Prijavite se na stručnu praksu u Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Tijekom obavljanja stručne prakse student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz aktivno uključivanje u proces rada i njegovo cjelovito sagledavanje

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu osnovana je 2011. godine. Razlog osnutka bila je utvrđena deficitarnost stručnih kadrova u pomorskoj industriji Republike Hrvatske, ali i svjetskim okvirima u cjelini te potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja pomorstva i prometa. Stručni studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta ima za cilj stvoriti upravo takve kompetentne stručnjake u području pomorstva i prometa.

Nastava na kolegijima provodi se kroz predavanja, vježbe i stručnu praksu. Predavanja se izvode interaktivno, korištenjem prezentacija i različitih video materijala.

Tijekom obavljanja stručne prakse student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz aktivno uključivanje u proces rada i njegovo cjelovito sagledavanje. U temeljne ciljeve stručne prakse treba primijeniti profesionalne vještine i tehnike kao i analitičku kompetenciju za rad s izravnim i neizravnim sustavima u agencijskom okruženju i razviti razumijevanje odnosa između ljudskog ponašanja i društvenih procesa. Također, stručna praksa treba omogućiti razvoj samosvijesti i samodiscipline pri čemu studenti mogu primijeniti svoje znanje, vrijednosti i vještine pri radu (s praktičkim) u stvarnim poslovnim sustavima.

Stručna praksa omogućuje vještine kritičkog mišljenja i interesa za profesionalna pitanja i znanjima uz predanost etičkim načelima socijalnog rada i razvoju profesionalnog identiteta Konceptom stručne prakse postavljaju se obrazovni ciljevi koji se realiziraju u četiri područja: organizacijski kontekst prakse, kontekst prakse rada u zajednici, i profesionalni kontekst prakse.

Program stručne prakse nudi sveobuhvatan tečaj u kombinaciji s naprednim modulima i tehnikama obuke. Studenti putem praktične nastave stječu znanja i vještine o vrlo složenim inženjerskim sustavima modernog broda. Upoznaju glavne principe mehaničkih i hidrauličnih strojeva, električnih sustava, brodske arhitekture i brodskih konstrukcija i upravljačkih sustava, računalne i informacijske tehnologije. Praktična obuka o sigurnosti je neophodna i pokrivena je rukovanjem protupožarnim i drugim brodskim sustavima, a što je iznimno važno za brod u plovidbi.

Stručna praksa je od vitalnog značaja za osposobljavanje studenata da razviju, demonstriraju i postignu potrebne kompetencije za rad u „realnom sektoru“. Iako studenti stječu velik dio svoje baze znanja na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment, upravo kroz praksu oni će vidjeti primjene tog znanja i postati svjesni (stvarnosti) stvarne koristi prakse i učinaka postojećeg zakonodavstva, politike i prioriteta.

To je i zadaća mentora prakse, u vidu pomaganja studentima na razvijanju kompetencija kroz aktivno sudjelovanje studenata, a za krajnju korist budućih poslodavaca. Obučavanje kroz rad obuhvaća svaki oblik stjecanja kompetencija koje se izvode na radnom mjestu, pa je, stoga, stručna praksa i sastavni dio studijskog programa koji je usmjeren praktičnoj provjeri stečenih teorijskih znanja.

Ciljevi ovog programa su opredijeljeni za osposobljavanje znanja, vještine i atributa koji su potrebni za: istraživanje očekivanja poslodavaca od završenih studenata za upravljanje kadrovskim projektima s obzirom na vještine i karakteristike savladanih kurikuluma; istražiti lokalne i globalne mogućnosti za karijeru; izraditi plan razvoja karijere kako bi se maksimizirala karijera studenata; i razvijati plan profesionalnog razvoja koji će podržati cjeloživotno učenje.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata u potpunosti se odvija kroz izvršavanje zadanih obaveza tijekom semestra. Svaka obaveza studenata se pojedinačno vrednuje i na kraju semestra studenti dobivaju završnu ocjenu aritmetičkom sredinom svih ocjena koje su stekli tijekom semestra.

Predviđeno je da  za svako predloženo radno mjesto treba pripremiti kratak opis zadataka u okviru prakse, kao i načine i metode za njegovu realizaciju odnosno alate, instrumente, softvere koje će student koristiti. Osim toga treba definirati i oblik izlaznog rezultata prakse koji bi trebao predstavljati benefit poduzeća. U zavisnosti o prirodi i karakteristikama samog sadržaja prakse, mentor u suradnji sa supervizorom prakse vrši izbor načina realizacije prakse  i njenog trajanja.

Rezultat prakse predstavlja mjerljiv i jasan benefit za poduzeće nastao kroz samostalan rad studenta na rješavanju konkretnog problema odnosno zadatka. Rad studenta u okviru prakse je isplaniran i koordiniran od strane nastavničkog mentora prakse i supervizora prakse u poduzeću. Model studentske prakse nastao je kao rezultat sveobuhvatne analize pozitivnih iskustava iz prakse razvijenih zemalja.

Primjena praktičnih znanja omogućuje zapošljavanje i uspješan rad u užoj struci, ali irazličitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, luke, lučke uprave, brodari, pomorske agencije, otpremnici, carina, transportne tvrtke i dr.).

Visoka škola daje mogućnost i prekvalifikacije. Postupkom prekvalifikacije utvrđuju se razlike predmeta između programa već stečenog zanimanja i programa za novo zanimanje koji se onda polažu.

Posjetite nas, a sve dodatne informacije možete pronaći na našim kontaktima:

Adresa: Zrinsko-frankopanska 209, Split

Telefon: 021 645 375

Mobitel: 097 620 46 77, 095 903 19 49 i 091 572 20 47

E-mail: referada@vsikmp.hr

Web stranica: www.vsikmp.hr

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime