Gradonačelnik Splita  Andro Krstulović Opara donio je Zaključak o sufinanciranju nabave
školskih udžbenika za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole u školskoj godini 2017./2018. po kojem pravo na sufinancirani iznos od 500,00 kuna imaju učenici s prebivalištem na području grada Splita bez obzira na osnivača škole.

Sufinanciranje nabave školskih udžbenika odobrit će se i učenicima koji su pravo na besplatne udžbenike u školskoj godini 2017./2018. ostvarili po nekoj drugoj osnovi, ali
samo u visini razlike do 500,00 kuna ukoliko je ostvareno pravo po drugoj osnovi manje
od tog iznosa.

Roditelji/skrbnici/posvojitelji/udomitelji učenika s prebivalištem na području grada Splita
su dužni ispunjeni Zahtjev za sufinanciranje nabave osnovnog kompleta školskih udžbenika za učenicu/ka drugog, trećeg ili četvrtog razreda osnovne škole u školskoj godini 2017./2018. dostaviti u osnovnu školu koju učenik pohađa.

Oni čije dijete ima prebivalište na području Splita, a pohađa osnovnu školu drugog osnivača dužni su Zahtjev i po njemu traženu dokumentaciju dostaviti na adresu: Grad Split, Služba za obrazovanje i znanost, 21000 Split, Obala kneza Branimira.

Zahtjev za sufinanciranje nabave osnovnog kompleta školskih udžbenika može se
preuzeti na Službenoj web stranici Grada Splita (www.split.hr) ili osobno u Centralnoj
pisarnici zgrade splitske Gradske uprave ( Obala kneza Branimira17).

Uz ispunjeni i potpisani Zahtjev obvezno je priložiti presliku osobne iskaznice jednog
roditelja/skrbnika na kojoj se vidi adresa prebivališta u Splitu i presliku kartice tekućeg
ili žiro računa. Roditelji/skrbnici/posvojitelji/udomitelji učenika koji su pravo na besplatne ili sufinancirane udžbenike u školskoj godini 2017./2018. ostvarili po nekoj drugoj osnovi dužni su priložiti i rješenje nadležnog tijela kojim je priznato predmetno pravo. Rok za dostavu Zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom u školu je 6. listopada 2017. godine.Roditeljima/skrbnicima/posvojiteljima/udomiteljima učenika koji ostvare pravo na
sufinanciranje nabave školskih udžbenika, isplatit će se sredstva preko osnovnih škola
Grada Splita, a za učenike koji pohađaju školu kojoj nije osnivač Grad Split sredstva sufinanciranja će se izravno (ne preko osnovnih škola drugih osnivača) uplaćivati na
tekuće ili žiro račune podnositelja Zahtjeva.

Roditelji/skrbnici/posvojitelji/udomitelji učenika koji ostvare pravo na sufinanciranje
školskih udžbenika će na kraju nastavne godine školske udžbenike neoštećene vratiti u
školu koju učenik pohađa, a na to se obvezuju potpisom na obrascu Zahtjeva na kojem
je otisnut tekst Izjave o obvezi vraćanja neoštećenih knjiga u školu.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0