Splićani, jeste li znali da imate pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada?

Svaki kotar je dobio datum na kojeg se odvozi otpad, a evo što su još poručili iz Čistoće!


Sa sljedećim računom za odvoz otpada kojega će na svoje adrese dobiti u prosincu, građane Splita Čistoća d.o.o. Split obavijestit će o redovitim terminima i načinu odvoza glomaznog otpada po kotarevima i mjesnim odborima te načinu na koji imaju pravo jednom godišnje, samo za svoju potrebu (u slučaju, primjerice, promjene namještaja), zatražiti besplatan odvoz glomaznog otpada. Obavijest o tome bit će tiskana na poleđini računa.


Čistoća d.o.o. Split na ovaj je način odlučila podsjetiti svoje korisnike na pravo besplatnog, ali i obvezu adekvatnog zbrinjavanja glomaznog otpada kako bi se izbjegli prizori njegova nekontroliranog i nepropisnog odlaganja na javno prometnim površinama.

Uz raspored i upute za odvoz glomaznog otpada, građani će biti obaviješteni i o mogućnostima odlaganja otpada u reciklažno dvorište Karepovac te u mobilna reciklažna dvorišta.

Iz Čistoće d.o.o. istodobno upozoravaju kako Komunalno redarstvo grada Splita, sukladno Odluci o komunalnom redu, ima ovlasti prekršajno kažnjavati fizičke i pravne osobe koje svoj otpad nepropisno odlažu.

Također, napominju da svoj električni i elektronički (EE) otpad građani mogu predati koncesionaru Tehnomobil d.o.o. koji dolazi na njihovu adresu i besplatno na kućnom pragu preuzima EE otpad.

Važno je istaknuti kako građevinski otpad nije dozvoljeno ostavljati na javno prometnim površinama i tu vrstu otpada Čistoća d.o.o. Split ne odvozi. Svi oni koji imaju takav otpad moraju ga zbrinuti o svom trošku na način da ga predaju ovlaštenim pravnim osobama koje imaju dozvolu i mogućnosti zbrinjavanja građevinskog otpada.
Svako nepropisno odlaganje otpada može se prijaviti elektroničkom poštom Komunalnom redarstvu Grada Splita kao i putem mrežne aplikacije „Gradsko oko“.


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime