ŠUTA: "Puljak kaže da me acetonom trebalo maknuti iz VIK-a"

"Dok me Puljak napada da nisam napravio ništa u ViK-u i da me je acetonom trebalo maknuti iz VIK-a, s ponosom ističem svoja postignuća, a rezultati tima kojem sam bio na čelu pet godina su itekako vidljivi i nastavit će se i nakon našeg mandata"