Nogometno igralište jedno je od mjesta na kojem se preko tjedna odvija niz aktivnosti. Možemo reći da je ono centar života u svakom splitskom kotaru, ali i u drugim kotarevima većih hrvatskih gradova. Na igralištima se svakodnevno igraju djeca, koriste ga rekreativci željni nogometa, na njemu se održavaju nogometni turniri i često je središte svih kvartovskih i kotarskih proslava i druženja.

Josip Perić, vršitelj dužnosti predsjednika GK Mertojak otkriva nam da upravo njegov kvart Mertojak nema igralište s tribinama. Kaže da bi one uvelike olakšale organizaciju brojnih kotarskih proslava i sportskih manifestacija u ovom kvartu.

“Nadopunjujemo sportske i društvene sadržaje”

– Nažalost, igralište nema tribine i njihov nedostatak najviše se vidi kada se organiziraju događaji na kojima dolazi do okupljanja većeg broja ljudi – kazao je te nam je u nastavku otkrio ideju izrade projekta sportskih tribina na kvartovskom igralištu.

– Sama ideja projekta sportskih tribina na centralnom sportskom igralištu na Mertojaku je nastavak vizije širenja i nadopunjavanja sada već zavidnih sportskih sadržaja ovog kvarta te podizanja kvalitete života ovog arhitektonsko-urbanistički vrijednog kvarta. S tim razlozima se išlo na jedno veće sveobuhvatno i kvalitetnije prostorno rješenje povezivanja javnih prostora Mertojaka kroz projekt tribina – objasnio je Perić.

Prvi korak ka realizaciji je promjena GUP-a

Inženjer građevinarstva Marin Jukić malo nam je konkretnije pojasnio izradu i izvedbu ovog idejnog projekta koji će upotpuniti sportski i kulturni život splitskog Mertojaka. Kaže da će prvi korak prema realizaciji ovog projekta biti promjena GUP-a grada Splita.

sportske_tribine

– Naime trenutno se prostor na kojem se nalaze street workout, nogometno i košarkaško igralište te planirane tribine vodi kao zelena površina. To znači da se na ovom području ne smiju izvoditi građevinski radovi takvog obima. Stoga planiramo podnijeti zahtjev za promjenom GUP-a kojim će se ova površina proglasiti rekreacijskom zonom što ona u naravi i jest – naglasio je Jukić te je najavio izradu projektne dokumentacije i izvođenje samih tribina koje će na pravi način oplemeniti “Sportski centar Mertojak“.

Ovlašteni arhitekt ovog projekta je Duje Štambuk. Naime, Štambuk je izradio idejno arhitektonsko rješenje prema kojem će GK Mertojak apelirati na financijske potpore nadležnih institucija.

– Izvedbom tribina sportskog igrališta riješilo bi se dugo očekivano rješenje gledališta na centralnom igralištu ispod glavnog kvartovskog trga za sportska i druga kvartovska događanja i manifestacije. S tim ciljem tribine su oblikovane kao otvoreni, dijelom natkriveni polivalentni arhitektonski element u prostoru. Kao nastavak zatečenih javnih prostora kojim se rješava više zadataka od prvobitno zadanog, a nalazi se u izrazito vrijednom javnom prostoru parka sa sportsko rekreativnim sadržajima kakvim se može pohvaliti malo koji kvart u gradu – naglasio je arhitekt Štambuk.

Tribina će biti na kosom terenu između trga i sportskog terena

Osvrćući se na arhitekturu i oblikovanje tribina kazao nam je da će smještaj tribine biti na kosom terenu između glavnog kotarskog trga i velikog sportskog terena na dnu padine. To će ujedno biti poveznica i produžetak toga istog trga pretvarajući novoformirano sportsko gledalište u novi element komunikacije između trga i prostora javnog parka i sportskih sadržaja, objasnio je.

– To prelijevanje trga formiranjem ”slapa” tribina na kosom terenu ispod riješila bi se kvalitetno komunikacija trga i ”divlje šetnice” na postojećoj padini čime bi se formirala nova komunikacija istoka i zapada centralnog kvartovskog parka kao dio rješenja novih tribina – istaknuo je.

Osvrnuo se i na sjevernu šetnicu kroz park koja bi bila dio kvartovske komunikacije.

– Bila bi integrirana u tribine dajući im jednu dodatnu vrijednost i funkciju. Razdvajajući kontinuitet tribine na dva dijela prolaskom šetnice tribine dobivaju i funkciju ”kvartovskog dnevnog boravka” i produžetka trga, kao mjesta sastanka, boravka i prolaza stanovnika ovog kvarta – jasno će Štambuk.

Osim osnovne funkcije gledališta za sportske sadržaje na velikom igralištu bit će mjesto okupljanja pri kvartovskim feštama i događajima nevezanim isključivo za sportska natjecanja već za bilo kakve manifestacije kvartovskog i višeg ranga.

– Zato je i oblikovanje tribina otvorenog tipa koje prate postojeći teren i povezuju gornji trg i šetnicu formirajući ”slap” ključno. Nadstrešnica sa svim svojim kvalitetama zaštite iznad tribina bi se pružala i nad dijelom trga spajajući dodatno ta dva elementa u jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu cjelinu. Sportski sadržaji bi se ostvarili u prostorima ispod tribina dajući još jednu kvalitetnu funkciju korisnicima sportskih terena i događanja – zaključuje.

Osniva se Sportsko društvo Mertojak

Toni Rajčić, koordinator i vijećnik GK Mertojak kaže da se na Mertojaku svakodnevno koriste dva igrališta s umjetnom travom za nogomet i košarkaško igralište na kojem je postavljena najnovija podloga koja je privukla veliki broj rekreativaca. Vjeruje da će se ovim projektom dodatno osvježiti sportska i društvena ponuda Mertojaka.

– Osim ova dva najuređenija igrališta, tu je još nekoliko površina koje su momentalno zapuštene, ali su potencijalno vrlo vrijedni prostori koje treba osposobiti. Samim time dobit ćemo još više kvalitetnih sportskih sadržaja za djecu i odrasle rekreativce i imat ćemo raznovrsnija sportska igrališta koja će osim rekreativaca moći koristiti i škole sporta u radu s djecom i omladinom – zadovoljan je Rajčić koji nam je otkrio da će se na Mertojaku osnovati sportsko društvo koje će omogućiti veću brigu i zainteresiranost građana za sudjelovanje na sportskim događajima u kvartu.

– Osnivanjem sportskog društva omogućit će se veća briga zainteresiranih građana za očuvanje već uređenih površina, uređenje onih koje to još nisu i koordiniranje svih zainteresiranih građana i sportskih udruga koji žele ta igrališta koristiti – zaključio je.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime