U partnerstvu Udruge „Mi“-Split, Centra za socijalnu skrb Split i MI Centra za pomoć u kući, a uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku do kraja studenog 2020. provode projekt kojim se osigurava besplatna usluga prijevoza i pratnje starijih osoba u Splitu.

Osim posjeta liječniku, javnim institucijama i servisima (bankama, pošti) ili važnim mjestima poput groblja i vjerskih institucija, društvenog centara, korisnicima će se omogućiti i posjet rodbini/prijateljima što će doprinijeti održavanju socijalnih kontakata.

Korisnicima je omogućena i besplatna usluga pratnje, odnosno adekvatna podrška u skladu s njihovim potrebama, a što im nisu u mogućnosti osigurati članovi obitelji. Uvjeti za ostvarivanje usluga besplatnog prijevoza i pratnje na području Splita su:
– da je osoba starija od 60 godina
– da je s područja grada Splita
– da ima mirovinu do 3.000,00 kuna
– prednost imaju osobe koje žive u samačkim domaćinstvima, slabije pokretne ili polupokretne, slabijeg imovinskog stanja, korisnici suprava iz sustava socijalne skrbi temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb te da prijevoz i pratnju nisu u mogućnosti sami osigurati ili da im je neophodna usluga pratnje koju im ne mogu osigurati članovi obitelji
– prioritet osiguravanja usluge: liječnik / specijalistički pregled / javne institucije / javni servisi / socijalizacija

Usluga prijevoza i pratnje dostupna je radnim danom od 8 do 16 sati. Ako želite koristiti navedenu besplatnu uslugu, potrebno je provjeriti ostvarujete li to pravo, popuniti pristupnicu te najaviti uslugu najkasnije dva dana ranije na broj 021/398-722 ili putem elektroničke pošte: centar@udruga-mi.hr.


Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime