SIRENE NA OTOKU Stanovnici evekuirani iz crvene zone, svi se moraju držati sigurnosnih mjera

[VIDEO] Od cijelog pomorskog prometa, isplovio je jedan katamaran