurikuluma za što su sigurno potrebni neki novi projekti i angažmani kojima ususret krećemo s jednakom predanošću i entuzijazmom!  Projekti vas osnažuju u strpljivosti i nauče vas funkcionirati prema preciznosti i prema redoslijedu prioriteta. Počeli smo raditi polako, a na kraju  smo postigli ono što nam se u početku činilo kao nemoguće. Zahvaljujući projektu pomakli smo i osobne granice. Za školu je ovaj projekt velik korak i iskorak!

I za kraj gdje se mogu pronaći informacije o projektu?

– Sve informacije mogu se pronaći na web stranica projekta.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime