Tik do Splita postoji čarobna kružna staza prepuna zanimljivog sadržaja. Jeste li je posjetili?

[FOTO REPORTAŽA] Duga je 7.36 km, a prelazi se visinska razlika od 423 metra. U blizini je i prekrasna spilja koju smo posjetili