Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na manifestaciji “Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018.2019. godine:

Na temelju POZIVA za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluge na manifestaciji „ Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“, objavljenog na internet stranicama tvrtke Spalatum D.M.C. d.o.o (www.spalatum-dmc.hr) dana 30.10.2018. godine, Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1. Antonia Maletić – Grad Split, član Povjerenstva,
2. Mariana Pivalica – Turistička zajednica grada Splita, član Povjerenstva
3. Tomislav Plazibat – Spalatum D.M.C. d.o.o., član Povjerenstva i zapisničar

dana 12. studenog 2018. godine s početkom u 08:00 sati pristupa provjeri valjanosti dokumentacije i razvrstavanju ponuditelja prema kriteriju potpunosti tražene dokumentacije.
Povjerenstvo utvrđuje da su ponuditelji trebali dostaviti:

a) Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, E-mail, poslovni račun, kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe), ukoliko se ponuda daje za kućicu treba naznačiti tip i broj objekta iz Nacrta, u ponudama mora se naznačiti glavna ponuda, a može i alternativna. Ponude za komercijalno – zabavnu zonu ili dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnose se na posebnom obrascu za odgovarajući sadržaj. Za glavnu i alternativnu ponudu mora se naznačiti najveći ponuđeni iznos.
b) dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika, rješenje o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike i slično), izvornik ili preslika – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjeseci.
c) bjanko zadužnicu sa jamcem platcem obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje , na iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude i kao sredstvo osiguranja od nastanka štete ili plaćanja ugovorne kazne u slučaju prihvaćanja/odabira ponude, ukoliko se ponuda daje za kućicu, zabavnu napravu ili zonu.
d) izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta,
e) rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje),
f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumjevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka zakupodavac vrši uvidom u sudski registar. Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obavezno mora zatražiti na e-mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili sljedećeg dana od traženja , a ponuditelj će je preuzeti u Gradu Splitu, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.
g) g) potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi ne starija od 30 danaKomentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime