Danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Splita,  Pametno je unutar rasprava uputilo prijedlog koji je u ime stranke na sjednici izložio vijećnik Branimir Urlić:


– Predlažemo interventnu mjeru koja se može provesti odmah i koja ne zahtjeva nikakve promjene u proračunu. Grad Split, iz proračuna, financira 31 stručnog suradnika (pedagog, psiholog, defektolog) za svu djecu, njih 6280 koji su upisani u sve vrtiće, gradske i privatne. No samo jedan od njih pokriva 1575 djece koji su upisani u privatne i vjerske vrtiće. Da bi se ova nepravda i različit pristup ispravili predlažemo da gradske službe, zajedno s gradskim vrtićima, osmisle drugačiji način rada stručnih suradnika.

Način koji bi omogućio bolju, jednaku dostupnost stručnih suradnika za svu djecu koja imaju poteškoće bez obzira u koju vrstu vrtića su upisani. Državni pedagoški standard predviđa da jedan stručni suradnik radi na 200 djece, tako ne vidimo razloga da bude ovoliki nesrazmjer u dostupnosti stručnih suradnika na štetu djece koja su upisana u privatne i vjerske vrtiće.

Također je moguće napraviti analizu mogućnosti nadogradnje postojećih samostojećih objekata, analizu potencijalnih lokacija u vlasništvu Grada, RH ili javnih/gradskih ustanova te analizu lokacija prvo unutar D zona, a potom S i M (GUP) – poziv vlasnicima za prodaju zemljišta – istaknuo je vijećnik Urlić.

Cijelu prezentaciju pogledajte u prilogu:

vrtici


Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime