SMALL MALL NI BLIZU KRAJA POSTUPKA IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE! Maja Đerek, Teo Vojković i Leona Grgić predstavit će "povijest bolesti" projekta na Manušu

Očekuje se da će se voditi rasprava na pitanju je li moguće osporiti, poništiti pravo građenja obzirom da je prošlo više od 20 godina, a da projekt nije počeo s realizacijom. Drugo važno pitanje je tko, koliko i pod kojim uvjetima će moći koristiti podzemne garaže Small malla.