Na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Splita koja se jučer održala u gradskoj upravi, predstavljeno je i usvojeno preliminarno izvješće Hrvatskog šumarskog instituta o privremenim rezultatima analize postojećeg stanja Park šume Marjan te je raspravljen i usvojen i Akcijski plan revitalizacije, obnove i ozdravljenja park šume. Povodom navedenog događaja JUPŠ Marjan objavio je opširno priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

“Poštovani članovi Stožera civilne zaštite,

nažalost, jedini po zakonu službeno ovlašteni predstavnik JU Park Šume Marjan, ravnatelj
gdin Damir Grubšić je na bolovanju, te neće moći nazočiti sjednici CZ, no kao i prošlog puta JU PŠM je delegirala svoje predstavnike kao promatrače te molimo da se to navede u
Zapisniku, pogotovo obzirom na javne laži da “JU PŠM nije bila na prošlom sastanku”

1. Za prošli sastanak smo unaprijed opravdali odsutnost ravnatelja, temeljem istovremenog sudjelovanja na nacionalnom sastanku Ustanova u zaštiti prirode, a načelniku Stožera i vijećnicima Grada, čiji su predstavnici preuzeli zapisnike navedenog sastanka, poslali očitovanje na netočno izvješće koordinatora, gdina Ružića, Ovim putem ga dostavljamo i vama.

2. Još jednom ponavljamo zahtjev iz pisma načelniku stožera da se zatraži odgovornost
Koordinatora Nenada Ružića za prešućivanje izvješća koje mu je JU PŠM dostavila
poštom (posjedujemo potvrdu zaprimljene pošiljke), & čak i da nije primio pošiljku,
odgovornost za odbijanje zadatka koji mu je postavio Stožer, – koordiniranja, a time i
komuniciranja sa JU PŠM.

Takvim ponašanjem, iskrivljavanjem činjenica i prešućivanjima je doveo u zabludu i
Gradonačelnika, koji je, Vjerujući u laži Koordinatora, na Gradskom Vijeću javno iznio
neistinu da “Javna ustanova ne dostavlja izvješća Stožera već medijima”.

JU PŠM je sva izvješća, pa i prošlog puta pravovremeno dostavila Koordinatoru, a na
Stožeru je da traži odgovornost za prešućivanje našeg izvješća u ukupnom izvj ešću.
Gradonačelniku smo također poslali mail s očitovanjem o netočnosti njegove izjave.

3. Tražimo da Koordinator stožera razjasni svoju izj avu na Gradskom vijeću

“Nismo radili prema Zakonu o šumama nego prema Zakonu o prirodi, o civilnoj zaštiti i zaštiti od elementarne nepogode. Odgovor je dalo Ministarstvo poljoprivrede kojeje reklo da se Zakon o šumama na ovu situaciju ne odnosi.”

Predstavnici Stožera su na proljetnim sastancima u Ministarstvu poljoprivrede, a postoje
Zapisnici sa sastanaka, jasno dobili uputu da Zakon o šumama treba poštivati, a sve je to bilo vidljivo već iz raznih nadzora Šumarskih inspekcija Ministarstva, pogotovo nakon najnovijih kaznenih prijava iz samog Državnog inspektorata.

Ova kaznena prijava ne dolazi od “ljubomornog prolaznika”, već iz državnih institucija i
time nanosi ogromnu štetu vjerodostojnosti Stožera civilne zaštite Grada Splita.

Od samog početka smo bezbroj pula upozorili da će “kriza proći, a odgovornost ostati”, te
da i ratni sudovi sude zbog “upotrebe prekomjerne sile”, kamoli neće zbog “prekomjerne sječe i uništavanja staništa”. Zar nije dovoljno što se svakom doznakom potpisala smrtna presuda jednom drvetu, nego treba pustiti da i “nevina drveća” stradavaju bez ičije odgovornosti.

Sada je već jasno da i Stožer CZ snosi krivicu davanja bezgraničnog povjerenja i ovlasti
Koordinatoru, koji se, sad to već i državne inspekcije tvrde, pokazao nedorastao zadatku.

4. Nadalje, tražimo da Stožer CZ grada Splita jasno odredi svoje ovlasti, te ograniči svoj rad sukladno zakonu i odluci Župana. Citiramo je:

Na temelju članka 6. Slavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (,,Narodne novine “ 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Splimko—dalmatinske županije C,.Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije “ broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18) Župan Splitskodalmatinske županije dana 5. veljače 2019, donosi

ODLUKU

o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode na području gradskih
kotareva: Meje, Varoš i Spinut – lokalitet Park šuma Marjan Grada Splita

Članak 1. Proglašavam izravnu opasnost od nastanka elementarne nepogode uzrokovane
pojavom polkornjaka na području gradskih kotareva: Meje, Varoš i Spinut — lokalitet Park
šuma Alarjan Grada Splita, tijekom 2018/2019 godine, uslijed čega je ugrožena drvenasta
vegetacija na tom području.

Članak 2. Zadužuju se Grad Split i sve nadležne ustanove i institucije provesti potrebne mjere zaštite kako bi se spriječio nastanak elementarne nepogode odnosno daljnje uništenje drvenaste vegetacije — lokalitet Park šuma Marjan.

Clanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 361—07/19-01/02 URBROJ: 2181/01 -19-2
Split, 5. veljače 2019.

ŽUPAN
Blaženko Boban, v. r.”

Priloženi “Akcijski plan” za ovaj dnevni red značajno izlazi iz točke 2 navedene odluke,
sprečavanja nastanka elementarne nepogode zbog koje je proglašena izravna opasnost,
– predmnijeva trajanje vanredne situacije do 2022. godine???

– ulazi u sferu gospodarenja (pošumljavanje) u trenutku kada nisu rij ešena ni vlasnička pitanja ni status šume??

– govori o edukacijama posjetitelja??

– izradi promo filmova???,

– izradi tematskih stručnih časopisa???,

– tematskih objava na webu????

Većina navedenih stvari pripada pod redovnu djelatnost JU PŠ Marjan, a JU PŠM baš
nitko nije kontaktirao tijekom naručivanja i izrade tog plana. Očito je da koordinator, gdin Ružić, NE KOORDINIRA SITUACIJOM već se proglasio “VLADAREM“.

Upletanje Stožera Civilne zaštite i preuzimanje redovnih djelatnosti JU PŠM je opasni
presedan “vojnog udara“, čin smjenjivanja Javne ustanove, osnovane po Zakonu o zaštiti
prirode te zakonski odgovorne prema Ministarstvima.

Pozivamo Stožer da se pravovremeno zaustavi i ograniči na ovlasti koje je dobio odlukom, a to je “sprečavanje opasnosti utvrdi i izvijesti Župana i javnost do kada predviđaju trajanje’ ‘opasnosti od nastanka elementarne nepogode, uništenja drvenaste vegetacije odnosno konkretan pokazatelj po kojem će se predložili ukidanje “izravne opasnosti” , jer potkornjak ise nalazi u šumi od ranih stoljeća i bit će ga stoljećima. a “mirnodopske redovne aktivnosti” preda stručnije popunj enom Povjerenstvu za Marjan te Javnoj Ustanovi Park Šuma Marjan. sukladno njenim osnivačkim djelatnostima.

Pomoćnik ravnatelja:

Robert Koharević dipl. ing.

 Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime