Plemenita periska je endemski i najveći školjkaš Mediterana koja je rasprostranjena u čitavom Jadranu na dubinama od 0,5 m do 60m, a mnogi od nas poznaju je pod različitim imenima: lostura, loščura, palastura.

Može narasti do 120 centimetaram u visinu, a ekološka uloga ove vrste je od iznimne važnosti zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što doprinosi povećanju prozirnosti morske vode.

Zbog ugroženosti vrste i njenih staništa, plemenita periska strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

POVEZANI SADRŽAJ

Nažalost, trenutno svjedočimo pomoru ove vrste, a da je tako, svjedoče i prizori koji se mogu vidjeti uz samu obalu. Naime, jako jugo je na nekoliko lokacija na površinu izbacilo uginule periske.

Na mnogim plažama u Dalmaciji, pa tako i u Kaštelima, mogu se vidjeti ovi otužni prizori:Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime