Sklop starih mlinica nastao u čistoj i netaknutoj prirodi, uz izvor rijeke Grab po kojem su mlinice i dobile ime. Najstarije datiraju iz 17. stoljeća, a gradile su se sve do 19. stoljeća, od kojih su neke još i danas u funkciji i dopuštaju povratak u prošlost i vidjeti kako se nekada živjelo.

Bugarinova mlinica danas je nadograđena katnica, a u njezinoj je blizini izgrađeno ribogojilište. U mlinu je šest mlinova tipa kašikara koji su i danas povremeno u funkciji.

Ćosića mlinica izgrađena je na desnoj obali rijeke Grab. Ima vodoravno položena mlinska kola tipa kašikare koja su smještena pod svodovima zgrade i kroz koje se propušta voda i pokreće kolo. Mlinica je izvorno imala 4 mlinska kola te stupu i badanj koji nisu u potpunosti sačuvani. Uz zgradu mlinice nalazi se štala za konje i katnica u kojoj je stanovao mlinar. Mlinica je danas u ruševnom stanju. Uz nju je izgrađen manji kameni most od priklesanog lokalnog kamena s četiri polukružna luka. Most i mlinica čine jedinstven sklop tradicijske arhitekture.

Ursića mlinica je manji sklop mlinica građen na jednom od izvora rijeke Grab i predstavlja najstariju od mlinica. Zbog razlika u vodostaju sastoji se od zimske i ljetne mlinice te mlinarevog stana. Tri su mlina izvorna, tipa kašikare, a dva su novija, sa željeznom konstrukcijom. Predstavlja jedinstven primjer mlinice koja se prilagođava visini vodostaja pri korištenju rada mlinskog kola.

Samardžića mlinica na rijeci Grab – ovaj vrlo vrijedan ruralni sklop mlinica sagrađen je u XIX. stoljeću, a uz zgrade mlinice, sačinjavaju ga stambena kuća i kameni most s dva polukružna nosača. Kuće su zidane priklesanim kamenom, a dvostrešni krovovi pokriveni su kamenim pločama. Mlinovi su i danas u funkciji. U sklopu mlinica nalaze se i badnji za pranje vunenih biljaca.

Splitski fotograf Ivan Banović ovog je vikenda boravio u Grabu te je snimio prekrasne fotografije ovdašnjih mlinica, od kojih su neke snimljene dronom:Ovdje se možete prisjetiti razgovora s mlinarom Ivanom Samardžićem koji smo objavili u travnju 2018.

Ivan Samardžić kazao nam je da se mlinarskim poslom njegova obitelj bavi već 7 generacija.

– Žito se melje na vodeni pogon, na način kako se to stoljećima radilo. Melju se ječam, pšenica, zob, kukuruz, raž, sve žitarice.

Samardžić se prisjetio starih vremena.

– Kilogram mljevenog žita prije pola stoljeća vrijedio je kao deset litara vina. Sada moraš dati 100 kilograma za 10 litara vina. Ipak, u posljednje vrijeme ljudi se sve više vraćaju izvornoj kuhinji, pa tako i ovom izvornom načinu mljevenja. Vodeni mlin ima svoju vrijednost i to ljudi sve više prepoznaju – kazao nam je grabski mlinar.

Na kraju je pozvao čitatelje našeg portala da posjete Grab:

– Dođite u Grab i iskusite iskonsku ljepotu prirode. Naše mlinice su ostale u funkciji do današnjeg vremena, a to je u Dalmaciji velika rijetkost.

U ljepotu Graba i njegovih mlinica uvjerite se u priloženoj fotogaleriji.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime