Javna ustanova za upravljanje park šumom Marjan prošli tjedan je na adrese Grada Splita, Stožera civilne zaštite Grada Splita, Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata, Ministarstva kulture i brojnih drugih adresanata poslala izvješće o počinjenim štetama od strane izvođača tijekom radova na suzbijanju mediteranskog potkornjaka.

Izvješće je potkrijepljeno fotodokumentacijom sušaca alepskog bora, praznih ampula te feromonskih klopki, panjeva običnog čempresa bez otisaka doznačnog čekića i srušenih suhozida.

Cijelo izvješće možete pročitati u nastavku:

“Ovim putem Vas obavještavamo kako je tijekom izvršavanja redovnih motriteljskih aktivnosti šumskog ekosustava Marjana, u posljednjih nekoliko tjedana uočen nastavak trenda povećanog intenziteta sušenja stabala alepskog bora na čitavoj površini šumskog ekosustava, uvjetovan djelovanjem mediteranskog potkornjaka (Orthotomicus erosus). Trenutno su, prema Mjerama integrirane zaštite šuma za sprječavanje širenja suzbijanje štetnog organizma Orthotomicus erosus, u šumskom ekosustavu prisutna stabla alepskog bora u različitim fazama sušenja.

S obzirom na to da takvi borovi predstavljaju žarišta širenja potkornjaka na preostala, trenutno vitalna, stabla alepskog bora, ukazujemo na činjenicu kako je iste neophodno pravovremeno doznačiti, posjeći te na ispravan način zbrinuti. Nadalje, uzastopnim terenskim obilascima brojnih feromonskih klopki, uočen je nedostatak feromona čija je zadaća privlačenje potkornjaka u klopke. Ampule koje su postavljene na klopkama i koje bi trebale sadržavati feromon, tijekom posljednja dva i pol tjedna, potpuno su prazne te nisu zamijenjene novim ampulama napunjenima feromonom. Još uvijek primjećujemo da na tzv. zvjezdastim feromonskim klopkama, feromoni nisu postavljeni prema uputama Proizvođača, na što Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan ukazuje od lipnja 2019. godine.

Neposrednim terenskim obilascima područja na kojima je tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, tvrtka Matima project d.o.o., izvodila radove na suzbijanju potkornjaka, djelatnici Javne ustanove za upravljanje PŠ Marjan, uočili su i evidentirali štete na marjanskim suhozidima u ukupnoj količini od 1.507,15 m3, čime je u zaštićenom području PŠ Marjan, prema saznanjima JU-e i renomiranih tvrtki koje se bave izgradnjom i održavanjem suhozida, prouzročena procijenjena šteta od cca 1.356.435,00 kn.

Brojni srušeni suhozidi i ostaci krošanja posječenih borova ostavili su zatrpanima i neprohodnima brojne šumske puteve i staze kojima se svakodnevno koristio veliki broj građana. Ovim putem ukazujemo kao i više puta do sada, raznim dopisima, na zakonsku obvezu uspostave šumskog reda nakon izvršenih radova u šumarstvu.

Sveukupno je, u posljednjih nekoliko mjeseci, tijekom izvođenja radova potkornjaka devastirano i cca 58 sađenih stabala maslina, starosti 17 godina, a koje su se nalazile uz puteve / prometnice diljem marjanske šume. Maloprodajna cijena maslina tolike starosti kreće se u rasponu 4.000,00 – 7.000,00 kn te uzimajući u obzir srednju vrijednost od 5.500,00 kn, uzrokovana je šteta u iznosu od cca 319.000,00 kn.

Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan, još tijekom ožujka i travnja 2019. godine je neposrednim terenskim obilascima i monitoringom utvrdila i prebrojala 1416 panjeva stabala alepskog bora bez otiska doznačnog čekića, koji su se nalazili na cca 22% površine gospodarske jedinice u kojoj su se izvodili radovi na suzbijanju potkornjaka. Temeljem predstavljenog uzorka od cca 22% površine, lako se može zaključiti kako na razini čitave gospodarske jedinice broj nedoznačenih stabala koja su posječena premašuje nekoliko tisuća.

Nadalje, uočena je i evidentirana sječa bez doznake stabala običnog čempresa (Cupressus sempervirens) koji nije trebao postati predmet suzbijanja tijekom izvođenja radova. U odsjeku 11a koji čini 6,8% gospodarske jedinice Park-šuma Marjan, djelatnici Javne ustanove uočili su i zabilježili sveukupno 80 panjeva posječenih stabala običnog čempresa, bez prethodno provedene doznake što je dodatna financijska šteta koju je prouzrokovao Izvođač radova Matima Project d.o.o. na suzbijanju potkornjaka u zaštićenom području PŠM.

Nadamo se da ćete sukladno dostavljenim Vam informacijama poduzeti sve odgovarajuće zakonske korake, te nas izvijestiti o poduzetom.

Zbog iznimno velikog opsega cjelokupne dokumentacije dopisu prilažemo tek dio fotodokumentacije, a dokaznice i službene zabilješke ćemo dostaviti naknadno, a po Vašem traženju – stoji u izvješću koje je 11. rujna 2019. potpisao ravnatelj Damir Grubšić.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime