Danas se održava 34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita. Počela je u 11 sati, a predloženi dnevni red možete pročitati na dnu ovog teksta. Radi se o drugoj elektronskoj sjednici zaredom i to putem Cisco webex platforme,.Dok prvu javnost nije mogla pratiti uživo, drugo osigurava TV Jadran koji je prijenos ponudio putem YouTubea. Međutim, zbog tehnički problema trenutno na prijenosu uživo putem YouTube nema tona pa se sjednica ne može pratiti osim putem televizijskog emitiranja TV Jadrana.

Ipak, ton se na YouTubeu se pojavio u 11:23.

Današnja sjednica splitskog Gradskog vijeća izazvala je prilično reakcija oporbenih vijećnika pa su tako iz stranke Pametno reagirali na nekoliko “spornih” točaka najavljenog dnevnog reda.

Tako 17. točka dnevnog reda, Prijedlog zaključka o neisplati naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita te članovima nadzornih odbora i skupština trgovačkih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Splita, nije u skladu sa zakonom, smatra Branimir Urlić, vijećnik stranke Pametno.

– Zakon o trgovačkim društvima jasno kaže u članku 269. da se naknade određuju statutom ili odlukom skupštine društva, to jest odlukom gradonačelnika. Svaka druga odluka je protuzakonita pa čak i ova koju je donijelo gradsko vijeće 2013. godine, a koja je trenutno na snazi o visinama naknada u nadzornim odborima trgovačkih društava. Gradonačelnik se sigurno našao u nezavidnoj situaciji u kojoj mora vlastitim stranačkim kolegama i koalicijskim partnerima ukinuti naknade za rad u nadzornim odborima, a pokriće traži u članovima gradskog vijeća, iako tu odluku može donijeti sam. Ne znamo je li gradonačelnik zaboravio do on kao zastupnik Grada Splita, koji je ujedno Skupština društva, odlučuje o sastavu i naknadama nadzornih odbora – izjavio je Urlić.

Osim točaka koje nisu u skladu sa zakonom, cijela se sjednica ne održava prema uputi Ministarstva uprave, koja nalaže da se elektroničkim putem održava sjednica samo s točkama koje su hitne i neodgodive. Na dnevnom redu raspravljati će se o nizu točaka koje nisu hitne, poput promjena statuta osnovnih škola, izvješćima o raznim programima, izvješću Čistoće i izvještaju o izvršenju proračuna za prošlu godinu. O izvršenju proračuna se prošle godine raspravljalo sredinom lipnja, a gradonačelnik je sada požurio računajući da će izvještaj o trošenju financija Grada proći bez previše polemike iz oporbe, naglašavaju iz stranke Pametno (koja ima nemalih sedam vijećnika od početka ovog saziva gradskog parlamenta), te dodaju:

– S druge strane, dvije gospodarske mjere koje su usvojene na prošloj sjednici, a to su neplaćanje zakupa gradskih prostora i javnih površina te oslobađanje od komunalnih naknada do kraja lipnja za objekte kojima je zabranjen rad, već idu u izmjene.

HNS uoči Gradskog vijeća: Nećemo podržati dnevni red jer su mjere o ublažavanju krize sporedne

Uoči druge elektronske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, iz splitskog HNS-a najavljuju kako neće glasati za najavljeni dnevni red. Naime, na njemu su se trebale naći isključivo one točke vezane uz donošenje mjera u cilju ublažavanja krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, međutim, iz dostavljenog dnevnog reda vidljivo je kako većina točaka nije vezana uz aktualnu situaciju.

-Većina točaka nije od primarne važnosti niti je u zakonskom „škripcu“ po pitanju ispunjenja zadanih rokova. Svega tri točke, i to su među posljednjima, izravno se tiču mjera za ublažavanje trenutne krize i tako se tretiraju kao sporedne. Iz tog razloga, a u cilju ukazivanja na težinu situacije koja je zadesila splitsko gospodarstvo i potrebu za ozbiljnim promišljanjem rješenja i djelovanjem na olakšavanje života građanima, nećemo prihvatiti ovaj dnevni red – poručili su iz HNS-a uoči sjednice Gradskog vijeća.

HNS je također najavio kako će uložiti amandmane kao izmjenu i dopunu na točke koje se tiču neisplate naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi te članovima nadzornih odbora i trgovačkih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Splita te predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća. Sljedeći amandman HNS-a tiče se smanjenja visine osnovice za obračun plaće Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te naknade za rad zamjenika gradonačelnika.

– Smatramo da se obustava plaćanja navedenih naknada treba primjenjivati na rok do kraja mandata ovog saziva Gradskog vijeća, tj. do formiranja novog saziva Gradskog vijeća, isto tako i koeficijenti za obračun plaća Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika do kraja ovog mandata istih. Također, predlažemo da se taj višak uplaćuje na poseban račun, tj. račun Fonda koji bi Grad Split osnovao u cilju ekonomske pomoći građanima Grada Splita pogođenih epidemijom koronavirusa. Vrijeme je kada treba biti maksimalna, a ne parcijalna solidarnost i kada svatko mora podnijeti teret krize – poručili su iz HNS-a.

Blažević (HSLS) dodaje točku dnevnog reda: Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa već mjesecima nije na Gradskom vijeću

Tonći Blažević iz HSLS-a predložio je “užežin” 34. sjednice Gradskog vijeća (druge koja se održava “na daljinu”, putem video-veze, u četvrtak 23. travnja) sitne izmjene dnevnog reda. Sitne, ali za jedan pristojan broj naših sugrađana više nego bitne. Blažević naime predlaže da se na usvajanje stavi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. Konkretno, da se konačno pred Gradskim vijećem nađe prijedlog kojim će stanovnicima Splita iz IV i V zone biti smanjena jedinična vrijednost komunalnog doprinosa: 87 kn/m³ umjesto 97 kn/m³ za IV zonu, a 55,32 kn/m³ umjesto 78 kn/m³ za V zonu.

– Na molbu predsjednika GV i gradonačelnika povukao sam ovaj prijedlog na prošloj sjednici. Tada smo dobili obrazloženje predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića kako ćemo uskoro imati dvije sjednice Gradskog vijeća na kojima će se raspravljati i o ovom prijedlogu. Danas smo imali sastanak s predstavnicima Grada Splita te je gradonačelnik Andro Krstulović Opara na moje direktno pitanje odgovorio kako se “sagledava sveukupno rješenje visine komunalnog doprinosa”. No, na kraju sastanka gradonačelnik je rekao da nema potrebe za drugom sjednicom GV-a u ovih sedam dana, a kako nam je predstavio predsjednik GV-a, dok točke o korekciji komunalnog doprinosa nema u točkama dnevnog reda za sutra.

– Zanimljivo je međutim da je smanjenje komunalnog doprinosa prihvaćeno prije gotovo pet mjeseci, no nikako se ne stavlja na usvajanje pred GV. Bez obzira na neko moguće, buduće, integralno rješenje komunalnog doprinosa, držim kako nema niti jednog opravdanog razloga da izbjegavamo donošenje ove odluke. Ovdje smo prvenstveno zbog građanki i građana te bi svima trebao biti cilj učiniti im život što kvalitetnijim u našem gradu. Kakvu to poruku šaljemo stanovnicima istočnih dijelova Grada Splita kada je u Dubravi koja pripada Omišu, susjednom mjestu našem Sitnom Gornjem, isti doprinos četiri puta manji i to s tarifom koju je HSLS predložio, a nije usvojena? – uobičajeno je vatreno branio interese “običnog građanina” Tonći Blažević, koji odnedavno nije dio vladajuće koalicije.

Pored ove dodatne točke dnevnog reda, predsjednik splitskog HSLS-a predložio je i prebacivanje pet točaka dnevnog reda koje se direktno tiču gospodarske krize uzrokovane pandemijom COVID-19, sa samog začelja sjednice, na početak, odmah po usvajanju zapisnika.

Sjednica uživo:

Većinom glasova 14. točka postaje 2, 15. postaje 3., 16. postaje 4., 17. postaje 5., 18. postaje 6., a točka broj 2 postaje 7.

SDP-ov prijedlog nadopune nije prošao, 14 vijećnika je bilo za, 14 protiv i 4 suzdržana.

Usvojen je dnevni red s dopunama i izmijenjenim raspored s 25 glasova za, 1 protiv i 6 ih nije glasova.

– Nepostojanje promišljenog trošenja sredstava u vremenu blagostanja, imat će za posljedicu jako teško prilagođavanje novonastaloj situaciji uvjetovanoj korona virusom. Sve troškove će trebati svesti na najnužnije, što će biti izrazito teško zbog preuzetih ugovornih obveza kojima se tereti proračun za ovu godinu.

– Temeljem Izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za prošlu godinu, stječe se prividan dojam o rekordnom izvršenju. Još 2009. godine kada su prirez i drugi nameti građanima bili manji, Grad Split je ostvario prihod od 925 milijuna kuna, a sad, 10 godina kasnije ostvareno je svega dva milijuna kuna više, pa bi tako teza o rekordima bila neutemeljena – izjavila je gradska vijećnica stranke Pametno Natalia Tafra Bazina.

Većinom glasova prihvaćen je prijedlog izmjene Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti dok ne prestane odluka Nacionalnog stožera civilne zaištite o zabrani okupljanja i rada trgovina.

– Ne osjećam se odgovornim definirati plaću gradonačelnika i njegovih zamjenika, mislim da je to stvar njihove osobne želje, koliko se nečega žele odreći u narednom periodu – kazao je Tomislav Prljević (HDZ) dodavši da je za uštede gdje se god mogu napraviti.

– Gradsko vijeće nema ingerenciju na odluku o visini naknada za članove Nadzornih odbora. GV može o ovome raspravljati, ali o visini naknade i ukidanju ne možemo odlučivati. Trebamo voditi računa o sadašnjoj situaciji. Složeni smo da članovi UV; NO odreknu u narednom periodu svojih naknada. Što se tiče trgovačkih poduzeća, nemamo ovlasti, isključivo to možemo napraviti gradonačelniku i sl. – dodaje Prljević.

Marijana Puljak upozorila je na Zakon o trgovačkim društvima jer visinu nakade određuje Skupština društva.

– Gradsko vijeće nema tu nikakvih ingerencija, sa smjernicama se slažem. Nemojmo se dovesti u situaciju da donosimo odluke koje nisu u skladu sa zakonom – kazala je.

– Možemo dati preporuku da se sljedeća tri mjeseca sve ukine kako bi to napravili formalno u redu – kazao je Igor Stanišić, nakon čega je odredio pauzu od 10 minuta unutar čega će se sastati nadležni Odbor.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi

4. Izvješće o radu trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split za 2019. godinu temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

5. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2019. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2019. godinu

9. Prijedlog Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2020. godinu

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada Splita u 2019. godini

11. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014-2020.

12. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području gradova i općina splitske aglomeracije

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti za razdoblje do 30. lipnja 2020. godine

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade do 30.06.2020. godine za subjekte kojima je zabranjen rad prema Odluci Nacionalnog stožera Civilne zaštite

16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statutarnih odluka o izmjenama Statuta osnovnih škola:

Osnovne škole „Blatine-Škrape“
Osnovne škole „Bol“
Osnovne škole „Brda“
Osnovne škole „Dobri“
Osnovne škole „Kamen-Šine“
Osnovne škole „Kman-Kocunar“
Osnovne škole „Lučac“
Osnovne škole „Manuš“
Osnovne škole „Marjan“
Osnovne škole „Mejaši“
Osnovne škole „Meje“
Osnovne škole „Mertojak“
Osnovne škole „Plokite“
Osnovne škole „Pojišan“
Osnovne škole „Pujanki“
Osnovne škole „Ravne njive-Neslanovac“
Osnovne škole „Skalice“
Osnovne škole „Slatine“
Osnovne škole „Spinut“
Osnovne škole „Split 3“
Osnovne škole „Stobreč“
Osnovne škole „Sućidar“
Osnovne škole „Trstenik“
Osnovne škole „Visoka“
Osnovne škole „Žnjan-Pazdigrad“
Osnovne škole Žrnovnica

Ad 17. Prijedlog zaključak o neisplati dijela naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita te članovima nadzornih odbora i skupština trgovačkih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Splita

Ad 18. Prijedlog zaključka o neisplati naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima radnih tijela Gradskoga vijećaKomentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime