Splitsko Gradsko vijeće: Vijećnici jednoglasno izglasali sklapanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Vukovara i Splita

Sjednica je počela u 9 sati


U tijeku je prva sjednica splitskog Gradskog vijeća. 27. sjednica splitskog Gradskog vijeća ima manje točaka inače. Od zanimljivijih točaka izdvajamo “Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vukovara i Grada Splita”, ” prijedlog odluke polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I.-VI 2019. godinu”, “Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine”.


Odmah na početku Petar Škorić zatražio je pauzu jer je HSLS-ov Tonći Blažević tražio dopunu dnevnog reda vezano uz komunalni doprinos za četvrtu i petu gradsku zonu. Vijećnici su prihvatili Blaževićev prijedlog.

12:40 – Vijećnici su s 15 glasova za i 9 protiv prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Splita.

proracun

Marijana Puljak je kazala:

Realizacija ovog proračuna ne može dobiti prolaznu ocjenu. Za početak, ponovo je ovo sramotno niska razina kvalitete izvještaja:

arhaičan i zastarjeli oblik – kad ćemo dobiti priliku da izvještaje vidimo u Excelu ili nekom drugom tabličnom kalkulatoru kako bi ga mogli lakše analizirati,
ovakav oblik je sasvim suprotan zahtjevima modernog, jasnog i razumljivog oblika motiviranog punom transparentnošću.
nema ekspertne analize varijance – analitičke usporedbe strukture cilja – proračuna i pri tome se koriste samo relativni brojevi a ne i varijanca u apsolutnim iznosima).
Opet nema projekcija ostvarenja proračuna do kraja godine i time realna ocjena konačnog proračuna 2019., jer su ostvarena izrazito značajna odstupanja u strukturi i obimu proračuna.

Dokument je također jako teško pratiti jer vidimo da su do 30.6. bile dvije preraspodjele sredstava, za sanaciju Marjana u ožujku 2,2milKn, te za privremeni kolodvor na Kopilici u travnju 4 milKn. Da bi građanima bilo jasnije, tim preraspodjelama skidani su iznosi s raznih stavaka u proračunu da bi se osigurala sredstva za ove projekte. U izvještaju u koloni piše izvorni plan, a brojke su zapravo iz preraspodjele. Trebalo bi pisati kolona Izvorni plan, onako kako je usvojen inicijalno i dodati novu kolonu u kojoj piše Tekući plan (da se vidi preraspodjela) pa tek onda kolona Izvršenje.

To su pitanja forme izvještaja.

U saddržajnom dijelu, odgovornosti prema realizaciji usvojenog proračuna, izvještaj također ne može dobiti prolaznu ocjenu zbog loše razine ostvarenja proračuna. To se posebno odnosi na stavke proračuna koji trebaju donositi bolji kvalitet života i razvoj Grada. Tu se vidi politika „daj nam danas“ – za plaće, hladni pogon, “mava ne mava” pristup.

Izvršenje proračuna više sliči na dobar harač, jer je najbolje ostvarenje u prihodima od harača čitaj fiskalnih i parafiskalnih prihoda (porezi, prirezi, pristojbe):

„Porezni prihodi su u prvom polugodištu realizirani su sa 57,3%, što je u odnosu na proteklo razdoblje vise za 15,8 mil. kuna. Od toga je samo porez i prirez od nesamostalnog rada uprihodovan sa 13,7 mil. kuna više nego u istom polugodištu prošle godine“

U ovom “ajme majko izvještaju” na temelju ad hoc analize uočavamo bitno:

– Dobar rezultat u dijelu “harača” – fiskalni i parafiskalni prihodi od čak 56%

– Zato su pomoći iz drugih proračuna ostvareni samo sa 39%

– Slaba realizacija naplate prihoda od nefinancijske imovine 8,4 %

– Ambiciozni Ostali prihodi su gotovo nula!

– U rashodima čudno niskih 40-tak % ostvarenje kod usluga (održavanje, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge)

– Slaba realizacija nabave nefinancijske imovine 23%. Tu nema ostvarenja otkupa zemljišta od 46,6 mkn?

– Vrlo slabo ostvarenje ulaganja na građevinskim objektima – samo 18,7%

– Subvencije Prometu skoro 20 mkn (sufinanciranje) – zanimljivo bi bilo dati analizu svih oblika ulaganja Grada u ovo neefikasno trgovačko društvo!

– Izvršenje komunale je loše, da nema Karepovca bilo bi na nuli.

– Realizacija EU projekata 13,3%

Generalno, ova vlast radi dobro na razini grada ono što radi i na razini države, zahvaća u džep građana, diže prireze, ubire poreze, a tako prikupljen novac slabo ulaže u kvalitetu života građana i razvoj grada o čemu mogu svjedočiti sami građani Splita.

Goran Kotur:

– Izvršenje proračuna pokazuje da je ova gradska vlast sama sebi svrha te da služi samo za održavanje hladnog pogona a ni to ne uspijevaju. Za Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša realizirano je samo 2,2% od planiranog. Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima realizirala je samo 16% od planiranog. Služba za međunarodne i EU projekte realizirala je 13,3% od planiranog. Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam realizirala je 15,1% od planiranog. Kapitalna ulaganja u objekte predškolskog odgoja su na 1%. Kapitalna ulaganja u osnovnoškolske objekte su na19,7%. Za civilno društvo i mlade potrošeno je 7,4 % planiranih sredstava. Za podizanje kvalitete hrvatskim braniteljima potrošeno je samo planiranog. To su porazni podatci koji pokazuju koliko ova vlast ne radi za razvoj Splita!

12:00 – Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vukovara i Grada Splita.

Većinom glasova prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita. Protiv je bilo 5 vijećnika.

Cijeli prijedlog odluke možete pogledati ovdje:

koef

Gradski vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Športski objekti” prema kojoj bi ta gradska ustanova preuzela četiri teniska terena na Baterijama za potrebe Teniskog kluba Split. Pročelnik Mate Omazić u uvodnom obrazloženju je naveo kako na sadašnjim teniskim terenima trenira sve više djece, a kapacitet centra nije dovoljan da zadovolji njihove potrebe.

U raspravi koja je uslijedila javio se. između ostalih, i Ante Zoričić.

-Osoba koja će upravljati terenima iz “Športskih objekata” ne smije biti nepoštena. Tereni moraju biti opće dobro. Predlažem da se kategoriziraju osobe koje će ih koristiti, na vrhunske sportaše, rekreativce kojima treba dati povoljnu cijenu i na trenere kojima bi se najviše naplaćivalo. Predlažem da se zaduži Javna ustanova “Športski objekti” da izradi web stranicu na kojoj će biti podaci o svim rezerviranim terminima u kojima će biti naznačena kategorija korisnika – radi li se o rekreativcu, treneru ili žitelju kotara, a nadzor toga bi trebao obavljati Gradski kotar Bačvice – navodi Zoričić.

Jakov Prkić je kazao kako je zabrinut hoće li isti broj djelatnika Javne ustanove to moći održavati, jer su dvije lokacije poprilično udaljene.

– Ne bi bilo loše ako ima koje parkiralište u blizini pa da ga damo na upravljanje Javnoj ustanovi. Šteta bi bilo ne dati. Ja očekujem nove zaposlenike – kazao je, a s njim bojazan po pitanju novih zapošljavanja dijeli i Zoričić.

Srđan Gjurković je naveo kako ga zanima situacija s preuzimanjem bazena Poška koje bi također preuzela JU “Športski objekti”.

– Nakon preuzimanja tih bazena, nadam se da se rade planovi ulaganja. Moja je ideja da se pokrenu radnje kako bi se taj bazen mogao zatvoriti i koristiti tijekom zime. Pokrećem inicijativu da se za to napravi jedna dobra analiza – kazao je.

Na kraju rasprave je pročelnik Omazić kazao kako zahvaljuje inicijativi Zoričića po pitanju rasporeda termina.

– Po pitanju Poška, radimo analizu projekcije troškova, potrebna su značajna ulaganja u infrastrukturu koja je loša. Podržavam vaš prijedlog, uskoro bi i drugi bazeni trebali dobilti balone – navodi pročelnik.

Na kraju je još usvojen zaključak da se zadužuje Javna ustanova “Športski objekti” da na web stranici objavi i redovito ažurira pregled korištenja termina za sve korisnike teniskih terena u sklopu Športsko-rekreacijskog centra “Bačvice”. Od 27 nazočnih vijećnika, za taj zaključak je glasalo njih 24.

Tonći Blažević pitao je u sportskim terenima na Pricviću.

– Tamo imamo 5,6 terena, no noga školske djece tamo nije zakoračila. Čelnik kluba je osnovao udrugu na koju je mislio prebaciti klub, na u tome ga je spriječio Grad. Taj klub se raspao jer je postavljen na lošim temeljima.

U Žrnovnici vam ljudi vole Mosora koliko ovdje vole Hajduka. Tamo su ljudi osnovali novi klub, a novom klubu nije dozvoljeno igrati na terenu. Bilo je fizičkih prijetnji.

Grad je krenuo u preuzimanje terena. Dani prolaze, novi klub ima 300 članova. Apsolutno je slažem s Omazićem da je žalosno da u Žrnovnici posotje dva kluba. Neki bi morali shvatiti da ne mogu odlučivati o svemu i da su radili greške.

Da li će se i za terene u Pricviću krenuti s preuzimanjem od strane Javne ustanove. Novom klubu trebaju samo termini, to su dica iz Žrnovnice. Tamo se uredno naplaćuju treninzi Norvežanima, sve je to u redu, ali kako je moguće da taj klub onda ne plaća dug Županijskom nogometnom savezu?

Netko mora prihvatiti da se je ovo 21. stoljeće.

Duje Sučić (HDZ) doda je da moli Pročelnika da nađe rješenje.

– Toj djeci se treba omogućiti nešto. Situacija nije jednostavna, da je bila bi riješena davno. U svoje ime molim da to probamo što prije riješiti.

Odgovorio je pročelnik Mate Omazić.

– HNK Mosor je više od 60 godina u tom terenu. Novi klub je NK Mosor Žrnovnica. Prijavili su teren u Srinjinama, čime se mogu natjecati. Ne mogu dobiti niti termin službeno još. Što se tiče održavanja terena, svake godine se izdvaja iz proračun sličan

Grad je dobio taj spor, zatražili smo ulazak u posjed, a odvjetnik kluba se žalio. Neprihvatljivo je da u Žrnovnici postoje dva kluba. Klub postoji zbog mjesta i treba otvoriti ove terene mještanima Žrnovnice – kazao je Omazić.

9:30 – Jakov Prkić (Pametno) se pozvao na članak 18. stavak 4, odnosno da se odgovori moraju dobiti 30 nakon upita. Ponovio je pitanje s 21. sjednice. Split je omogućio đacima sportašima mjesečnu pokaznu kartu za 65 kuna. Zašto to nisu dobili đaci koji se bave nekim drugim aktivnostima poput glazbene, tako da mislim da je ovo diskriminacija neki plaćaju 60, neki 130 kuna.

Pročelnik Mate Omazić:

– Split već duže vrijeme sufinancira pokaz učenicima sportašima. Prijedlog ćemo razmotriti za aktivnosti folklora, stranih jezika i sl.

Nenad Uvodić (Pametno):

– Pitao bih o plaćanju PDV-a Aglomeracija Kaštela Trogir košta preko milijardu kuna i tamo nema PDV-a. Kod Karepovca grad na ime PDV-a uplaćuje 46 milijuna kuna. Mislim da taj iznos nije mal. S tim se sredstvima značajno projekata može napraviti. Pozivam Grad da disperzira sredstva onima koji su za to specijalizirani. Primjerice, koliko će nas koštati uređenje Žnjana. Zanima me zašto se za takve investicije poput Karepovca, Žnjana, ne postupaka sukladno Zakon o PDV-u u smislu prijenosa porezne obveze.

Pročelnik Dragan Brtan:

– Ništa se ne dešava slučajno, u čl. 6 st. 1 jasno je navedeno tko je porezni obveznik PDV-a. Grad Split, kao i sve ostale jedinice, nije gospodarsko tijelo i ne može koristiti PDV o ulaznim računima. Koristi se kod najma poslovnih prostora, stanova… Vezano uz mogućnost korištenja gradskih firmi, imamo primjer sustav gradskih garaža, pa će Split parking uložiti u gradske garaže. Nažalost, za gradske projekte koje grad koristi iz vlastitih sredstava, ne može koristiti prijenos.

Marija Čizmić (HDZ):

Kolika su ulaganja u uređenje Šperuna?

Pročelnik Jurica Vojnović:

– Na inicijativu GK Varoš pristupilo se uređenju. Raspisana je javna nabava. Najavljen je početak radova prije ljeta, no u suradnji s ugostiteljima i GK Varoš, imali smo niz sastanaka, te smo radove odgodili za iza ljeta. Radovi su počeli 16. rujna. Izvodi ih tvrtka Cestar, i bit će gotovi do 15. studenog. Vrijednost je 1,33 milijuna kuna bez PDV-a. Osim uređenja trga, bit će uređena i Ulice Tomića stine. Zamijenit će sve novim kamenom, bit će uređena fontana, postavit će se stabla, klupe…

Sani Mardešić (Pametno) pitao je vezano uz uređenje Žnjana.

– Danas je već 1.10.2019. i nema znakova uređenja platoa, a bilo je govora da će se urediti do sljedećeg ljeta. Većina građana ne vjeruje da će se tamo ikad išta urediti. Ako se sljedeće godine plato ne uredi, može se dogoditi da cijelo područje ponovno bude zapušteno. Zato pitam terminski plan za uređenje platoa i kada se planira dovršetak uređenja, kako bi trebao izgledati sljedeće sezone i koliki će biti trošak radova?

Odgovorio je gradonačelnik Krstulović Opara:

– Postavili ste niz pitanja koja zahtijevaju tematsku sjednicu. Spalatum DMC je zatražio koncesiju od županije. Nema nereda među koncesionarima, jer su oni regulirani. Nered je vladao prije. Županija s akcijom Pomorsko je dobro postupno uvodi red. Brojni građani svjedoče da je uređenje gradskih plaža na zadovoljavajućoj razini. Plaže su se čistile, nadohranjivale. Ove godine nije bilo nelegalnog izlijevanja fekalija iz kafića. Nikada se više bezvlašće i nered dogoditi. I ja jedva čekam DPU Žnjana koji postao osnov za uređenje Žnjana, krenulo je projektiranje i mora biti dovršeno nadam se do kraja godine, a tada će biti napravljen precizan terminski plan. Odredit će se faze i financiranje. Do sljedeće godine kreće izgradnje lungo mare šetnice, a veći zahvati će trajati duže. Govorimo o 100 tisuća kvadrata, što je ogromno područje.

Kristina Vidan (Pametno) :

na vijećničko pitanje o potrebi saniranja potpornog zida u Bračkoj ulici koje je postavila moja kolegica Tafra-Bazina pročelnik Ordulj odgovorio je da će “nastojati” u dogovoru s drugim gradskim odjelima pristupiti izradi projektne dokumentacije, a nakon toga i sanaciji zida, te da je zbog nesigurnosti s te strane nogostup za pješake koji je u izgradnji izmješten južno.

Znači li to da pročelnik smatra kako je sigurno ako se zid sruši na auto, motoristu, biciklistu, ali pješaci bi mogli nastradati smrtno pa se njih izmješta južno?! Zar ne bi trebao postojati prioritet kad su u opasnosti ljudski životi i zar se ovakve situacije ne bi trebale rješavati hitno, a ne nastojanjima!!! Cijela zemlja se smije našim privremenim rotorima, a sad ćemo dobiti i cestu s privremeni nogostupom koji je zbog nesigurnosti izgrađen malo s južne, malo sa sjeverne strane ceste. Mi smo grad s kozjim cestama bez uporabne dozvole, koje zato što nemaju dozvolu ne saniramo, ne postavljamo zaštite i time naše građane, koji nemaju kud nego voziti se i hodati njima, izlažemo svakodnevnoj pogibelji.

Stoga Vas molim da prekinete s takvom praksom, da sanaciji zida u Bračkoj ulici pristupite što prije, da utvrdite i ostale po život opasne točke na prometnicama bez uporabnih dozvola, te da sanirate što prije. Molim vas da mi o poduzetim mjerama dostavite pisani izvještaj.

Pročelnik Damir Ordulj:

– Što se tiče potpornog zida u Bračkog ulici treba imati sredstava, potreban je projekt, a za to treba raspisati natječaj, treba obaviti radove za što opet treba natječaj. Ako uđe u plan, provest će se potrebna procedura.

Ivan Barišić (MOST) pitao je o MO Slatine gdje komunalne radove već 10 mjeseci obavljaju vatrogasci. Kada će biti imenovan novi komunalni redar u MO Slatine?

– Gradonačelnik je dao suglasnost i nadam se da će uskoro krenuti natječaj. To što njega nema kompenziramo time što šaljem djelatnike drugih mjesnih odbora – odgovorio je Ordulj.

Aida Batarelo (SDP) pitala je gradonačelnika.

– Tijela gradske vlasti dužna je objavljivati podatke o financijskim planovima i sl, zašto Grad nije objavio liste danih donacija i potpora za 2018. Do sada su se ti podaci objavljivali, a sada više ne.

Brtan je rekao da je Grad zadnjih 8 sati uložio u informatičku infrastrukturu grada, a zbog toga se neki dokumenti ne objavljuju, te da će provjeriti isto.

Duje Sučić (HDZ) pitao je o rekonstrukciji Vukovarske.

Damir Ordulj kazao je da rekonstrukcija teče po planu i da bi trebala biti gotova sljedećih desetak dana.

– Ostali su još neku radovi asfaltiranja kolnika. Rekonstrukcija ulice je iz plana investicijskog održavanja. Do kraja godine čekamo potpisivanje ugovora s izvođačima te bi se trebala dogoditi rekonstrukcija Starčevićeve, Matoševe, Gajave te Put Trstenik. Nadam se da će sljedeće godine biti izdvojena veća sredstva jer postoje brojne ceste koje bi se trebale urediti.

Ante Zoričić podsjetio je da je Grad Split postavio kante za smeće uz rijeku Žrnovnicu, ali kako ih nitko ne prazni, smeće završi u rijeci. Kaže da je dobio obećanje da će se problem riješiti uskoro. Pitao je o nogostupima u Gupčevoj i Spinčićevoj koji su dotrajali. – Može li se očekivati sanacija – upitao je.

– Što se tiče predloženih nogostupa, stvar je u sredstvima. Nadam se da ćemo ti staviti u plan održavanja za sljedeću godinu. Vjerujem da je to pomorsko dobro, ali pogledat ću i izvijestiti vas pisanim putem – odgovorio je Ordulj.

Stipe Božić (HDZ) pitao je o ulaganjima u sportske objekte.

Marijana Puljak (Pametno):

– Nedavno smo bili svjedoci tragičnog događaja, u prometnoj nesreći je poginula žena u automobilu koji se survao s ulice Put sv.Lovre nekoliko metara i okrenuo na krov.

Je li se trebala dogoditi jedna ovakva nesreća pa da gradska uprava postane svjesna tragedije od prometne infrastrukture na Žnjanu i Pazdigradu, tim „elitnim kvartovima“ u prvoj zoni i s najvećom stopom komunalnih naknada i doprinosa?

Koliko je to elitni kvart pokazuje upravo ova dvosmjerna ulica, u stvarnosti uski „kozji put“ koji prolazi ispod župne crkve, uz dječji vrtić i na tom dijelu nema ogradu koja bi bila zapriječila ovakvu nesreću. Gradski kotar je upozoravao ranijih godina na ovu opasnost, predlagao je pretvaranje ove ulice u jednosmjernu i požurivao rješavanje cjelokupne prometne infrastrukture cijelog kotara koja nije primjerena jednom europskom gradu.

Hoće li ova ulica konačno dobiti ogradu i kad? Planirate li je pretvoriti u jednosmjernu ulicu? Molim vas detaljan izvještaj o statusu realizacije Lovrinačke ulice do njenog spoja na Bračku ulicu. Molim vas detaljan izvještaj o statusu Bračke ulice od budućeg spoja s Lovrinačkom ulicom.

Odgovori je Nino Vela.

– Davno je definirano da je kotar Žnjan kotar slijepih ulica. Život ide i događaju se ovakve nesreće. Žao mi je da se dogodila nesreća. Davno je predlagano da bi takve ulice trebale biti jednosmjerne, samim time bi bilo manje konfliktnih točaka, no to je jedina cesta i nemoguće je da postane jednosmjerna dok se ne izgradi obližnja cesta, a ona bi se u dužini od 100-njak metara mogla izgraditi sjedeće godine. Tada će stupiti nova regulacija na snagu. Slažem se da je to nužno, no trenutno druga prometnica ne postoje. Trenutno je izvlaštenje u tijeku, a realizacija projekta trajat će nekoliko mjeseci. Tada ćemo moći organizirati sigurniji promet s manjom mogućnosti ovakvih nesreća.

Što se tiče ograda, ceste bi sadržavale svu potrebnu opremu.

Što se tiče Lovrinačke ulice, nužan je spoj Lovrinačke i Bračke i na tome radimo. Bračka je jedna od najvećih avenija grada Splita. Radi se o velikom zahvatu, a ima još puno posla ne samo u financijskom smislu nego i vremenski. Nadamo se da ćemo do kraja godine imati konkretne podatke i postaviti konkretne hodograme kada bi se veliki zahvati mogli realizirati.

Ante Jukić (HDZ) pitao je o požarima u staroj gradskoj jezgri.

Odgovorio je gradonačelnik Opara.

– Imali smo opasan požar u staroj gradskoj jezgri. Prosječno, svake godine imamo 4-5 požara, ali bez većih posljednice i to zbog spremnosti naših vatrogasca. Odobrili smo zaposlenje 30-ak novih vatrogasca. Imamo hidrante u jezgri koji su ispravni, ali nisu krucijalni za ovakve intervencije jer vozila koja ima JVP su specijalizirana, a problem je u pristupačnosti. To je borba koju moramo dovesti do kraja kroz novi komunalni red. Gdje su kritične točke, vatrogasci znaju i kada se dogodi požar dolaze sa dva kraja.

Naša vatrogasna zajednica je na ponos grada i zahvaljujem im na iznimno dobro odrađenom poslu i ove godine.

Goran Kotur (SDP) pitao je o doznakama stabala na Marjanu.

– Od 38 tisuća stabala koja su posječena, koliko je stabala bilo doznačeno – pitao e Kotur, a gradonačelnik mu je obećao odgovor u pisanom obliku.

Uvodić je pitao o penalima koje dnevno plaća Promet. Detaljan pisani odgovor obećao je Nino Vela.

Ante Zoričić (Popravi grad) prisjetio se videa objavljenog prije godinu dana u Popravi grad, a vezano uz crveni val u Poljičkoj cesti.

– Na 5 semafora će vas dočekati crveno, a samo kod Lidla zeleno. Kako se zove osoba odgovorna za usklađenje semafora u Splitu. Ime i prezime osobe koja štima tajmere na semaforima u Splitu. Gdje god da skrenete, čeka vas crveno, nisam siguran da to nije namjerno napravljeno.

Ordulj je rekao da Grad ima stručne službe koji se bave prometom. – Damir Babić vodi službu komunalnih poslova i sve vezano uz promet. Odgovorit će vam se pismeno – kazao je Ordulj.

Marijana Puljak:

– Iz medija smo saznali da je Ministarstvo poništilo rješenje kojim grad Split nije priznao status stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole stanovnicima Kopilice.

Koji su sljedeći koraci Grada nakon ovog rješenja? Hoćete li se žaliti na Upravni sud? Hoćete li ponoviti cijeli postupak izdavanja građevinske dozvole?
Hoćete li pri tom ponovo tvrditi da stanovnici Kopilice nisu stranke u postupku?

Koliko je grad do sada platio zakup zemljišta u Kopilici, doslovno ni za šta? – pitala je Puljak.

Odgovorio je Nino Vela.

– Dobit ćete pisani odgovor na svako pitanje pojednačno. Grad će postupiti sukladno zakonu. Ako ministarstvo ne da suglasnost neće se raditi, neće se ništa forsirati niti na štetu bilo koga.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime